کتاب مبانی علم اقتصاد گریگوری منکیو

همانطور که مولف محترم ، مقدمه کتاب ارزشمند خود می گوید: مطالعه اقتصاد به ما کمک می کند تا جهان اطراف خود را بهتر بشناسیم ، به طور آگاهانه در فعالیت های اقتصادی مشارکت کنیم و نهایتاً درک بهتری از مزیتهای محدودیت های اقتصادی داشته باشیم تصمیم گیری و انتخاب درست حاصل چنین بصیرتی است. تاثیراتی که ذاتی انسان نیست و برخلاف عقیده برخی از مردم آسان به دست نمی آید. گانه اقتصادی که مولف محترم در فصل اول کتاب خود آورده نمونه های بسیار خوب از موضوعاتی ساده که باید بیشتر به آنها توجه کنیم و تصمیم گیری های خود از آن ها استفاده نماییم رابطه نقدینگی نفت و تورم را به اشتغال و تورم و مفهوم هزینه های پرست تحقیق اقتصادی ارتباط بهره وری و رشد اقتصادی منافع ناشی از مبادله برخی از این اصول هستند.

فهرست مطالب کتاب مبانی علم اقتصاد گریگوری منکیو pdf :

فهرست کوتاه مطالب
بخش اول: مقدمه
بخش دوم: عرضه و تقاضا:بازار ها چگونه کار می کنند
بخش سوم: عرضه و تقاضا: بازار ها و رفاه
بخش چهارم: اقتصاد بخش عمومی
بخش پنجم: رفاه بنگاه و سازمان صنعتی
بخش ششم: داده های اقتصاد کلان
بخش هفتم: اقتصاد حقیقی در بلندمدت
بخش هشتم: پول و قیمت ها در بلندمدت
بخش نهم: نوسانات اقتصادی کوتاهمدت
فرهنگ اصطلاحات
نمایه

 

منبع:  دانلود کتاب مبانی اقتصاد منکیو ترجمه فارسی