دانلود پروژه پایانی بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسدادی مزمن ریوی - Word وردپایان نامه ای از رشته روانشناسی و علوم تربیتی درباره بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسدادی مزمن ریوی – با فرمت Word ورد را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. در این مطالعه نیمه تجربی ما اثرات درمان با کورتیکواستروئید خوراکی را روی۳۰ بیمار انتخاب شده بررسی می کنیم. از تمامی بیماران یک اسپیرومتری  پایه به عمل می آید سپس به مدت ۳ هفته تحت درمان با داروهای رایج در درمانCOPD (آترونت ،سالبوتامول، برم هگزین، تئوفلیین وآنتی بیوتیک) +  5 . 12 پردنیزولون قرار می گیرند. پس از پایان این دوره اسپرومتری مجدد به عمل می آید و نتایج اسپرومتری قبل وبعد از آزمون با هم مقایسه می شوند. شما هم اکنون می توانید این پایان نامه را بصورت فایل ورد با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این پایان نامه به شرح زیر میباشد :

 • (مقدمه پزوهش وبیان مسئله )         
 •  جنبه های بالینی COPD
 •  شکل(١) دیاگرام غیر تناسبی ون
 •  اپیدمیولوزی COPD وعوامل زمینه ساز
 •  جدول۲ : عوامل زمینه ساز برای ایجاد COPD
 •  تاریخچه طبیعی COPD
 • تظاهرات بالینی
 •  شرح حال
 •  معاینه فیزیکی
 •  یافته های آزمایشگاهی
 •  عکس قفسه سینه:
 •  تست های عملکرد ریوی (PFT)
 •  آزمایش خلط
 •  تشخیص و مونیتورینگ
 •  Staging  درCOPD
 • جدول ( ۴ )  Staging  در COPD
 •  درمان جامعCOPD
 •  جدول (۵) درمان بیماران علامت دار COPD
 •  شکل (۶ ) الگوریتم نشان دهنده. درمان کلی بیماران COPD
 •  ترک سیگار
 •  درمان دارویی
 •  ۱- برای علائم خفیف متغیر
 •  ۲- برای علائم مداوم خفیف تا متوسط
 •  ۳- در صورتی که پاسخ به گام ۲ نامطلوب باشد می توان
 •  ۵- برای تشدید علائم شدید
 •  جدول (۸)درمان داروئی گام به گام در بیماران COPD
 •  برونکودیلاتور
 •  مواد آنتی کولینرژیک
 •  تئوفیلین
 •  درمان ضد التهابی
 •  مواد موکوکینتیک
 •  آنتی بیوتیک ها
 •  واکسیناسیون
 •  درمان تشدید علائم حاد (Acute exacerbation)
 •  اکسیژن درمانی
 •  معیارهای بستری و ترخیص
 •  جدول (۹) ارزیابی تشدید علائم COPD در اتاق اورژانس
 •  جدول (۱۰) اندیکاسیونهای بستری بیمار در بیمارستان در COPD
 •  جدول (۱۱) اندیکاسیون های بستری در ICU در بیمار با تشدید حاد COPD
 •  معیارهای ترخیص پس از درمان در تشدید حاد COPD
 •  خلاصه
 •  تست های عملکرد ریوی (Pulmonary function testing)
 •  Total lung capacity (TLC)
 •  Vital capacity (VC)
 •  Residual volume (RV)
 •  Tidal volume (TV)
 •  Functional Residual capacity (FRC)
 •  Inspiratory  capacity (IC)
 •  Expiratory Reserve volume (ERV)
 •  اسپیرومتری
 •  شکل (۱۴) : نمونه ای از اسپیرومتری قابل قبول و غیر قابل قبول
 • شکل (۱۶) اسپیروگرامهای تیپیک  انسداد راههای هوایی خفیف، متوسط و شدید
 •  ارتباطات پاتو فیزیولوژیک اسپیرومتری
 •  تجویز برونکودیلاتور و آزمایش کردن
 •  مقادیر رفرنس و تفسیر
 •  تفسیر های کلی
 •  شکل (۱۸ ) الگوریتم ساده تفسیر اسپیرومتری
 •  اهمیت و اهداف پژوهش Significance of study &goals &  objectives
 •  فرضیه ها و سؤالات پژوهش : Hypotheses questions
 •  تعریف واژگان: (operational definitions)
 •  COPD :(Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
 •  (Forced Expiratory volume in First second):FEV1
 •  FVC: ظرفیت حیاتی با فشار(Forced volume capacity)
 • MMEF : جریان میانه بازدمی حداکثر (Maximal Mid Expiratory flow)
 •  بررسی پیشینه پژوهش
 •  روش اجرای پژوهش Methodology &Methods
 •  ۱- تعریف جامعه پژوهش
 •  نوع مطالعه: نیمه تجربی (semi experimental)
 •  واحد مطالعه فردی : (individual )
 •  ۲- نحوه و روش نمونه گیری و حجم نمونه
 •  ۳- نحوه انجام کار
 •  ۴- ابزار گرد آوری داده ها
 •  ۵-  روش آماری و تجزیه و تحلیل داده ها
 •  نتایج و یافته ها
 •  آنالیز توصیفی
 •  آنالیز تحلیلی
 •  نمودار توزیع سنی در افراد مورد مطالعه
 •   منابع

این پایان نامه با فرمت ورد – Word | ص 58 قابل ویرایش میباشد.

قیمت : 4000 تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.

[zarinpalpaiddownloads id=”1243″]