دانلود پایان نامه بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر - Word وردپایان نامه ای از رشته روانشناسی و علوم تربیتی درباره بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر – با فرمت Word ورد را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط‌کریم در سال 86-85 می‌باشد. روش پژوهش در این تحقیق روش آزمایشی بود. که در این پژوهش ابتدا 200 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد که پس از انجام پیش آزمون از بین آنها دانش‌آموزانی که کمترین نمره سازگاری را کسب نمودند 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند. شما هم اکنون می توانید این پایان نامه را بصورت فایل ورد با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این پایان نامه به شرح زیر میباشد :

 • فهرست مطالب    الف
 • فهرست جداول    ث
 • فهرست نمودارها    ث
 • چکیده    

فـصـل اول

 • کلیات تحقیق
 • مقدمه    
 • بیان‌مسئله     
 • ضرورت و اهمیت مسئله تحقیق     
 • اهداف پژوهش     
 • فرضیه‌های پژوهش
 • متغیرهای پژوهش    
 • تعاریف متغیرها(مفهومی و عملیاتی)     
 • تعریف نظری مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل    
 • تعریف عملیاتی مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل    
 • تعریف نظری سازگاری     
 • تعریف عملیاتی سازگاری     

فصل دوم

 • ادبیات و پیشینه تحقیق
 • مقدمه    
 • بخش اول: سازگاری و مبانی نظری آن    
 • تعریف سازگاری    
 • عوامل موثربرسازگاری     
 •  انواع سازگاری     
 • روشها یا اشکال سازگاری     
 • ملاکهای سازگاری مطلوب     
 • ویژگیهای افراد سازگار     
 • بخش دوم: تحلیل رفتار متقابل     
 • نظریه تحلیل رفتار متقابل     
 • مبانی نظری تحلیل رفتار متقابل    
 • الگوی حالات نفسانی     
 • موقعیت‌های روانی و طرحهای زندگی     
 •  آسیب شناسی روانی     
 • الف : آسیب شناسی ساختی     
 •  ب: آسیب شناسی کارکردی     
 • هدف درمان در تحلیل رفتار متقابل     
 • فرآیند گروهی در رویکرد تحلیل رفتار متقابل     
 • مشاوره و درمان     
 • الف : تحلیل درمان ساختار    
 • ب: تحلیل درمان تبادلها     
 • ارزشهای مشاوره گروهی    
 •  جمع بندی مطالب    
 • بخش سوم: مروری برپیشینهتحقیق     
 • مطالعات صورت گرفته در داخل کشور    
 • مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور     
 • تحلیل و نتیجه گیری سازگاری از دیدگاه تحلیل رفتار متقابل     

فصل سوم

 • روش اجرای تحقیق
 • مقدمه    
 • روش تحقیق    
 • جامعه آماری تحقیق     
 • نمونه و روش نمونه گیری     
 • ابزاراندازه گیری و روایی وپایایی آن     
 • پرسشنامه سینهاوسینگ     
 • پایایی پرسشنامه سینهاوسینگ     
 • روایی (اعتبار) پرسشنامه سینهاوسینگ    
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها     
 • شیوه اجرا ومراحل انجام پژوهش     
 • گزارش جلسات مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل    

فصل چهارم

 • تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • مقدمه    
 • اطلاعات توصیفی مربوط به مشخصات دموگرافیک نمونه‌های تحقیق     
 • تجزیه و تحلیل داده‌ها    
 • فرضیه اصلی     
 • فرضیه فرعی اول    
 • فرضیه فرعی دوم    
 • فرضیه فرعی سوم    
 • فرضیه فرعی چهارم     

فصل پنجم

 • بحث و نتیجه گیری
 • مقدمه     
 • یافته‌های پژوهش    
 • الف : نتایج حاصل از توصیف داده ها     
 • ب: بحث و تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها     
 • پـیشنـهادات تحقیق     
 • الف پیشنهادهایبرخاسته از پژوهش    
 • ب پیشنهادات برای انجام تحقیقات بعدی     
 • محدودیتها     
 • منـابـع
 • منابع فارسی    
 • منابع لاتین    
 • پیـوست

این پایان نامه با فرمت ورد – Word | ص 95 قابل ویرایش میباشد.

قیمت : 4000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.

[zarinpalpaiddownloads id=”1311″]