دانلود پایان نامه درباره رابطه کارآفرينی با مديريت دانش سازمانی - Word وردپایان نامه ای از رشته روانشناسی و علوم تربیتی درباره رابطه کارآفرینی با مدیریت دانش سازمانی – با فرمت Word ورد را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت و کارآفرینی می باشد. مدیریت دانش واژه ای است که امروزه در ادبیات مدیریت و کسب و کار بسیار متداول شده است و کسانی که در این حوزه مشغول به فعالیت هستند خوب می دانند در پس این واژه چه حوزه های متعددی وجود دارد که محققین مختلف مشغول به فعالیت و تحقیق بر روی آنها هستند. از جمله موضوعاتی که امروزه با مدیریت دانش مورد بحث و بررسی قرار گرفته خلاقیت و نوآوری سازمانی می باشد. از آنجا که مدیریت دانش ریشه در سیستم هایی نظیر خلاقیت و نوآوری دارد، تقریباً ایده جدیدی است. در این پژوهش حجم نمونه 275 نفر 146 مرد و 129 زن، برآورد گردید از جدول کرجسی و مورگان استفاده شده است و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شد. از دو ابزار پرسشنامه، 1-پرسشنامه مدیریت دانش 2-پرسشنامه خلاقیت و نوآوری برای جمع آوری داده ها استفاده شد. پایایی ابزارها با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 85% و 82% بدست آمد. نتایج بدست آمده از پژوهش عبارتند از : ضرایب همبستگی بین مدیریت دانش و خلاقیت و نوآوری نشان داد که رابطه بین هر سه متغیر مدیریت دانش با خلاقیت مثبت و معنی دار می باشد. مدیریت منابع انسانی تأثیر مثبتی بر خلاقیت و کارآفرینی دارد استفاده از فناوری اطلاعات تأثیر مثبتی بر خلاقیت و کارآفرینی دارد اشتراک و تسهیم دانش تأثیر مثبتی بر خلاقیت و کارآفرینی دارد. شما هم اکنون می توانید این پایان نامه را بصورت فایل ورد با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این پایان نامه به شرح زیر میباشد :

 • چکیده مقاله
 • واژه های کلیدی
 • پیشنهادهای کاربردی
 • پیشنهاد برای پژوهش های آینده
 • جایگاه مدیریت دانش در سازمان
 • تعریف دانش و دارایی های دانشی
 • سرمایه های فکری
 • فرایند مدیریت دانش (چرخه زندگی مدیریت دانش در سازمان)
 • زیرساخت های مدیریت دانش: فرهنگ سازمان
 • زیرساخت های مدیریت دانش: منابع انسانی
 • مدیریت دانش
 • استراتژیهای مدیریت دانش
 • ساختار سازمانی برای مدیریت دانش
 • تاثیر مدیریت اطلاعات و دانش بر سازمان¬های آموزشی
 • سیاستهای مورد نیاز در سازمانهای آموزشی
 • زدودن موانع ساختار مداری در سطح مختلف سازمان¬های آموزش
 • ایجاد رابطه مناسب بین فعالیتهای دانشی و اطلاعاتی در سازمانهای آموزشی
 • نتیجه گیری
 • منابع

این پایان نامه با فرمت ورد Word | صفحه 39 قابل ویرایش میباشد.

قیمت : 5500 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.

[zarinpalpaiddownloads id=”1702″]