دانلود پروژه مالی حسابداری پیمانکاری برای رشته حسابداریپروژه ای دیگر از رشته حسابداری درباره پروژه مالی حسابداری پیمانکاری را برای شما دوستان محترم اماده دانلود کرده ایم. حسابداری پیمانکاری یکی از روشهای خاص حسابداری است که در روش عادی حسابداری گنجانده میشود. اصول و روشهای موجود در حسابداری پیمانکاری در هر نوع قرار داد های کوچک و پروژه ای بزرگ و چند ملیتی و … مورد استفاده قرار میگیرد . حسابداری پیمانکاری همه اطلاعاتی که پیمانکار نیاز دارد تا بتواند از صحنه رقابت شرکت را به شیوه ای اثرگذار اداره نماید و موفق گردند تهیه میکند اطلاعاتی که توسط حسابداری پیمانکاری تعیین میشود شامل اطلاعات مالی و غیر مالی می شود که برای موفقیت شرکت سرنوشت ساز است با توجه به انواع روشهای طی سالهای مختلف جهت یک سان سازی اطلاعات مالی جهت استفاده کنندگان به نحوه موثر ارائه گردد. شما هم اکنون میتوانید این مقاله را با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دریافت کنید.

فهرست مطالب این پروژه به شرح زیر است :

فصل اول

– چکیده مطالب

– مقدمه

– قرار داد بلند مدت پیمانکاری

– تعاریف و اصطلاح قرارداد بلند مدت پیمانکاری

– انواع قراردادهای پیمانکاری

– مراحل اجرای طرح

– مرحله اول: مطالعات مقدماتی طرح

– ثبت مرحله مطالعات مقدماتی طرح

– مرحله دوم : مطالعات تفصیلی طرح

– ثبت مرحله مطالعات تفصیلی طرح

– مرحله سوم : اجرای طرح

– ارجاع کار به پیمانکار

– انعقاد قرار داد

– عملیات اجرایی

– تنظیم و پرداخت صورت وضعیت

– تحویل موقت

– تحویل قطعی

فصل دوم

– روش مختلف شناسایی درامد در قرار داد پیمانکاری

– اندازه گیری میزان پیشرفت کار

– موضوعات اساسی حسابداری پیمانکاری

– استاندارد حسابداری شماره  ایران

– تجزیه پیمان

– ترکیب پیمان

– درامد پیمان

– تغییر مبلغ درامد از دوره ای به دوره دیگر

– تغییر پیمان

– دریافتهای تشویقی

– مخارج پیمان

– شناخت درامد و هزینه های پیمان

– ملاحظات مربوط به شناخت اقلام مرتبط با پیمان بلند مدت

– تغییر در براوردها

– افشاء در ترازنامه

– افشاء در رویه های حسابداری

– مطابقت استاندارد ایران با استاندارد های بین المللی و امریکا

فصل سوم

– مالیات پیمانکاری

– بیمه پیمانکاری

– لیست حسابها

– دارایی های جاری

– دارایهای ثابت

– بدهی ها

– سرمایه

– درامد ها

– هزینه ها

– حساب پیمان

– حساب کار گواهی شده

فصل چهارم

– گزارشگری مالی در موسسات پیمانکاری

فصل پنجم

– بودجه ده ساله یک شرکت پیمانکاری

– ارقام مندرج در صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت

– مرحله دوم تهیه ترازنامه پیش بینی شده

فصل ششم

– هدف استاندارد

– تجزیه و ترکیب پیمان

– درامد پیمان

– تغییر پیمان

– ادعا

– دریافتهای تشویقی

– مخارج پیمان

– شناخت درامد و هزینه های پیمان

– سایر ملاحظات مربوط به شناخت اقلام مرتبط پیمان بلند مدت

– تغییر در براورد ها

– افشاء در ترازنامه

– افشاء در سود و زیان

– نتیجه گیری

– پیشنهاد ها

– ضمائیم:

– نمودار محتوای عملیات پیمانکاری

– برگ استعلام بهاء

– فرم صدور چک

– رسید اسناد دریافتنی

– فرم واگذاری اسناد دریافتنی

– قبض پرداخت صندوق

– قبض دریافت صندوق

– ثبت های مربوط به دفاتر کارفرما

– روش کار تکمیل شده

– منابع و ماخذ

قیمت : 2000 تومان (برای حمایت از سایت برای تامین هزینه سرور ها)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.

[zarinpalpaiddownloads id=”495″]