نام توپ جام جهانی 2006 آلمان چه بود ؟ - مسابقه پیامکی شبکه ورزش

بنا به مسابقه شبکه نمایش خانگی ورزش . ما برآن شدیم تا جواب مسابقه توپ جام جهانی سال 2006 آلمان را به شما بگوییم. فیفا پس از آنکه  در جام جهانی 2002 کره و ژاپن به دلیل استفاده از توپ نه چندان با کیفیت فیوِرنووا مورد انتقاد های بسیاری از فدراسیون ها قرار گرفت تمام تلاش خود را بکار گرفت تا در دوره بعدی جام جهانی، از توپی تمام عیار با ویژگی های خاص استفاده نماید. به دلیل بارندگی های پیاپی در دو کشور کره و ژاپن، فیوِرنووا نمی توانست دقت بالایی که بازیکنان از آن انتظار داشتند را برآورده کند و جهت گیری خاصی که بازیکنان به دنبال آن بودند را در خود نداشت! چرا که اساسا این توپ، بسیار ساده بود و تنها بر روی ویژگی ظاهری آن کار شده بود و شرایط جوی را در ساخت آن پیش بینی نکرده بودند.