دانلود پایان نامه تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار - Word وردمقاله ای از رشته علوم اجتماعی و روانشناسی درباره تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار – با فرمت Word ورد را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. در چند دهه اخیر مسأله ارتباط بین برخی ازویژگیهای شخصیتی و بزهکاری بسیار پژوهشگران را متوجه خود کرده است ولی اگر بزهکاری از زوایای متفاوت بررسی کنیم خواهیم دید که بحث ریشه ای تر در این زمینه مطالعات عمیق بر نظامهای ارزشی این افراد و مؤلفه های این نظام ارزشی است چرا که رفتار و عملکردهای افراد اغلب در راستای اولویتهای ارزشی است که برای خود بر می گزینند. مؤلفه های بنیادی نظام های ارزشی در افراد ارزشهای نو، و ارزشهای سنتی است و به بیانی دیگر می توان آنها را ارزشهای ابزاری و ارزشهای نهایی خواند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ارائه خدمات مشاوره ای در تغییر گرایش به مؤلفه های نظام ارزشی یعنی ارزش های نو و سنتی در گروههای بزهکاران است. شما هم اکنون می توانید این مقاله را بصورت فایل ورد با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این مقاله به شرح زیر میباشد :

فصل اول

 • مقدمه
 • هدفهای پژوهش
 • سؤالهای پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • اهمیت پژوهش
 • تعریف مفاهیم اساسی پژوهش
 • الف) مفهوم تحول
 • ب) نظام ارزشها
 • ج) نظام
 • د) ارزشها (در علم اقتصاد، فلسفه، دین، جامعه شناسی)
 • هـ) سرقت
 • و) انحراف جنسی
 • ط) اعتیاد

فصل دوم

 • الف) سوابق نظری و پژوهشی
 • – حوزه های توجه به بررسی ارزشها
 • ۱) بررسی ارزشها در رابطه با متغیرهای دیگر
 • ۲) ارزشها و توانایی های شناختی
 • ۳) رشد ارزشها در طول عمر
 • – سنجش ارزشها
 • مشاهده منظم
 • مصاحبه شخصی
 • پرسشنامه
 • ۱) آلپورت ورنون لیندزی
 • ۲) معیار ارزشهای قابل تشخیص پرینس
 • ۳) بررسی انتخاب
 • ۴) ارزشهای شخصی
 • ۵) ارزشهای کار
 • ۶) ارزشهای راکیچ
 • – کسب نظام ارزشی و عاملهای آن
 • – عوامل کسب نظام ارزشها
 • گروه اول :
 • الف) اجتماعی
 • ب) اقتصادی اجتماعی
 • ج) آموزشی
 • د ) جنسیت
 • هـ) دین
 • و) شغل
 • ط) نژاد
 • گروه دوم :
 • الف) تحلیل روانی
 • ب) نظریه فراگیری
 • ج ) رشد شناختی
 • – نمودهای تحول ارزشها از کودکی تا بلوغ
 • تحول نظام ارزشها در کودکی
 • تحول نظام ارزشها در نوجوانی
 • – چارچوب نظری تفسیر رشد ارزشها
 • الف) دیدگاه رسچر
 • ب) دیدگاه مزلو
 • ج) دیدگاه وودروف
 • د) دیدگاه فروید – یونگ
 • هـ) دیدگاه کلبرگ – پیاژه
 • ط) دیدگاه نیوکمپ – آیزنگ
 • ز) دیدگاه راکیچ
 • ع) دیدگاه ویلیامز
 • – کارکردهای رشد ارزشها
 • الف) انگیزشی
 • ب) توافقی
 • ج) دفاع از خود
 • – نقش ارزشها در روند هدایت و رواندرمانی
 • نقش مشاوره در زمینه ارزشها
 • – نقش ارزشها در بهداشت
 • الف) روان درمانی
 • ب ) پیشگیری
 • – دیدگاههای تغییر ارزشها
 • فرضیه ناهماهنگی شناختی
 • فرضیه های رفتاری
 • فرضیه شناختی – رفتاری
 • فرضیه تحلیل روانی
 • فرضیه نسبت دادن
 • فرضیه تقابل (جذب)
 • فرضیه درمان بی رهنمود
 • فرضیه همخوانی
 • فرضیه تحلیل منطقی
 • فرضیه درمان عقلانی
 • فرضیه بازی نقش هیجانی
 • فرضیه انگیزه پیشرفت
 • تغییر ارزشها از راه ارتباط جمعی
 • درام اجتماعی برای کودکان
 • روش توضیح ارزشها
 • روش گوش دادن به قصه
 • روش تربیتی

فصل سوم : روش پژوهشی

 • آزمودنیها
 • ابزار پژوهشی
 • ۱- معیار ارزشهای قابل تشخیص پرینس
 • ۲- معیار ارزشهای راکیچ
 • (چگونگی کاربرد خدمات مشاوره ای)
 • ۱- توضیح ارزشها و تأثیر آن در تغییر ارزشها
 • ۲- تأثیر مشاوره و راهنمایی بر تغییر ارزشها
 • ۳- آموزش مهارتهای مقابله با استرس محیطی
 • – مرحله اول
 • الف) با تغییر دیدگاه مشکلات خود را آسان کنید.
 • ب) نظام حمایتی کارآمدی بوجود آورید
 • – مرحله دوم
 • الف) روش مهار فشار روانی
 • ب) تمرین آرمیدگی
 • ج) تمرین کنترل نگرانی و سخن گفتن سازنده با خود
 • ۴- مهارتهای ارتباطی
 • الف) مهارتهای گوش دادن
 • ب) مهارتهای بدنی
 • پ) خود افشاگری
 • ت) بازتاباندن
 • ث) مورد پذیرش قرار دادن
 • ج) روش صفحه خط افتاده
 • چ) رسیدگی به خواست زندانیان

فصل چهارم

 • تجزیه و تحلیل آماری

فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری

 • محدودیتهای تحقیق
 • پیشنهادات تحقیق
 • فهرست منابع فارسی و انگلیسی
 • پیوستها

این مقاله با فرمت ورد – Word | صفحه 133 قابل ویرایش میباشد.

قیمت : 4000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.