دانلود کتاب برنامه نویسی به زبان اسمبلی جعفر نژاد قمی - دانلود pdf کتاب زبان ماشین و اسمبلی جعفر نژاد قمی

دانلود pdf کتاب زبان ماشین و اسمبلی جعفر نژاد قمی

دانلود کتاب برنامه نویسی به زبان اسمبلی جعفر نژاد قمی

 

دانلود کتاب برنامه نویسی به زبان اسمبلی ، در دسته بندی زبان های برنامه سازی زبان اسمبلی یک زبان سطح پایین است که قدرت فوق العاده ای در خود نهفته دارد. اغلب برنامه های سیستم و برنامه هایی که باید در حداقل زمان ممکن اجرا شوند ، به این زبان نوشته می شوند. علیرغم امکاناتی که این زبان دارد ، برنامه نویسی به این زبان به دلیل نیاز به آشنایی با ساختار داخلی کامپیوتر و مفاهیمی در خصوص معماری آن کمی دشوار به نظر می رسد.

اما این کتاب با پشتوانه تجربه چندین ساله تالیف و ترجمه کتاب های دانشگاهی و تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی طوری تنظیم شده است که پیچیدگی های ظاهری برنامه نویسی در این زبان را پوشانده است. به طوری که ارائه مثال های ساده و هدف دار برنامه نویسی در این زبان را به طور گام به گام آموزش می دهد.

اهداف اصلی کتاب برنامه نویسی به زبان اسمبلی :

  • آشنایی با مجموعه دستورات پردازنده های اینتل.
  • معرفی ساختار برنامه ، عملگرها ، ماکرو ها و راهنماها.
  • متدولوژی های برنامه نویسی و استفاده از این زبان در برنامه نویسی سیستم و کاربردی.
  • دستکاری سخت افزار کامپیوتر.
  • ارتباط بین زبان اسمبلی سیستم عامل و زبان های سطح بالایی مثل C و پاسکال.
  • آشنایی با برنامه های مقیم در حافظه.

این اهداف به خوبی در کتاب دنبال شده اند و خوانندگان مطمئن باشند که با مطالعه این کتاب با اغلب جنبه های برنامه نویسی در زبان اسمبلی آشنا خواهند شد.

فهرست مطالب دانلود کتاب برنامه نویسی به زبان اسمبلی :

برنامه نویسی به زبان اسمبلی

فصل اول : نگهداری اطلاعات در حافظه کامپیوتر

فصل دوم : ساختمان کامپیوتر

فصل سوم : مقدمات زبان اسمبلی

فصل چهارم : وقفه ها، ورودی و خروجی

فصل پنجم : اعمال محاسبات دودویی

فصل ششم : ساختارهای تصمیم و حلقه های تکرار

فصل هفتم : زیربرنامه ها

فصل هشتم : فایل های COM و EXE

فصل نهم : مدیریت صفحه نمایش و صفحه کلید

فصل دهم : پردازش داده های رشته ای

فصل یازدهم : عملیات ریاضی در سیستم دهدهی

فصل دوازدهم : ساختمان داده ها و روش های مرتب سازی و جست وجو

فصل سیزدهم : ورودی و خروجی فایل ها

فصل چهاردهم : کاربرد ماکروها در اسمبلی

فصل پانزدهم : کارکردن با دیسک ها و فایل ها

فصل شانزدهم : تسهیلات چاپ

فصل هفدهم : برنامه نویسی ماوس

فصل هجدهم : ارتباط زبان سطح بالا با ماوس

فصل نوزدهم : برنامه های مقیم در حافظه

پیوست اول : برنامه اشکالزدایی DEBUG

پیوست دوم : کدهای اسکی

 

دانلود pdf کتاب زبان ماشین و اسمبلی جعفر نژاد قمی

دانلود کتاب برنامه نویسی به زبان اسمبلی جعفر نژاد قمی