دانلود پایان نامه بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها - ورد Wordپایان نامه ای از رشته اقتصاد درباره بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها – با فرمت Word ورد را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، از میان 121 واحد دامداری، 53 واحد برای مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه که در مقیاس طیف لیکرت(از مخالف تا موافق) تنظیم شده بود و البته از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود در اختیار نمونه ها قرار گرفت. شما هم اکنون می توانید این پایان نامه را بصورت فایل ورد با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این پایان نامه به شرح زیر میباشد :

 • چکیده
 • مقدمه
 • بیان مسئله تحقیق
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • نوع روش تحقیق
 • محدودیت های تحقیق
 • پیشینه تحقیق در داخل کشور
 • پیشینه تحقیق در خارج از کشور
 • تعاونی و گذشته آن
 • تعریف و مفهوم تعاون:
 • تعریف و مفهوم تعاونی
 • نظریه های تعاونی و اصول مرتبط به آن
 • تعاون در اسلام
 • تاریخچه تعاونی در جهان
 • تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران
 • تاریخچه تعاونی های روستایی شهرستان ورامین
 • سیر تاریخی شرکت های تعاونی در قانون اساسی ایران
 • سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
 • اهداف و وظایف سازمان
 • ارکان سازمان
 • سازمان تعاون روستایی استان
 • اداره تعاون روستایی شهرستان
 • اتحادیه های تعاونی روستایی
 • اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی
 • اتحادیه تعاون روستایی استان و شهرستان
 • شرکت های تعاونی روستایی
 • ارکان شرکت های تعاونی روستایی
 • مجمع عمومی
 • هیأت مدیره
 • بازرسان
 • موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی
 • شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران
 • روش تحقیق
 • روش گردآوری اطلاعات
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • قلمرو تحقیق
 • جامعه آماری:
 • نحوه نمونه گیری
 • نحوه تنظیم پرسشنامه
 • پرسشنامه تحقیقی از دامداران عضو شرکت تعاونی روستایی (شهرستان ورامین)
 • روایی و پایایی پرسشنامه
 • روایی
 • پایایی
 • روش تجزیه و تحلیل یافته ها
 • روش توصیفی
 • روش تحلیلی و استنباطی
 • توصیف یافته ها
 • سن اعضاء:
 • تحصیلات نمونه ها
 • نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر تولید
 • نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر پروانه
 • فراوانی اندازه دامداری ها «ظرفیت پروانه تولید»
 • میزان تولید شیر روزانه نمونه ها
 • وضعیت تولید گوشت سالیانه اعضاء
 • تحلیل فرضیات
 • تحلیل فرضیه اول
 • تحلیل فرضیه دوم
 • و …
 • جمع بندی و نتیجه گیری
 • ارائه پیشنهادات
 • منابع و مآخذ

این پایان نامه با فرمت ورد – Word | صفحه 137 قابل ویرایش میباشد.

قیمت : 7000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.

[zarinpalpaiddownloads id=”1889″]