دانلود پایان نامه بررسی تاثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خود پنداره نوجوانان بزهکار - Word وردپایان نامه ای از رشته روانشناسی و علوم تربیتی درباره بررسی تاثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری در تغییر خود پنداره نوجوانان بزهکار – با فرمت Word ورد را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. انسان موجودی است که اعمال و رفتارهای او متأثر از آداب و رسوم و قوانین اجتماعی است. انسان بدون تعلق به گروه، احساس امنیت نمی کند و به تنهایی برای استفاده از طبیعت به منظور ارضای نیازهایش توان کافی ندارد. به گفته مورینو انسان در گروه متولد می شود. در گروه بیمار می شود و در گروه درمان می شود. انسان خواه بر اساس مبانی فطری و آفرینشی  و خواه بر اساس اکتساب موجودی اجتماعی و مدنی است. او برای تداوم حیات و گذراندن زندگی روزمره نیاز به کسانی دارد که با آنها حرف بزند، درد دل کند، تبادل نظر نماید و از آنها جهت حفظ و صیانت وجود و رسیدن به رشد بهره گیرد. شما هم اکنون می توانید این پایان نامه را بصورت فایل ورد با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این پایان نامه به شرح زیر میباشد :

 • چکیده

فصل اول : کلیات طرح

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • سؤالات پژوهش
 • تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و اصطلاحات
 • تعریف عملیاتی خودپنداره
 • تعریف عملیاتی نوجوانی
 • بزهکار
 • اهمیت و ضرورت موضوع
 • اهداف تحقیق
 • هدف اصلی تحقیق
 • اهداف جزئی تحقیق
 • فرضیه های تحقیق

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 • نظریه های مراجع محوری
 • روان درمانی مراجع محوری
 • روان درمانی
 • اهداف مشاوره گروهی
 • فرآیند درمان و رابطه درمانی
 • تعاریف خودپنداره
 • شکل گیری خودپنداره
 • بزهکاری
 • نوجوان بزهکار کیست؟
 • علل و عوامل مؤثر در بزهکاری
 • علل و عوامل کلی بزهکاری
 • عوامل مؤثر در بزهکاری
 • نقش عوامل محیطی در بزهکاری
 • تحقیقات انجام شده در داخل کشور
 • تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم : روش تحقیق

 • مقدمه
 • روش پژوهش
 • جامعه آماری
 • روش نمونه گیری
 • نمونه آماری
 • ابزار تحقیق
 • دستورالعمل اجرایی آزمون
 • روایی
 • پایایی
 • فرایند درمان
 • شرایط ایجاد رابطه
 • مراحل مشاوره گروهی مراجع محوری
 • روش ­های آماری تحلیل داده­ ها

فصل چهارم : یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن ها

 • بررسی ویژگی های جمعیت مورد مطالعه بر اساس آمار توصیفی
 • توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب سن آن ها
 • توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب میزان تحصیلات آن ها
 • توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب وضعیت طلاق در خانواده آن ها
 • توزیع فراوانی آزمودنی ها برحسب وضعیت اقتصادی خانواده آن ها
 • توزیع فراوانی آزمودنی های گروه آزمایش  بر حسب خود پنداره آنها به تفکیک مرحله پیش و پس آزمون
 • تحلیل یافته‌ها بر اساس آمار استنباطی

فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات

 • خلاصه و نتیجه گیری
 • نتایج حاصل از آمار توصیفی
 • نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق
 • پیشنهادات
 • محدودیت های پژوهش
 • منابع و مآخذ

پیوست

 • پرسشنامه

این پایان نامه با فرمت ورد – Word | ص 95 قابل ویرایش میباشد.

قیمت : 4000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.

[zarinpalpaiddownloads id=”1298″]