دانلود پایان نامه بررسی بردارهای ريتز وابسته به بار و روش MPA - ورد Wordپایان نامه ای از رشته عمران درباره بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA – با فرمت Word ورد را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. توسعه و رشد سریع سرعت کامپیوترها و روشهای اجزای محدود در طی سی سال گذشته محدوده و پیچیدگی مسائل سازه ای قابل حل را افزایش داده است. روش اجزای محدود روش تحلیلی را فراهم کرده است که امکان تحلیل هندسه، شرایط مرزی و بارگذاری دلخواه را به وجود آورده است و قابل اعمال بر سازه‌های یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی می‌باشد. در کاربرد این روش برای دینامیک سازه‌ها ویژگی غالب روش اجزای محدود آن است که سیستم پیوسته واقعی را که از نظر تئوری بینهایت درجه آزادی دارد، با یک سیستم تقریبی چند درجه آزادی جایگزین نماید. هنگامی که با سازه‌های مهندسی کار می‌کنیم غیر معمول نمی‌باشد که تعداد درجات آزادی که در آنالیز باقی می‌مانند بسیار بزرگ باشد. بنابراین تأکید بسیاری در دینامیک سازه برای توسعه روشهای کارآمدی صورت می‌گیرد که بتوان پاسخ سیستم‌های بزرگ را تحت انواع گوناگون بارگذاری بدست آورد. شما هم اکنون می توانید این پایان نامه را بصورت فایل ورد با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این پایان نامه به شرح زیر میباشد :

 • عنوان صفحه
 • فصل اول: آنالیز دینامیکی با استفاده از بردارهای ریتز وابسته به بار
 • بخش اول: تحلیل دینامیکی
 • مقدمه
 • اصول اولیه تحلیل دینامیکی
 • تعادل دینامیکی
 • روش حل گام به گام
 • روش برهم نهی مدی
 • تحلیل طیف پاسخ
 • حل در حوزه فرکانس
 • حل معادلات خطی
 • بخش دوم: محاسبه بردارهای متعامد بر جرم و سختی
 • مقدمه
 • روش جستجوی دترمینانی
 • کنترل ترتیب استورم
 • متعامد سازی گرام اشمیت
 • تکرار زیر فضای بلوکی
 • حل سیستمهای منفرد
 • ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار
 • بخش سوم: کلیات روش LDR
 • روش جداسازی دو مرحله ای در تحلیل سازه ها
 • جداسازی مسائل خطی دینامیکی به وسیله برهم نهی مدی
 • استفاده از بردارهای ریتز در دینامیک سازه ها
 • روش ریلی برای سیستمهای تک درجه آزادی
 • تولید خودکار بردارهای ریتز وابسته به بار
 • تاثیر فرمول بندی اجزای محدود بر ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار
 • ماتریس جرم
 • بردار بارگذاری
 • محتوای فرکانسی
 • توزیع مکانی
 • بخش چهارم: ارتباط میان الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار و روش Lanczos
 • روش Lanczos
 • عنوان صفحه
 • خواص اساس بردارهای ریتز وابسته به بار
 • نکاتی در مورد تعامد بردارهای پایه ریتز وابسته به بار
 • تحلیل سیستمهای با میرایی
 • روند حل برای میرایی متناسب (با ماتریس سختی)
 • روند حل برای میرایی غیر متناسب
 • فلسفه اساسی فراسوی بردارهای ریتز وابسته به بار
 • بخش پنجم: توسعه تخمین خطا برای بردارهای ریتز وابسته به بار
 • تخمین های خطای مکانی برای ارائه بارگذاری
 • ارائه بارگذاری به وسیله پایه بردارهای ریتز وابسته به بار
 • تخمین های خطا با استفاده از مجموع بارهای ارائه شده
 • تخمین خطا براساس معیار اقلیدسی بردار خطای نیرو
 • روشهای جمع بندی برای آنالیز برهم نهی مستقیم بردار
 • روش تصحیح استاتیکی
 • روش شتاب مدی
 • رابطه میان بردارهای ریتز وابسته به بار و حل مقدار ویژه دقیق
 • بخش ششم: الگوریتمی جدید برای ایجاد بردارهای ریتز وابسته به بار
 • استقلال خطی بردارهای ریتز وابسته به بار
 • روش Lanczos و مساله از دست دادن تعامد
 • بردارهای ریتز وابسته به بار و مساله از دست دادن تعامد
 • باز متعامد سازی انتخابی
 • کاربرد کامپیوتری متعامد سازی انتخابی
 • تنوع محاسباتی الگوریتم بردارهای ریتز وابسته به بار
 • بردارهای ریتز LWYD
 • کاربرد کامپیوتری با استفاده از فرم کاهش یافته سه قطری
 • کاربرد عددی روی سیستمهای ساده سازه‌ای
 • حل مثال با استفاده از برنامه CALSAP
 • توضیح مدل ریاضی
 • ارزیابی گونه های محاسباتی الگوریتم ریتز
 • بخش هفتم: تحلیل دینامیکی غیرخطی با برهم نهی مستقیم بردارهای ریتز
 • منبع و حد رفتار غیرخطی
 • تکنیک های راه حل برای تحلیل دینامیکی غیرخطی
 • روشهای انتگرال گیری مستقیم
 • عنوان صفحه
 • روشهای برهم نهی برداری
 • گزینش بردارهای انتقال برای روشهای برهم نهی
 • خط مشی های حل سیستمهای غیرخطی کلی
 • خط مشی های حل سیستمهای غیرخطی محلی
 • بخش هشتم: توصیف فیزیکی الگوریتم ریتز و ارائه چند مثال
 • مقایسه حل با استفاده از بردارهای ویژه و بردارهای ریتز
 • بخش نهم: تحلیل دینامیکی با استفاده از بردارهای ریتز
 • معادله حرکت کاهش یافته
 • نتیجه
 • مراجع فصل اول
 • ضمیمه
 • فصل دوم: آنالیز استاتیکی فزاینده غیرخطی مودال (MPA)
 • بخش اول: آنالیز استاتیکی فزاینده غیرخطی
 • روندهای تحلیلی
 • پیدایش روش غیرخطی استاتیکی
 • فرضیات اساسی
 • کنترل براساس نیرو یا تغییر مکان
 • الگوهای بارگذاری
 • تبدیل سازه MDF به SDF
 • تغییر مکان هدف
 • حداکثر شتاب زمین
 • روش آنالیز استاتیکی غیرخطی
 • روش گام به گام در محاسبه منحنی ظرفیت
 • روش گام به گام محاسبه منحنی ظرفیت
 • محدودیتهای POA
 • بخش دوم: MPA
 • معادلات حرکت
 • معرفی سیستمهای مورد بررسی و حرکت زمین
 • روند تقریبی تحلیل
 • بسط مدی نیروهای موثر
 • ایده اساسی
 • روشUMRHA
 • سیستمهای خطی
 • سیستمهای غیرخطی
 • MPA
 • سیستمهای الاستیک
 • سیستمهای غیرالاستیک
 • خلاصه MPA
 • برآورد روش

این پایان نامه با فرمت ورد – Word | صفحه 158 قابل ویرایش میباشد.

قیمت : 4000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.

[zarinpalpaiddownloads id=”1673″]