دانلود پایان نامه بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز - Word وردپایان نامه ای از رشته عمران درباره بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز – با فرمت Word ورد را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. بدون شک امروزه با توجه به افزایش روز افزون سفر های درون وبرون شهری رویکرد جوامع مختلف به سمت سیستم های حمل ونقل عمومی می باشد یکی از بهترین و ایمن ترین مد های حمل و نقل استفاده از سیستم های ریلی می باشد. در سیستم های ریلی به منظور افزایش جاذبه واقبال مردم به این سیستم بایستی اسایش ایمنی سرعت و حرکت ارام وایمن مد نظر قرار گیرد. با توجه به عوامل فوق الذ کرو افزایش سرعت بهره برداری در سیستم های حمل و نقل ریلی به تدریج استفاده از روش های گذشته و بویزه در روسازی در حال رنگ باختن و شاهد ظهور روشها و شیوه های نو در روسازی می باشیم. شما هم اکنون می توانید این پایان نامه را بصورت فایل ورد با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این پایان نامه به شرح زیر میباشد :

فصل اول: تعریف مساله

 • تعریف کلی مساله
 • نیاز به مطا لعه در مورد مساله
 • اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن
 • اهداف و فرضیات
 • دامنه اثر مساله در جامعه علمی و اجتماع
 • محدودیت هاوچهار چوب پروزه
 • مقدمه و تاریخچه

فصل دوم: (کاووش در متون)

 • طبقه بندی و مقدمه و اظهار بکر بودن متون
 • بررسی مقالات
 • بررسی تزها و پایان نامه ها
 • بررسی کتابها

فصل سوم: (روش تحقیق)

 • روش بکار گرفته شده و دلایل آن
 • دستورالعمل جمع آوری اطلاعات و روشهای بکار رفته
 • تعاریف ، اختصارات و نشانه های ریاضی
 • منطق سیستم تصمیم‌گیری
 • پنج گام اساسی تا تصمیم‌گیری نهایی
 • ارائه مباحث ضروری علمی
 • سابقه و رژیم ترافیکی
 • معیارهای محدود کننده فنی
 • معیارهای آزمایش و کنترل
 • مطالعات و تحلیل‌های تکمیلی
 • تحکیم بستر علمی قضیه و بکارگیری سیستماتیک آن
 • معیارهای ارزیابیمقایسه و مدل انتخاب نوع سیستم روسازی
 • معیارهای ارزیابی و مقایسه
 • انواع خطوط با دال بتنی
 • مدل ارزیابی
 • لایه داخلی مدل ، ابزار تحلیل هزینه طول عمر روسازی
 • لایه میانی : تاثیرات بالقوه اعمالی از مسیر

فصل چهارم: (گردآوری اطلاعات)

 • معرفی خطوطبا دال بتنی
 • معرفی
 • خطوط بابالاست دربرابرخط بادال
 • خط با بالاست
 • خط با دال
 • طراحی روسازی‌های دارای خط بدون بالاست
 • بلاکها یا تراورسهایی مدفون در بتن
 • طراحی های روسازیهای خطوط با دال
 • توسعه کیفیت یکپارچگی سیستم
 • خط زوبلین
 • خط با بستر بتن آسفالتی
 • دالهای پیش ساخته
 • خط با دال شینکانسن
 • خط با دال بوگل
 • دالهای یکپارچه و ابنیه فنی
 • ریل مدفون
 • خصوصیات ریل مدفون
 • ساخت خط ریل مدفون
 • تجربیات اجرایی ریل مدفون
 • خط عرشه‌ای
 • سازه های ریل با تکیه گاه پیوسته و مهار شده
 • خط کوکن
 • ریل قاشقی با تکیه گاه پیوسته
 • ریلهای مهار شده در جان
 • EPS
 • به عنوان مصالح بستر در سازه خط با دال راه آهن
 • معرفی
 • سازه های خط با دال بتنی با زیر اساس EPS
 • عملکرد استاتیکی
 • ایفای نقش دینامیکی
 • کاربردها
 • خاصیت ارتجاعی خط
 • مقتضیات سیستم
 • مقتضیات زیرسازی
 • مقتضیات خط با دال بتنی در تونلها
 • مقتضیات خط با دال بتنی روی پلها
 • تجربیات عمومی با سیستمهای خط با دال
 • نتیجه‌گیری و پیشنهادات
 • المانهای تشکیل‌دهنده خطوط با دال بتنی
 • ریل
 • پابند
 • تراورس
 • تکنیک های ساخت ، تولید
 • انواع ساخت
 • نقاط تکیه گاهی مجزا ریل با تراورس ها
 • روش ساخت مدفون
 • روش ساخت رهدا
 • روش ساخت رهدادر خاک ریزی و خاک برداری ها
 • روش ساخت رهدادر تونل ها
 • روش ساخت BERLIN
 • روش ساخت HEITKAMP
 • روش ساخت SBV
 • روش ساخت ZÜBLIN.
 • ساخت تراورس های غیر مدفون
 • روش ساخت SATO.
 • نوع ساخت FFBSATSSATO
 • نوع ساخت ATD
 • روش ساخت BTD
 • روش ساخت . WALTER
 • روش ساخت GETRAC
 • نقاط تکیه گاهی گسسته ریل بدون تراورس ها
 • انواع ساخت سازه خط یکپارچه
 • روش ساخت GRASS TRACK
 • روش ساخت HOCHTIEF / SCHRECKMIEVES / LONGO
 • روش ساخت FFC
 • روش ساخت BES
 • روش ساخت BTE
 • انواع ساخت پیش ساخته
 • تکیه گاه ریل پیوسته
 • روش ساخت INFUNDO
 • خطوط با پابند های گیره ای
 • روش ساختSFF
 • روش ساختSAARGUMMI
 • پیشرفت های دیگر
 • خطوط دارای تراورسهای قابی
 • خطوط نردبانی
 • نتیجه

فصل پنجم: (نتیجه گیری)

 • تحلیل اطلاعات
 • سیستم های قطار سبک (LRT)
 • مترو
 • محیط زیست و حفظ آن در حمل و نقل شهری
 • ویژگی های خطوط قطار شهری
 • ایمنی کامل
 • حداقل تعمیرات
 • زیبائی و پاکیزگی بستر خط و سهولت نظافت
 • حداقل لرزش و سر و صدا
 • شرائط محیطی شهرستان تبریز
 • پارامترهای مهم طراحی خطوط قطار شهری
 • عرض خطوط
 • حداقل شعاع قوس افقی
 • قوسهای قائم Vertical curve
 • حداکثر شیب و فراز Max gradient
 • فواصل محوری خطوط Centre to centre track
 • دور خطوط Superelevation
 • سرعت
 • بار محوری Axle load
 • شیب عرضی ریلها
 • مشخصات ابعادی سکوها
 • طول سکوها
 • ارتفاع سکوها
 • عرض سکوها
 • اندازه قواره خطوط
 • اندازه قواره خطوط در مسیر روباز Clearance gauge open
 • اندازه قواره خطوط در مسیر تونل Clearance Gauge in Tonnel
 • انواع تیپ خطوط قطار شهری
 • خطوط شهری همسطح AT GRADE TRAK
 • خطوط شهری زیرزمینی( مترو )UNDER GROUND
 • خطوط شهری در ارتفاع ELEVATED TRACK
 • خطوط با ترافیک مختلط MIXED TRAFFIC
 • خطوط مستقل ‌ INDEPENDENT
 • گزینه پیشنهادی خطوط قطار شهری تبریز
 • ساختمان خطوط قطار شهری
 • نقش روسازی خطوط
 • شرح خطوط با بستر بالاستی Ballasted Track
 • شرح خطوط با بستر مختلط بالاستی و بتنی
 • شرح خطوط با بستر بتنی SLABTRACK
 • تیپ های مختلف روسازی خطوط
 • خطوط با پانل های نردبانی روی بستر تراکم یافته زیرسازی
 • خطوط با تراورس چوبی روی بستر بالاستی
 • خطوط با تراورس بتنی روی بستر بالاستی
 • خطوط با بستر بتنی
 • ریل
 • تراورس
 • تراورس چوبی
 • تراورس فلزی
 • تراورس بتنی
 • سیستم اتصال ریل به تراورس (پابند ریل )
 • پابند صلب
 • پابند ارتجاعی
 • اتصال ریل ها
 • جوشکاری ریلها
 • میراکننده ها
 • جذب انرژی ارتعاشی و صدا در خطوط بالاستی
 • سوزنها و نقش آنها
 • مقایسه فنی و اقتصادی خطوط با بستر بتنی و بالاستی
 • مزایا و معایب خطوط با بسترهای بتنی
 • مقایسه اقتصادی بسترهای بتنی و بالاستی
 • استانداردهای حمل و نقل ریلی بین شهری
 • حداکثر سرعت
 • محاسبه مقطع ریل بر اساس بار محوری
 • حجم ترافیک سالیانه (تناژ بار و مسافر سالیانه )
 • هزینه تهیه و تدارک ریل برای هر کیلومتر خط
 • تعریف و نقش تراورس در خط
 • فواصل تراورس ها
 • نتیجه گیری
 • معرفی موضوع به منظور تحقیقات بعدی
 • منابع و ماخذ

این پایان نامه با فرمت ورد – Word | صفحه 367 قابل ویرایش میباشد.

قیمت : 4000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.

[zarinpalpaiddownloads id=”1566″]