دانلود کتاب متون برگزیده ادب فارسی دکتر رحیم کوشش - متون برگزیده ادب فارسی رحیم کوشش

کتاب متون برگزیده ادب فارسی به پاره ای از آثار ارزشمند بعد از انقلاب نیز که متاسفانه در اغلب آثار مشابه مورد بی توجهی بوده است پرداخته شده. نکات لغوی معنایی دستوری و زیبایی شناختی مربوط به هر درس در حاشیه و به صورت پاورقی آمده است. در برخی دروس این دو ضیحات به اندازهای است که مدرس می تواند با آسودگی تمام مطالعه آنها را را به خود دانشجو واگذار نماید.

نگارنده در انتخاب این متون بیشتر به قله های بلند در ادبیات فارسی نظر داشته و تعدد و تنوع موجود در متون منتخب سبب شده است تا استاد و دانشجو در انتخاب های خود از آزادی و اختیار بیشتری برخوردار باشد. در بخش پیوست ها علاوه بر دوفصل «دستور خط فارسی» و «نشانه گذاری» فصل دیگری نیز با عنوان «اصطلاحات دستوری و بلاغی» آمده است که در نوع خود در کتاب هایی از این دست تازگی دارد و در صورت لزوم دانشجویان می توانند بدان مراجعه و از آن استفاده نمایند.

فهرست مطالب کتاب متون برگزیده ادب فارسی

1.پیشاهنگان فارسی

2.رودکی سمرقندی

3.ابوعلی بلعمی

4.شهید بلخی

5.فردوسی طوسی

6.عنصرالمعالی

7.فرخی سیستانی

8.نظام الملک طوسی

9.منوچهری دامغانی

10.ابوالفضل بیهقی

11.ناصر خسروقبادیانی

12.((از سفرنامه))

13.هجویری

14.انوری ابیوردی

15.مسعود سعد سلیمان

16.خواجه عبدالله انصاری

17.خیام نیشابوری

18.سنائی غزنوی

19.عین القضاف همدانی

20.خاقانی شروانی

21.نظامی گنجوی

22.ابوسعید ابوالخیر

23.عطار نیشابوری

24.از ((تذکره الاولیاء))

25.امیر خسرو دهلوی

26.مولوی

27.از ((فیه ما فیه))

28.سعدی شیرازی

29.از ((گلستان))

30.(فخر الدین عراقی)

31.نصرالله منشی

32.حافظ شیرازی

33.نظامی عروضی

34.جامی

35.((از بهارستان))

36.سعدالدین وراوینی

37.وحشی بافقی

38.نجم الدین رازی

39.محتشم کاشانی

40.سدیدالدین عوضی

41.صائب تبریزی

42.بیدل دهلوی

43.قائم مقام فراهانی

44.مشتاق اصفهانی

45.هاتف اصفهانی

46.فروغی بسطامی

47.زین العابدین مراغهای

48.ملک الشعرا بهار

49.علی اکبر دهخدا

50.نسیم شمال

51.عارف قزوینی

52.عباس اقبال آشتیانی

53.میرزادهٔ عشقی

54.فرخی یزدی

55.نیما یوشیج

56.از((ارزش احساسات))

57.جمال زاده

58.اخوان ثالث

59.پرویز ناتل خانلری

60.میر محمد حجازی

61. صادق هدایت

62.احمد شاملو

63.صادق چوبک

64.سهراب سپهری

65.جمال آل محمد

66.فروغ فرحزاد

67.اسلامی ندوشن

68.زرین کوب

69.شفیعی کد کنی

70.نادر نادرگور

71.فریدون مشیری

72.هوشنگ ابتهاج

73.حمید مصدق

74.حمید سبزواری

75.علی معلم

76.قیصر امین پور

77.سید حسن حسینی

78.سلمان هراتی

79.علیرضا قزوه

80.علی شریعتی

پیوست ها

دستور خط فارسی

نشانه گذاری

اصطلاحات دستوری وبلاغی

فهرست منابع ومآخذ

 

قیمت 6000 تومان
فرمت pdf
نویسنده دکتر رحیم کوشش
تعداد صفحات  327
حجم فایل 50 مگابایت

 

قیمت: 6000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

[zarinpalpaiddownloads id=”2243″]