دانلود کتاب مبانی احتمال و حل المسائل کتاب شلدون راس - 1421 صفحه pdfکتاب درسی درباره مبانی احتمال و حل المسائل کتاب شلدون راس را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. کتاب مبانی احتمال و حل المسائل کتاب شلدون راس به عنوان مقدمه ای بر آمار و احتمال برای دانشجویان مهندسی ,علوم کامپیوتر,ریاضی,آمار و فیزیک نوشته شده است.در تمام کتاب فرض بر این است که خواننده اطلاعات مقدماتی از ریاضی دارد. فهرست مطالب مندرج در این کتاب که ترجمه فارسی کتاب مبانی احتمال و حل المسائل کتاب شلدون راس می باشد به همراه حل المسائل آن و نیز کتاب اصلی ارائه شده در ذیل آورده شده است. کتاب ترجمه شده شامل ۵ فصل کلی است که فصول مورد تدریس این کتاب مرتبط با رشته های دانشگاهی متفاوت است. شما هم اکنون میتوانید این کتاب را با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دریافت کنید.

فهرست مطالب این کتاب به شرح زیر میباشد :

فصل اول-مبانی احتمال

 • مقدمه
 • فضای نمونه و پیشامد
 • نمودار ون و جبر پیشامد ها
 • اصول موضوعه احتمال
 • فضاهای نمونه و برآورد های متساوی احتمال
 • احتمال شرطی
 • فرمول بیز
 • پیشامدهای مستقل
 • مسائل پایانی فصل

فصل دوم: متغییر های تصادفی و امید ریاضی

 • متغییر های تصادفی
 • انواع متغییر های تصادفی
 • متغییر های تصادفی با توزیع توام
 • توزیع های شرطی
 • امید ریاضی
 • خواص امید ریاضی
 • واریانس و کوواریانس مجموع متغییر های تصادفی
 • توابع مولد گشتاور
 • نامساوی چبیشف

فصل سوم:متغیر های تصادفی خاص

 • متغییر های تصادفی برنولی و دوجمله ای
 • محاسبه تابع توزیع دو جمله ای
 • متغییر تصادفی پواسون
 • محاسبه تابع توزیع پواسون
 • متغییر تصادفی فوق هندسی
 • متغییر تصادفی یکنواخت
 • متغییر های تصادفی نرمال
 • محاسبه تابع توزیع نرمال استاندارد و استاندارد
 • قضیه حد مرکزی
 • متغییر تصادفی نمایی
 • فرآیند پواسون
 • توزیع گاما
 • توزیع های حاصل از توزیع نرمال
 • تزیع کی دو
 • توزیع t
 • توزیع f
 • مسائل
فصل چهارم: نمونه گیری
 • اندازه های گرایش مرکزی
 • واریانس و دامنه نمونه
 • محاسبه واریانس نمونه
 • توابع توزیع تجمعی و هیستوگرام و نمودار های ساقه و برگ
 • توزیعهای نمونه ای از جامعه نرمال
 • توزیع میانگین نمونه
 • توزیع توام واریانس و میانگین
 • نمونه گیری یک مجموعه متناهی
 • مسائل

فصل پنجم: برآورد پارامتر ها

 • مقدمه
 • برآورد گرهای روش گشتاوری
 • برآوردگرهای درستنمایی ماکزیمم
 • برآوردهای فاصله ای
 • فاصله اطمینان برای میانگین جامعه نرمال که واریانس مجهول است
 • برآورد تفاضل میانگینها در دو جامعه نرمال
 • فاصله اطمینان برای واریانس توزیع نرمال
 • فاصله اطمینان تقریبی برای میانگین متغییر تصادفی برنولی
 • فاصله اطمینان برای میانگین توزیع نمایی
 • ارزیابی یک برآورد گر نقطه ایی
 • برآورد گرهای بیز
 • انتخاب یک توزیع پیشین نرمال
 • مسائل فصل

قیمت : 4000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.