دانلود پایان نامه بررسی رابطه بين پذيرش اجتماعی و ويژگی های شخصيتی در بين دانشجويان - Word وردپایان نامه ای از رشته روانشناسی و علوم تربیتی درباره بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی و ویژگی های شخصیتی در بین دانشجویان – با فرمت Word ورد را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. هدف از تحقیق حاضر برسی پذیرش اجتماعی ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان رشته های برق ومکانیک دانشگاه آزاداسلامی واحد ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین ویژگیهای شخصیتی وپذیرش اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد وفرضیه های جزئی اینکه بین افسردگی هیپوکندریا ،هیستری ،پارانویا ،انحرافات اجتماعی ،وپذیرش اجتماعی رابطه وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر در دو گروه مکانیک وبرق که حجم نمونه بدست آمده 100نفر است که آزمون ویژگیهای شخصیتی وپذیرش اجتماعی بر روی آن اجرا گردیده که جهت آزمون فرضیه تحقیق از روش آماری ضریب همبستگی پیرسن استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین ویژگیهای شخصیتی وپذیرش اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد وسطح معنی داری آن برابر 5%است. شما هم اکنون می توانید این پایان نامه را بصورت فایل ورد با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این پایان نامه به شرح زیر میباشد :

 • عنوان صفحه
 • چکیده

فصل اول

 • (کلیات تحقیق)
 • مقدمه
 • اهمیت ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • بیان مسئله
 • فرضیه های تحقیق
 • متغیرهای تحقیق
 • پذیرش اجتماعی
 • ویژگیهای شخصیتی

فصل دوم

 • (پیشینه و ادبیات تحقیق)
 • منابع فصل دوم
 • دو نقش اساسی جامعه پذیری
 • جامعه پذیری انتظاری
 • عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری
 • ساز و کارهای جامعه پذیری
 • طبقه اجتماعی
 • نظریه های جامعه پذیری
 • نظریه های جامعه شناختی جامعه پذیری
 • مید رشد خود را سه مرحله نشان می دهد
 • نظریه های روان شناختی جامعه پذیری
 • تضاد میان سه بخش شخصیت
 • فرهنگ و شخصیت
 • تعریف فرهنگ
 • عناصر اصلی فرهنگ
 • ویژگیهای فرهنگ
 • مفهوم شخصیت
 • تأثیر فرهنگ در شخصیت
 • شخصیت اساسی یا پایه
 • فرهنگ و بیماری
 • بررسی هشیاری
 • بررسی رفتار
 • بررسی ناهوشیار
 • بررسی علمی شخصیت
 • تعریفهای شخصیت
 • ویژگیهای منحصر به فرد
 • ذهنیت در نظریه های شخصیت
 • سؤالهایی درباره ماهیت انسان

فصل سوم

 • (روش تحقیق)
 • جامعه مورد مطالعه
 • حجم نمونه،روش نمونه گیری
 • ابزار اندازه گیری در تحقیق
 • آزمون ویژگیهای شخصیتی مینه سوتا
 • روش تحقیق
 • روش آماری مربوط به فرضیه ها

فصل چهارم

 • (یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها)
 • مقدمه فصل چهارم

فصل پنجم

 • (بحث و نتیجه گیری)
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • محدودیت ها
 • منابع و مآخذ

این پایان نامه با فرمت ورد Word | صفحه 80 قابل ویرایش میباشد.

قیمت : 4000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.

[zarinpalpaiddownloads id=”1546″]