دانلود پروژه پایانی بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان - Word وردپایان نامه ای از رشته روانشناسی و علوم تربیتی درباره بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان – با فرمت Word ورد را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. یک کشف بزرگ سبب حل شدن یک مسأله بزرگ می‌شود، ولی در حل هر مسئله حبه‌ای از اکتشاف وجود دارد. مسئله شخص ممکن است چندان پیچیده نباشد، ولی اگر کنجکاوی وی را برانگیزد و ملکه‌های اختراع و اکتشاف را در فرد به کار وادارد، و اگر آن را با وسایل و تدابیر خود حل کند ممکن است از تنش و شادمانی حاصل از پیروزی در اکتشاف شاد شود، چنین حال و تجربه‌ای در سالهای تجربه‌پذیری می‌تواند شوق و ذوقی برای کار عقلی و فکری پدید آورد و آثار خود را بر ذهن و روان و خصلت شخص در تمام عمر باقی گذارد. شما هم اکنون می توانید این پایان نامه را بصورت فایل ورد با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این پایان نامه به شرح زیر میباشد :

 • عنوان

فصل اول: طرح تحقیق

 • مقدمه    
 • بیان مسئله    
 • ضرورت تحقیق    
 • اهداف تحقیق    
 • فرضیه‌های پژوهش    
 • تعریف اصطلاحات و متغیرها    
 • تعریف نظری راهبردهای حل مسئله    
 • تعریف عملیاتی راهبردهای حل مسئله    
 • متغیرهای تحقیق    
 • متغیر مستقل    
 • متغیر وابسته    
 • متغیرهای کنترل    
 • تعریف عملیاتی آموزش راهبردهای حل مسأله (متغیر مستقل)    
 • تعریف نظری نگرش (متغیر وابسته اول)    
 • تعریف عملیاتی نگرش نسبت به ریاضی (متغیر وابسته اول)    
 • تعریف نظری پیشرفت تحصیلی ریاضیات (متغیر وابسته دوم)    
 • تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی ریاضیات (متغیر وابسته دوم)    

فصل دوم: پیشینه و زمینه‌های نظری پژوهش

 • مقدمه    
 • الف) مبانی نظری در زمینه موضوع تحقیق    
 • تعریف و ویژگیهای مسئله و حل مسئله    
 • حل مسئله و انتقال یادگیری    
 • رابطه بین تفکر انتقادی و حل مسئله    
 • راهبردهای حل مسئله و فراشناخت   
 • نظریه‌های پیرامون حل مسئله    
 • حل مسئله از دیدگاه رفتارگرایان     
 • حل مسئله از دیدگاه گشتالت    
 • رویکرد خبرپردازی به حل مسئله    
 • مراحل آموزش حل مسئله (الگوی دی چکووکرافورد)    
 • طرح جورج پولیا پیرامون حل مسئله    
 • مبانی نظری در زمینه نگرش    
 • تعریف نگرش    
 • ویژگیها و ابعاد نگرش    
 • تغییر نگرش    
 • الگوهای یادگیری تغییر نگرش    
 • الف) نظریه محرک – پاسخ    
 • نظریه هاولند    
 • ب) نظریه مشوقها و تعارضها    
 • الگوهای شناختی تغییر نگرش    
 • الف) نظریه تعادل    
 • ب) نظریه توافق    
 • ج) نظریه همسازی شناختی    
 • د) نظریه قضاوت اجتماعی    
 • الگوهای کارکردی    
 • نگرشها و آموزش و پرورش    
 • ب) یافته‌های پژوهش در زمینه موضوع تحقیق    

فصل سوم: روش تحقیق

 • روش تحقیق    
 • جامعه آماری     
 • نمونه و روش نمونه‌گیری    
 • ابزار پژوهش   
 • شیوه اجرا    
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    

فصل چهارم: تحلیل نتایج و بیان توصیفی یافته‌ها

 • مقدمه    
 • آزمون همتاسازی   
 • تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی    
 • تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار استنباطی    
 • الف) فرضیه اول    
 • ب) فرضیه دوم    

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

 • نتایج پژوهش    
 • محدودیتهای پژوهش    
 • پیشنهادات به پژوهشگران    
 • فهرست منابع فارسی    
 • فهرست منابع لاتین    

این پایان نامه با فرمت ورد – Word | ص 113 قابل ویرایش میباشد.

قیمت : 4000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.

[zarinpalpaiddownloads id=”1264″]