دانلود پایان نامه درباره شهرسازی برای رشته عمران - Word وردپایان نامه ای از رشته عمران درباره شهرسازی – با فرمت Word ورد را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. جهت محاسبه سقف جمعیت پذیری محلات شهر و تعیین محدوده  ی شهر برای توسعه خدمات وضع موجود و اسکان و خدمات دهی جمعیت افزوده شده به شهر تا 10 سال آینده به شرح زیر عمل می نماییم. در ابتدا باید مجموع زمین های قابل بارگذاری شامل: زمینهای زراعی، دامداری ها و اراضی بایر در هر محله به تفکیک و سپس کمبود کاربری ها در سطح محله در وضع موجود را محاسبه نموده و از هم کسر نماییم تا مساحت اضافی هر محله بدست آید .با تقسیم کردن این مساحت بر مجموع سرانه های پیشنهادی بدون در نظر گرفتن معبر به جمعیتی که امکان اضافه شدن به شهر را دارد می رسیم . روند این محاسبات را می توان در جدول شماره (1) مشاهده نمود. البته  مساحت باقی مانده در این قسمت بدون احتساب کمبود کاربری های سطح ناحیه  در وضع موجود می باشد .بنابراین در جدول شماره (2) کمبود مساحت کاربری های سطح ناحیه در هر ناحیه از شهر به نسبت میزان مساحت باقی مخانده در هر محله توزیع می شود و از مساحت اضافی محلات کسر می گردد. و مجددا با این مساحت باقی مانده و تقسیم آن بر مجموع سرانه پیشنهادی به جمعیتی می رسیم که مجموع آن از جمعیت قبلی کمتر می باشد. شما هم اکنون می توانید این پایان نامه را بصورت فایل ورد با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این پایان نامه به شرح زیر میباشد :

 • مبانی نظری خاص
 • تعریف و تعیین معیارها و اهداف طراحی
 • چشم انداز
 • حوزه بندی سوات
 • اهداف و راهبرد
 • تقسیمات کالبدی پیشنهادی محدوده
 • شبکه دسترسی پیشنهادی
 • تعیین محلات و نواحی در محدوده
 • تعیین مراکز محلات و نواحی محدوده
 • تعیین سرانه ها و تراکم پیشنهادی در محدوده
 • سرانه پیشنهادی
 • تراکم ساختمانی پیشنهادی
 • تراکم اقتصادی
 • تراکم سایه اندازی
 • تراکم پیشنهادی
 • تعیین جمعیت پذیری در تقسیمات پیشنهادی محدوده ها
 • الگوی توزیع کاربری ها
 • تهیه طرح تفصیلی ناحیه
 • تهیه نقشه کاربری اراضی پیشنهادی
 • تهیه نقسه شبکه معابر پیشنهادی و مقاطع عرضی مربوطه
 • دفترچه ضوابط و مقررات پیشنهادی مربوط
 • نحوه استفاده از اراضی و کاربری های مجاز و سازگار و ناسازگارو هم جواریها
 • تراکم های مجاز ساختمانی
 • تفکیک و ابعاد قطعات
 • دسترسی و معابر
 • ضوابط مربوط به نماسازی
 • تعیین پروژه های پیشنهادی موضعی و موضوعی
 • برآورد مالی فیزیکی طرح
 • مبانی نظری خاص
 • تعریف و تعیین معیارها و اهداف طراحی
 • چشم انداز

این پایان نامه با فرمت ورد – Word | صفحه 150 قابل ویرایش میباشد.

قیمت : 4000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.

[zarinpalpaiddownloads id=”1693″]