دانلود پایان نامه بررسی ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار - Word وردپایان نامه ای از رشته روانشناسی و علوم تربیتی درباره بررسی ارتباط ویژگی های شخصی با تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار – با فرمت Word ورد را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. این تحقیق  با هدف بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزواردر سال87-88 به انجام رسید.نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت وروش توصیفی می باشدکه با استفاده از مطالعات میدانی به بررسی وضعیت موجود پرداخته است.جامعه آماری مورد نظر کلیه کارمندان دانشگاه تربیت معلم سبزوار شامل 140نفر بوده، که از این تعداد براساس فرمول محاسبه حجم نمونه کرجسی و مورگان (1970)  تعداد 103 نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه 15 سوالی (OCQ) مودای،پورتر و استیرز به همراه سوالات ویژگیهای فردی و شخصی بوده است. شما هم اکنون می توانید این پایان نامه را بصورت فایل ورد با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این پایان نامه به شرح زیر میباشد :

فصل اول: کلیات تحقیق

 • مقدمه
 •  بیان مساله تحقیق
 • اهمیت وضرورت موضوع تحقیق
 •  اهداف تحقیق
 •  چارچوب نظری تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • قلمرو تحقیق
 • تعاریف و مفاهیم واژه ها
 • متغیرهای تحقیق

فصل دوم: ادبیات تحقیق

 • مقدمه
 • تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی
 • مراحل توسعه تعهد سازمانی
 • اجزاء تعهد سازمانی
 • اهمیت تعهد سازمانی
 •  عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی
 •  ابعاد تعهد سازمانی
 •  دیدگاه‌های تعهد سازمانی
 •  مدل‌ها و الگوهای تعهد سازمانی
 •  برخی تحقیقات انجام شده در خصوص تعهد سازمانی

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

 •  مقدمه
 •  نوع تحقیق
 • جامعه آماری
 • حجم نمونه
 • روش نمونه گیری
 • شرح پرسشنامه
 • روایی پرسشنامه
 • اعتبار( پایایی )پرسشنامه

فصل چهارم: روشهای آماری و تجزیه و تحلیل مشاهدات (داده‌ها)

 • مقدمه
 • آمار توصیفی
 • فرضیه

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 • نتیجه گیری
 •  پیشنهادات
 •  منابع و مآخذ
 •  ضمائم

این پایان نامه با فرمت ورد – Word | ص 105 قابل ویرایش میباشد.

قیمت : 4000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.

[zarinpalpaiddownloads id=”1258″]