دانلود پروژه سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان - Word وردپروژه ای از رشته روانشناسی درباره سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد. ابزارهای این پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه است که شامل: پرسشنامه عزت نفس و پرسشنامه سلامت روانی و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می باشد و پرسشنامه عزت نفس شامل سه مقیاس عملکرد تحصیلی و ارزیابی اجتماعی و ارزیابی ظاهری می باشد.بر اساس نتایج تحقیق مشاهده شد که نمره سلامت روانی در والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از دانش آموزان عادی است بدین معنی که والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند و همچنین از لحاظ عزت نفس بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشد و مشحص شد که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.شما هم اکنون میتوانید این پروژه را با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دریافت نمایید.

فهرست مطالب این پروژه بصورت زیر است:

فصل اول کلیات تحقیق

– مقدمه

– بیان مسئله

– اهمیت و ضرورت پژوهش

– اهداف پژوهش

– تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها

فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق

– مبانی نظری و یافته های پژوهشی

– عزت نفس در قرآن مجید

– عزت نفس کلی

– عزت نفس اجتماعی

– عزت نفس تحصیلی

– مولفه های عزت نفس

– ماهیت عزت نفس

– نظریات مرتبط با عزت نفس

– سلامت روان

– تعریف سلامت روانی

– تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف

– اصول بهداشت روانی

– خصوصیات افراد دارای سلامت روانی

– عوامل موثر درتامین سلامت روانی

– نقش خانواده درتامین سلامت روانی

– نظریات مرتبط با سلامت روانی

– بهزیستی روانشناختی

– عقب ماندگی ذهنی

– عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر

– ویژگیهای کودک استثنایی

– نیازهای والدین کودکان استثنایی

– احساسات والدین کودکان استثنایی

– پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع

فصل سوم فرایند پژوهش

– روش پژوهش

– جامعه آماری

– نمونه و روش نمونه گیری

– ابزار پژوهش

– پرسشنامه بهزیستی روانشناختی

– پرسشنامه عزت نفس

– پرسشنامه سلامت روانی

– روشهای تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم یافته های پژوهش

– تجزیه و تحلیل داده ها

– بررسی جمعیت شناختی  آزمودنیها

– بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت

– بررسی حجم نمونه به تفکیک سن

– بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات

– بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل

– بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد

– بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق

– فرضیه اول

– فرضیه دوم

– فرضیه سوم

– فرضیه چهارم

– فرضیه  پنجم

– فرضیه ششم

فصل پنجم نتیجه گیری

– خلاصه یافته های پژوهش

– بحث و نتیجه گیری

– محدودیت های تحقیق

– پیشنهادهای تحقیق

– فهرست منابع و ماخذ

– ضمائم

قیمت 2000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.

[zarinpalpaiddownloads id=”244″]