دانلود مقاله پایانی درباره بررسی الگوریتم ژنتیک در TSP و NP-Hard - پی دی افپروژه و پایان نامه ای از رشته کامپیوتر درباره بررسی الگوریتم ژنتیک در TSP و NP-Hard را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm – GA) تکنیک جستجویی در علم رایانه برای یافتن راه حل تقریبی برای بهینه سازی و مسائل جستجو است. الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از الگوریت مهای تکامل است که از تکنیک های زیست شناسی فرگشتی مانند وراثت و جهش استفاده می کند. در واقع الگوریت مهای ژنتیک از اصول انتخاب طبیعی داروین برای یافتن فرمول بهینه جهت پیش بینی یا تطبیق الگو استفاده میکنند. الگوریت مهای ژنتیک اغلب گزینه خوبی برای تکنیک های پیش بینی بر مبنای یک تکنیک برنامه نویسی است که از (GA تصادف هستند. مختصراً گفته می شود که الگوریتم ژنتیک ) یا تکامل ژنتیکی به عنوان یک الگوی حل مسئله استفاده می کند. مسأله ای که باید حل شود  ورودی است و راه حلها طبق یک الگو کد گذاری میشوند که تابع fitness نام دارد هر راه حل کاندید را ارزیابی می کند که اکثر آنها به صورت تصادفی انتخاب می شوند. شما هم اکنون می توانید این پروژه و مقاله ، پایان نامه را بصورت فایل پی دی اف با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این تحقیق و مقاله به شرح زیر میباشد :

فصل اول:

 •  مقدمه
 •  به دنبال تکامل…
 •  ایده اصلی استفاده از الگوریتم ژنتیک
 •  درباره علم ژنتیک
 •  تاریخچۀ علم ژنتیک
 •  تکامل طبیعی (قانون انتخاب طبیعی داروین)
 •  رابطه تکامل طبیعی با روش های هوش مصنوعی
 •  الگوریتم
 •  الگوریتم های جستجوی ناآگاهانه
 • جستجوی لیست
 • جستجوی درختی
 • جستجوی گراف
 •  الگوریتم های جستجوی آگاهانه
 •  الف جستجوی خصمانه
 •   مسائل NP Hard
 •  هیوریستیک
 •  انواع الگوریتم های هیوریستیک

فصل دوم:

 •  مقدمه
 •  الگوریتم ژنتیک
 •  مکانیزم الگوریتم ژنتیک
 •  عملگرهای الگوریتم ژنتیک
 •  کدگذاری
 •  ارزیابی
 •  ترکیب
 •  جهش
 •  رمزگشایی
 •  چارت الگوریتم به همراه شبه کد آ ن
 •  شبه کد و توضیح آن
 •  چارت الگوریتم ژنتیک
 •  تابع هدف
 •  روش های کد کردن
 •  کدینگ باینری
 •  کدینگ جایگشتی
 •  کد گذاری مقدار
 •  کدینگ درخت
 •  نمایش رشته ها
 •  انواع روش های تشکیل رشته
 •  باز گرداندن رشته ها به مجموعه متغیرها
 •  تعداد بیت های متناظر با هر متغی ر
 •  جمعیت
 •  ایجاد جمعیت اولیه
 •  اندازه جمعیت
 •  محاسبه برازندگی (تابع ارزش)
 •  انواع روش های انتخاب
 •  انتخاب چرخ رولت
 •  انتخاب حالت پایدار
 •  انتخاب نخبه گرایی
 •  انتخاب رقابتی
 •  انتخاب قطع سر
 •  انتخاب قطعی بریندل
 •  انتخاب جایگزینی نسلی اصلاح شده
 •  انتخاب مسابقه
 •  انتخاب مسابقه تصادفی
 •  انواع روش های ترکیب
 •  جابه جایی دودوئی
 •  جابه جایی حقیقی
 •  ترکیب تک نقطه ا ی
 •  ترکیب دو نقطه ای
 •  ترکیب یکنواخت
 •  ترکیب حسابی
 •  ترتیب
 •  چرخه
 •  بخش نگاشته
 •  احتمال ترکیب
 •  تحلیل مکانیزم جابجایی
 •  جهش
 •  جهش باینری
 •  جهش حقیقی
 •  وارونه سازی بیت
 •  تغییر ترتیب قرارگیر ی
 •  وارون سازی
 •  تغییر مقدار
 •  محک اختتام اجرای الگوریتم ژنتیک
 •  انواع الگوریتم های ژنتیکی
 •  الگوریتم ژنتیکی سری
 •  الگوریتم ژنتیکی موازی
 •  مقایسه الگوریتم ژنتیک با سیستم های طبیعی
 •  نقاط قوت الگوریتم های ژنتیک
 •  استراتژی برخورد با محدودیت ها
 •  استراتژی اصلاح عملگرهای ژنتیک
 •  استراتژی اصلاحی
 •  استراتژی جریمه ای
 •  بهبود الگوریتم ژنتیک
 •  چند نمونه از کاربردهای الگوریتم های ژنتیک

فصل سوم:

 •  مقدمه
 • حلّ معمای هشت وزیر
 •  جمعیت آغازین
 •  تابع برازندگی
 •  آمیزش
 •  جهش ژنتیکی
 •  الگوریتم ژنتیک و حلّ مسألۀ فروشنده دوره گرد
 • به وسیله الگوریتم ژنتیک   TS P  حل مسأله
 •  TS P  مقایسه روشهای مختلف الگوریتم و ژنتیک برای
 •  نتیجه گیر ی
 •  حلّ مسأله معمای سودوکو
 •  حل مسأله
 •  تعیین کروموزم
 •  ساختن جمعیت آغازین یا نسل اول
 •  ساختن تابع از ارزش
 •  ترکیب نمونه ها و ساختن جواب جدید
 •  ارزشیابی مجموعه جواب
 •  ساختن نسل بعد
 • مرتب سازی به کمک  G A
 •  صورت مسأله
 •  جمعیت آغازین
 •  تابع برازندگی
 •  انتخاب
 •  ترکیب
 •  جهش
 • فهرست منابع و مراجع
 • پیوست
 • واژه نامه
 • نقاط بهینه محلی و بهینه کلی
 •  چارت الگوریتم ژنتیک
 •  ترکیب تک نقطه
 •  ترکیب جایگشتی
 •  جهش کدینگ جایگشتی
 •  جهش کدینگ مقدار
 •  کدینگ درختی
 •  نمونه کروموزوم الگوریتم ژنتیکی
 •  روش سری
 •  روش محاطی
 •   چرخه رولت
 •   جابجایی چند نقطه
 •   ترکیب تک نقطه ای
 •   ترکیب دو نقطه ای
 •   ترکیب یکنواخت
 •   شبیه سازی جهش به کمک نمودار
 •   جهش باینری
 •   جهش:وارونه سازی بیت
 •   جهش:تغییر ترتیب قرارگیری
 •   جهش: وارون ساز ی
 •   جهش: تغییر مقدار
 •   نمودار بررسی رابطه های جمعیت، کیفیت جواب و معیار توقف بایکدیگر
 •  چینش هشت مهره وزیر در صفحه شطرنج بدون تهدید یکدیگر
 • جدول سودوکو

قیمت : 4000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.

[zarinpalpaiddownloads id=”755″]