دانلود کتاب جامع چیلر برای رشته مکانیک و تاسیسات - PDF پی دی افکتابی از رشته مکانیک و تاسیسات درباره زبان فنی مهندسی مکانیک – با فرمت PDF پی دی اف را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. کتاب چیلر جامع ، کتابی کاربردی برای دانشجویان رشته تاسیسات می باشد. شما هم اکنون می توانید این کتاب را بصورت فایل پی دی اف با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این کتاب به شرح زیر میباشد :

فصل اول: تبریدو سیکل تراکمی بخار

 • تبرید
 • تاریخچه تبرید
 • کاربردهای تبرید
 • مبردها
 • خواص مبردها
 • ملاحظات اقتصادی
 • انواع مبردها
 • CFCگازهای جانشینی
 • اثر تبرید و ضریب عملکرد
 • چرخهها ی تبرید
 • سیکل تبرید تراکمی بخار
 • چیلر تراکمی

فصل دوم: سیکل تبرید جذبی

 • سیستم تبرید جذبی و ارتباط آن با سیستم تبرید تراکمی
 • روش کار چیلر های جذبی لیتیوم بروماید آب یک اثره
 • خصوصیات جاذب و مبرد
 • مبردهای دیگر
 • ضریب عملکرد چیلر جذبی
 • چرخه ترمودینامیکی چیلر جذبی لیتیوم برومایدآب یک اثره
 • روشهای افزایش راندمان سیکل جذبی
 • چیلرهای جذبی چند اثره
 • چیلرهای جذبی دو اثره
 • چیلرهای جذبی سه اثره
 • چیلر هیتر شعله مستقیم
 • مزایای چیلر هیترهای شعله مستقیم
 • سیکل کاری در حالت سرمایش (با تأمین آبگرم مصرفی بهداشتی
 • سیکل کاری در حالت گرمایش (با تأمین آبگرم وسایل بهداشتی
 • سیکل کاری در حالت تأمین آب گرم بهداشتی
 • اعداد مشخصه چیلرهای جذبی
 • صنعت چیلر جذبی
 • ادکتور
 • پمپها/موتورها

فصل سوم: استفاده ونگهداری چیلر های جذبی

 • خوردگی سیستمهای جذبی
 • تجزیه شیمیایی
 • بازدارنده ها
 • سیستم تخلیه گاز های غیر قابل تقطیر
 • سیستم رفع کریستال
 • کنترل ظرفیت و غلظت
 • روشن خاموش شدن دستگاه
 • روشن خاموش کردن نیمه اتوماتیک
 • روشن خاموش کردن تمام اتوماتیک
 • مراحل روشن کردن دستگاه
 • مراحل خاموش کردن دستگاه
 • بازدید دورهای (سرویس
 • نگهداری عمومی
 • رسوب لولههای تقطیر کننده
 • محافظت از تجهیزات
 • مقدار جمعآوری گازهای غیرقابل تقطیر
 • تعیین میزان افت عملکرد جاذب
 • افزودن الکل اکتیل به محلول
 • سرویس داخل دستگاه (شکستن خلا دستگاه
 • اشکالهای احتمالی و رفع اشکال

فصل چهارم: خواص محلول لیتیوم بروماید آب

 • خصوصیات ماده لیتیوم بروماید
 • خواص ترمودینامیکی محلول لیتیوم بروماید آب
 • خواص فیزیکی محلول لیتیوم بروماید آب

فصل پنجم: مبدل های حرارتی پوسته و لوله

 • مقدمه
 • اجزای اصلی
 • انواع پوسته
 • انواع دسته لولهها
 • لولهها و گذرهای لوله
 • جانمایی لوله
 • هندسه و نوع دیوارکها
 • تعیین سمت پوسته یا لوله برای جریانها

فصل ششم:انتقال حرارت

 • مقدمه
 • انتقال حرارت تک فاز
 • انتقال حرارت تک فازداخل لوله
 • انتقال حرارت تک فاز روی دسته لوله
 • جوشش
 • تقطیر (چگالش
 • چگالش فیلمی بر روی یک لوله افقی
 • چگالش فیلمی آرام
 • جابجایی اجباری
 • چگالش فیلمی روی دسته لوله ها
 • اثر سیلان چگالیده
 • چگالش در داخل لوله هابی افقی
 • محاسبه افت فشار
 • افت فشار سمت لوله
 • افت فشار سمت پوسته

فصل هفتم: تحلیل ترمودینامیکی

 • مقدمه
 • دادههای طراحی
 • محاسبه دبی و خواص مبرد
 • محاسبه خواص و دبی محلول در نقاط مختلف سیکل
 • محاسبه بار حرارتی اجزای سیکل
 • محاسبه دبی آب برج خنک کن، آب خنک شده، بخار مصرفی
 • ضریب عملکرد سیکل

فصل هشتم: طراحی اجزای چیلر جذبی

 • کندانسور
 • مشخصات کندانسور
 • محاسبه تعداد لوله ها
 • محاسبه ضریب انتقال حرارت سمت لوله
 • دمای سطح لوله
 • ضریب انتقال حرارت سمت پوسته
 • محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت
 • محاسبه افت فشار لوله ها
 • ژنراتور بخار
 • مشخصات ژنراتور
 • محاسبه تعداد لوله ها
 • محاسبه ضریب انتقال حرارت سمت لوله
 • دمای سطح لوله
 • ضریب انتقال حرارت سمت لوله
 • محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت
 • اواپراتور
 • لوله با فین شعاعی کوتاه
 • مشخصات اوپراتور
 • تعداد لوله های اوپراتور
 • محاسبه ضریب انتقال حرارت سمت لوله
 • دمای سطح لوله
 • ضریب انتقال حرارت سمت پوسته
 • محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت
 • افت فشار داخل لوله
 • واحد جاذب
 • مشخصات
 • تعداد لوله ها
 • ضریب جابجایی سمت پوسته
 • ضریب انتقال حرارت سمت لوله
 • ضریب کلی انتقال حرارت
 • افت فشار لوله های جاذب
 • مبدل حرارتی
 • مشخصات مبدل حرارتی
 • تعداد لوله ها
 • ضریب انتقال حرارت سمت لوله
 • دمای سطح لوله ها
 • ضریب انتقال حرارت سمت پوسته
 • ضریب کلی انتقال حرارت
 • افت فشار
 • بحث ،نتیجه گیری ،پیشنهادات
 • منابع و مآخذ
 • نمودارها
 • پیوست A
 • جداول
 • پیوست B
 • نمونه هایی از چیلر های جذبی ، اجزا، سیکل کاری،کاتالوگ ها
 • پیوست C

این کتاب با فرمت پی دی اف – PDF | صفحه 194 قابل ویرایش میباشد.

قیمت : 4000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.