دانلود ورژن جدید بازی رولت Roulette v3.5 بازی کلمات با جواب همه مراحل برای اندروید

جواب کامل همه مراحل بازی رولت

جدیدترین نسخه از بازی رولت Roulette v3.5 بازی کلمات با جواب همه مراحل را برای شما دوستان محترم اماده دانلود کرده ایم. در دنیای شیرین رولت و در کنار شخصیت های متنوع بازی به حل مراحل بپردازید. هم هوش و حافظه خودتون رو تقویت کنید هم به مازیار کمک کنید که سر از یک معمای درهم تنیده دربیاره. آخه آقاش (حاج ذبیح خدا بیامرز) این بنده خدا رو به کل از ارث محروم کرده. داستان رو تا انتها دنبال کنید تا هم طعم شیرین رولت رو مزه مزه کنید و هم سر از این ماجرای عجیب و غریب و پیچیده در بیارید. بازی بخش جدول برترین ها داره پس جایگاه خودتون رو نسبت به بقیه در بازی پیدا کنید و نشون بدید که کی از بقیه بهتره و بیشتر میدونه. راستی تا یادم نرفته، بخش آنلاین بازی هم در راهه؛ خودتون رو گرم کنید تا با رقیبان گردن کلفت در یک رقابت تنگاتنگ به هوش آزمایی بپردازید. شما هم اکنون میتوانید این بازی را بصورت رایگان و با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دریافت کنید.

جواب کامل همه مراحل بازی رولت :

بخش مربا

۱- خاک، کاخ
۲- فیل، لیف
۳- خرس، سرخ
۴- شیر، ریش
۵- فرق، فقر
۶- زاغ، غاز
۷- هتل، تله
۸- نفر، فنر
۹- ترب، تبر
۱۰- دهر، هدر، دره، رده
۱۱- مست، ستم، سمت
۱۲- مقر، رمق، قمر، رقم
۱۳- قبل، قلب، لقب
۱۴- رقص، قصر، قرص
۱۵- زهر، زره، هرز
۱۶- اتم، امت، مات
۱۷- هار، راه، اره
۱۸- کدر، کرد، درک
۱۹- کال، لاک، الک
۲۰- مار، رام، امر، ارم
۲۱- فیش، میش
۲۲- آدم، کمد
۲۳- مشت، شمع
۲۴- اهل، غله
۲۵- تیر، تیم، متر
۲۶- سبد، سود، بوس
۲۷- مشت، شکم، تمشک
۲۸- هوا، کاه، کوه
۲۹- توپ، پتو، اتو
۳۰- پیک، کپی، یدک
۳۱- سنگ، مگس، مسن
۳۲- مصر، صفر، فرم، مصرف
۳۳- عدل، علم، عمل، معدل
۳۴- روز، رمز، ورم، موز
۳۵- موش، ماش، وام، شام
۳۶- خاک، کاخ، خان، خنک
۳۷- ناب، انس، اسب، بنا
۳۸- ارگ، رنگ، ران، گران
۳۹- ورق، قیر، روی، قوری
۴۰- ماه، اسم، ماسه، سهام
۴۱- طول، سطل، وسط
۴۲- شکر، اشک، شکار
۴۳- خال، خدا، داخل
۴۴- سیم، نیم، نسیم
۴۵- کاتر، کرت، راکت، کارت، کرات، تارک، ترک، تار
۴۶- توپ، تپل، پول، پتو
۴۷- خود، دور، درو، رود
۴۸- سیر، سیخ، خیس، خیر
۴۹- ظرف، نفر، نظر، فنر
۵۰- رشت، ترشی، شیر، ترش، شتر، تیر، ریش
۵۱- نفت، سفت، نفس، تنفس
۵۲- بار، باک، کار، رکاب
۵۳- ریه، شهر، ریشه، شیره
۵۴- آرد، درس، دسر، آدرس
۵۵- دوم، مواد، دام، وام، دوام
۵۶- غاز، زاغ، غزال، زغال
۵۷- پوک، پلک، پلو، پولک
۵۸- یار، ریا، ریل، ایل، ریال
۵۹- کور، نوک، نور، رنو، نوکر
۶۰- ماست، مست، تاس، اتم، تماس، سمت، اسم
۶۱- دیر، غرب، دبیر
۶۲- بین، نیک، بیل، نیلبک
۶۳- باغ، اسب، قاب، سابق
۶۴- بار، ابر، باور، ابرو
۶۵- بایر، بیمار، میراب، مار، بام، امیر، مربی، مربا
۶۶- مغز، مرغ، چرم، رمز
۶۷- هشت، هوش، زشت، شوت
۶۸- شال، شنا، شلنگ، انگل
۶۹- چسب، سیب، آبی، آسیب
۷۰- تار، مراتب، مربا، بام، مرتب، تمبر، رام
۷۱- درک، سرد، سیرک، رسید
۷۲- هتل، لذت، تله، تیله
۷۳- رضا، ضرب، ضریب، ضرایب
۷۴- بید، بیت، ادیب، دیابت، تادیب
۷۵- کار، کفاره، کافر، فکر، کافه، کاه، رفاه
۷۶- لبو، وجب، جلو، جوب، جنوب
۷۷- شهر، دره، پشه، پدر، پرده
۷۸- نود، سند، سنگ، سود، سوگند
۷۹- شعر، شور، روش، گوش، شعور، شروع
۸۰- ادب، بودار، وارد، اردو، باور، ابرو، باد
۸۱- حرف، حیرت، تفریح
۸۲- هوا، شهاب، باهوش
۸۳- ماه، بها، بامزه
۸۴- یار، انار، ایران
۸۵- مشا، شامه، شما، شام، شاه، ماشه، ماش
۸۶- بلا، باغ، الاغ، بالا
۸۷- گاه، شاه، گیاه، گیشه
۸۸- دعا، عید، یلدا، عادل
۸۹- ورم، خطر، خرم، خرطوم
۹۰- ترم، سرم، ستمگر، رسم، سترگ، مست، مسگر، رستم، مسرت
۹۱- وجه، نوه، جان، جهان، جوانه
۹۲- کود، دوا، اتو، کادو، کودتا
۹۳- بال، ناب، بانک، کابل، بالکن
۹۴- هنر، رهن، نوه، روده، وردنه
۹۵- حاجت، مات، امت، جام، حتم، تاج، حجامت، محتاج، حاتم
۹۶- حال، اول، اصل، حاصل، حلوا
۹۷- لیز، ولی، پول، زیپ، لوزی
۹۸- خال، اصل، خاص، خلاص، خالص، خلال
۹۹- دنا، مین، دنیا، نماد، ایمن، امید، مادی، میان، منادی
۱۰۰- کام، اکو، ساک، ماسک، اسم، واکس، سکو، مسواک، سماک
۱۰۱- اخم، میخ، خام، وخیم، خیام، مایو
۱۰۲- ارز، تراز، وزارت
۱۰۳- تاب، شباب، تابش، شتاب
۱۰۴- طفل، علف، عطا، لاف، فعال، عاطل
۱۰۵- حلاوت، لوح، حالت، حال، حلوا، اتو، تاول، حوا، تحول
۱۰۶- قیر، ریگ، ریا، یراق، گاری، گیرا
۱۰۷- چلو، سوال، چالوس
۱۰۸- وبا، بویا، گویا، ایوب، یابو، یوگا
۱۰۹- هیچ، چین، نوه، هوچی، چونه، نوچه
۱۱۰- وانیل، وال، ولی، نیل، لون، نوا، والی، لیوان، ویلا، اولین
۱۱۱- باج، بنا، جان، باطن، طناب، جانب
۱۱۲- گالن، انگل، چنگال
۱۱۳- روح، وحی، تیر، حوری، حیرت، تحیر
۱۱۴- ذره، بذر، بره، حبه، حربه
۱۱۵- بشکه، شیک، شبکه، شکیب، بیشه، شبکیه، کیش
۱۱۶- متن، منت، صنم، عصمت، نعمت، صنعت
۱۱۷- وزن، نزول، حلزون
۱۱۸- میش، شیر، ریش، شرم، شیمی، مشیر
۱۱۹- چمن، نمد، ماچ، دامن، دمان، چمدان
۱۲۰- بار، یار، اکبر، رکاب، ریکا، بایر، بیکار، باریک
۱۲۱- نرم، رمان، امان، انار، منار
۱۲۲- خال، خیال، یخچال
۱۲۳- قیف، مشق، میش، قیم، مشی، شفیق
۱۲۴- شاد، شیاد، دایی، شیدا
۱۲۵- هیز، یاوه، ویزا، هوازی، زاویه، واهی، یوز
۱۲۶- پهن، نوه، پونز، پونه، پوزه، وزنه
۱۲۷- هند، سهند، هندسه
۱۲۸- سکو، کفن، فکس، نفوس، سکون، کسوف
۱۲۹- دیس، عدسی، سعدی، سعید، عیسی
۱۳۰- اخیر، ذخایر، خار، خیار، اخری، اخذ، خیر، رای
۱۳۱- فکر، کیف، رکب، بری، فریب، برفی، فیبر، کفیر، بیفکر
۱۳۲- شته، دشت، تشهد
۱۳۳- شیوا، یواش، پویا، پایش، پیشوا
۱۳۴- عده، عهد، عودت، وعده، تعهد، دعوت
۱۳۵- متکلم، ملک، مملکت، متملک، تملک، تکلم، کلم، کلت
۱۳۶- کرم، کما، کمر، اراک، اکرم، مکار
۱۳۷- روز، روزن، نوروز
۱۳۸- دنا، ندا، دانا، دنیا، نادی، ادیان
۱۳۹- انس، اساس، ناسا، سانس، ساسان
۱۴۰- مین، منو، یمن، نمو، مینو، موطن، منوط، وطنی، منوی
۱۴۱- قصد، قید، صدا، صید، قاصد، صادق، صداق، صیاد
۱۴۲- دلو، گاو، دولا، والد، گلو، گودال، الگو، لگد
۱۴۳- نوع، اتو، ناو، نوا، تنوع، وانت، توان، عوان
۱۴۴- خال، خلا، خیال، خیلی، خالی
۱۴۵- دعا، رعد، عقد، قدار، عراق، قادر
۱۴۶- هوش، بیشه، بیوه، شیوه، شبیه، بیهوش
۱۴۷- ربا، بهره، بهار، راه، راهبه، بهر، بهاره، ابهر
۱۴۸- قند، ندا، کند، نقاد، دکان، قناد
۱۴۹- هویت، توشه، تیشه، شیوه، تیهو
۱۵۰- باک، هوا، کوبه، کاوه، کاهو، باکو
۱۵۱- تیر، میر، ترم، مضر، مریض، ریتم، مرتضی
۱۵۲- رخت، راسخ، سار، تراس، استخر، خرس، خسارت، ستار
۱۵۳- گوی، یوم، میوه، گیوه، گیومه
۱۵۴- دانه، دهان، ژنده، نژاد، نهاد، نژاده
۱۵۵- لانه، خاله، خانه، نهال، ناله، نخاله
۱۵۶- ساز، سایز، بازی، زیبا، سبزی
۱۵۷- شال، یال، تلاش، شالی، شاتل، شیلات
۱۵۸- ارث، بکر، رکاب، اکبر، اکثر
۱۵۹- سقط، ساق، طاق، قسط، قیاس، ساقی، سیاق
۱۶۰- پیر، پدر، دیر، پری، پیدا، دایر، دریا، پریا، پراید
۱۶۱- شیعه، شیره، شرعی، شهیر، عرشه، رعشه، ریشه، شعیر
۱۶۲- نرم، بندر، مدبر، دمر، منبر، نبرد، مدرن
۱۶۳- نای، پهن، پهنا، پایه، پینه، پناه
۱۶۴- دایم، مادی، ماضی، امید، ضماد
۱۶۵- شاهی، شیوه، شیوا، یاوه، یواش، واهی
۱۶۶- وام، ورم، ارز، ارم، روز، موز، راز، رام
۱۶۷- ادب، دربان، رند، ردا، بنادر، درنا، اردن، نبرد، بند
۱۶۸- مدت، مشت، دشت، شدت، آدم، آتش، شمد
۱۶۹- زین، نوک، نیک، وزن، وزین، ونیز، کنیز، نیکو
۱۷۰- باج، بار، برج، جبر، ابر، ارج، جبار، عابر
۱۷۱- علت، متعه، لته، مهلت، ملت، هملت، متل، عمله، عمه، تعلم
۱۷۲- خواهر، هور، خار، اوره، اره، خاور، خوار، هوا، رها، خوره
۱۷۳- پتک، پاک، توپ، پوک، پاکت، توکا، کاپوت
۱۷۴- هتل، لنت، لذت، تنه، تله، ذهن، ذلت، لته
۱۷۵- گور، گرو، گره، روح، رگه، هور، گوهر، گروه
۱۷۶- سوت، سنت، ژست، ژنو، تونس، ستون، ژتون، توسن
۱۷۷- ماچ، دما، دامن، چمن، نماد، چمدان، دام، نادم، ماد
۱۷۸- صفت، صاف، صدف، فدا، صفات، تصادف
۱۷۹- کوچ، کوک، کوچک، چکاو، چکاوک
۱۸۰- کتان، یکان، یکتا، تانک، کایت، تکان، کنیا، کانی
۱۸۱- بره، غده، غرب، رده، درب، غره، برده، بدره
۱۸۲- ستم، تبسم، بسته، سهم، مهب، تسمه، سمبه، سمت
۱۸۳- دمق، قیم، قید، قند، قدیم، مقید، ندیم
۱۸۴- کیک، کبک، کوک، کوی، کوکب، بیوک
۱۸۵- ناف، نفر، ران، رضا، فنا، فنر، رافض
۱۸۶- لیس، سهل، گیس، گله، سیل، گسل، لیسه، گسیل
۱۸۷- کلاش، رشک، اشک، شرک، کرال، کاش، کار، شرکا، کلر، شکل
۱۸۸- فاز، فال، فیل، زلف، فایل، ایفل، فلزی، فیلا
۱۸۹- ترن، فخر، رخت، نفت، نرخ، خفن، خرفت، نفرت
۱۹۰- سنگ، مسن، مین، منگ، مگس، گیس، میگ، نسیم
۱۹۱- قله، یقه، لقا، اقل، قالی، لایه، لیقه، اهلی
۱۹۲- کلام، کام، کامل، آلام، کمال، ملاک، مال، آمال
۱۹۳- لغو، ورم، غلو، غول، مور، مرغ، ولرم، مغول
۱۹۴- درج، مرد، مرغ، جغد، جرم، مدرج، مجرد
۱۹۵- گاز، گزن، ناز، زنگ، خنگ، خان، خازن، خزان
۱۹۶- باک، باج، جلب، جلا، کابل، کالج، جلبک، جالب
۱۹۷- عیال، مایل، ایل، عالی، عامل، عالم، لام
۱۹۸- لبو، چرب، چلو، چوب، بلور، بلوچ، روبل
۱۹۹- باب، اسب، سبب، سبک، ساک، کسب، کباب، کاسب
۲۰۰- مهم، مته، ملت، همت، هتل، تله، مهمل، مهلت، متهم، ملهم
۲۰۱- کور، کذب، بکر، بور، بذر، ذکر، کبر، ذوب
۲۰۲- نازی، نیاز، نیا، عزا، عین، نزاع، نیز، زیان، ازن
۲۰۳- قلم، لحم، ملحق، محله، قلمه، لقمه، حمله، حلقه
۲۰۴- تاس، سوت، داس، سود، دوات، سواد، دوست، ستاد
۲۰۵- فلک، فیل، لیف، کیف، بیل، کفیل
۲۰۶- مات، مست، سست، اسم، اتم، سمت، ماست، تماس
۲۰۷- سونا، سان، اونس، سوا، شانس، شنوا، شناس
۲۰۸- شاخ، شخم، خام، خشم، پشم، پخش، شامخ
۲۰۹- زیر، زبر، قیر، قبر، رزق، برق، رقیب، بیرق، قریب
۲۱۰- لات، لخت، تلخ، خال، خار، رخت، اختر
۲۱۱- آهن، هین، آهک، کهن، آیه، کین، آینه، کنیه، کینه، آکنه
۲۱۲- کشیک، مشک، شکم، کیش، کشک، میش، کمک، کیک، مشکی
۲۱۳- ریگ، گیج، جیغ، جگر، جیر
۲۱۴- لقب، طبل، طلب، طلق، حلب، حلق، قبل، قطب
۲۱۵- مهد، هود، دوک، دکه، وهم، کمد، کدو، کوه، دکمه، کومه
۲۱۶- دیر، پدر، پرت، پیت، ترد، تیر، تیپ
۲۱۷- سور، لوستر، رولت، سوت، رول، ترسو، ولت
۲۱۸- شست، هشت، تشت، تست، شته
۲۱۹- جعل، عمل، علم، جمع، مجمع، معلم، مجمل
۲۲۰- ساک، کاپ، پست، پتک، پاس، پاک، ساکت، کاست، پاکت، پاتک
۲۲۱- عمه، عمو، میوه، مویه، معوی
۲۲۲- مروت، مور، متر، مترو، وتر، موت، تورم، وتو، تور
۲۲۳- لگن، لیگ، لنگ، نیل، گالن، یگان، انگل، گیلان
۲۲۴- حرف، ترس، فتح، سفر، رفت، حفر، سفت، سحر
۲۲۵- قرن، نقش، شنا، شرق، ناشر، نقاش
۲۲۶- دفن، هدف، صدف، صنف
۲۲۷- سنجاب، ناب، باج، بنا، سنا، جناب، اسب، جانب، جان
۲۲۸- بوق، بقا، عبا، قبا، قاب، قوا، عقاب، واقع
۲۲۹- مصر، رحم، نرم، صحن، حرم، حرص، صنم، منحصر
۲۳۰- رخت، بخت، خبر، ختم، مرتب، مخرب، مخبر، تمبر
۲۳۱- جیب، جیر، جدی، بری، جبر، جری، دبیر، دربی، جریب، جبری
۲۳۲- رتوش، واشر، تشر، روش، روا، تار، ارتش، شورت، شاتر
۲۳۳- زجر، جزم، جرم، مری، مجیز، مجری
۲۳۴- جنگ، گنج، چنگ، چنجه، گنجه
۲۳۵- ریش، پری، پرش، پیر، شپش، شیر
۲۳۶- الف، فلج، جفا، جام، ملاج، مجال، جمال، لجام
۲۳۷- نایب، باب، بانی، نای، نیا، بینا، بیان، نبی
۲۳۸- کاخ، لاک، لاف، خلف، خفا، خاک، کلاف، خلفا
۲۳۹- رشد، ترب، ترد، دشت، شدت، تشر، شربت، شبدر
۲۴۰- مهر، مژه، هرم، ژرف، رژه، فهم، مرفه
۲۴۱- دراز، وارد، اردو، دارو، داور
۲۴۲- نفر، نفع، عرفا، عرفان، ران، فرع، رعنا، ناف
۲۴۳- صبر، مصر، مرغ، مغرب، مبصر
۲۴۴- نیش، شیب، شبح، بینش، نبشی
۲۴۵- حنا، حیا، نای، نهی، ناحیه
۲۴۶- وال، ولی، ویلا، ویزا، لوزی، زالو
۲۴۷- سمور، رسوم، سرور، سومر، مورس، مسرور، سرم، ورم
۲۴۸- مهد، زره، مزد، رمز، درهم، هرمز، زمرد، زرده
۲۴۹- ضرر، ضرب، برق، قرض، قبض، قبر
۲۵۰- تهی، هستی، بیت، بیست، سیب، بسته
۲۵۱- سیل، سگک، گیس، سلک، لیس، سگی، سیکل، سیلک، گسیل، گیلک
۲۵۲- نصاب، صبا، ناب، وبا، صواب، بانو، نوا، صابون، بنا
۲۵۳- افت، صاف، صفا، صفت، صافی
۲۵۴- رخت، رخش، متر، مشت، ترم، تخم، شخم، شرم، خشت، ختم
۲۵۵- مادی، مدنی، ایمن، نماد، نادم، دنیا، امین، امید
۲۵۶- طلا، طلب، رطب، طبل، باطل، رابط، طالب، طبال
۲۵۷- تراز، راز، تیزر، یار، تزار، تریا، تیز، ارزی، ریز، زیارت
۲۵۸- بره، جبر، هنر، برج، رنج، جبه، برنج، جنبه
۲۵۹- ادب، سبب، اسب، باب، داس، سبد
۲۶۰- پول، پوک، پلو، سوپ، پولک، لوکس، کلوپ، کپسول
۲۶۱- ضعف، فضا، افعی، ضعیف، ضایع، فیاض
۲۶۲- سرخ، رسوخ، خروس، شوخ، سروش، خرس، سرخوش، خورش
۲۶۳- نفت، ترن، فنر، افت، ناف، فنا، رانت، فاتر
۲۶۴- رنو، ارز، ناز، راز، ارزن، زانو، روان، نزار
۲۶۵- کاپ، پکر، پاک، کپر، اپرا، پارک
۲۶۶- رام، نثر، ثمن، ثنا، رمان، منار
۲۶۷- ضمانت، تمنا، نام، اتم، ضمان، نما، امن، تام، متان
۲۶۸- چرت، چای، چتر، تیر، چارت، تایر
۲۶۹- اسب، حبس، بام، حساب، سحاب
۲۷۰- هاگ، انگ، نگاه، گناه
۲۷۱- باغ، رجا، بار، جار، ابر، رجب، جبار، برجا، غبار، بغرا
۲۷۲- لواش، شورا، لارو، شلوار، واشر، ورا، شال، روال
۲۷۳- سرب، سرد، سبد، سرا، درس، ابد، سرداب
۲۷۴- باد، ادب، رصد، صدر، صبر، صبا، صادر، صدرا
۲۷۵- قاب، قطب، قبض، قضا، بقا، ضبط، قطاب، ضابط
۲۷۶- رحم، طرح، حرم، مری، محیط، مطرح، رحیم، حریم
۲۷۷- عمران، معنا، نرم، منع، عمان، رعنا، رمان، نما
۲۷۸- دیر، فدا، فردا، دریا، ردیف، فریاد
۲۷۹- قرن، ناز، زار، ارزن، رزاق
۲۸۰- ضعف، فعل، فضل، عفو، عوض، عضو، علف، ضلع، وضع، فضول
۲۸۱- گام، مگس، اسم، لمس، سالم، سلام، ملاس، سگال
۲۸۲- نفس، فرنگ، نرگس، رنگ، سنگ، سفر، فرسنگ، سنگر
۲۸۳- مهر، ریه، کمر، کره، کهیر
۲۸۴- منو، موج، نمک، جوک، کنج، نوک، نجوم
۲۸۵- یابو، نایب، بانو، ایوب، بینا، بویا
۲۸۶- اهل، لال، دال، دله، دلال، لاله، هلال، ادله
۲۸۷- کاهش، شکاف، کهف، اشک، کفاش، کافه، شاه، فاش
۲۸۸- اهل، اره، چله، چاه، راه، چاره، چاله، چهار
۲۸۹- راه، مهار، ماهر، امیر، اهرم
۲۹۰- رود، قدر، قوی، روی، دیو، دوری، قوری
۲۹۱- مار، زبر، مرز، رزم، بام، ماز، مربا، مبرا، بارز، مزار
۲۹۲- حمال، محیا، ملیح، الیم، حایل، حلیم، مالی
۲۹۳- ابر، راز، ابزار، بازار، ابراز
۲۹۴- رنگ، نقش، قرن، شرق، قشنگ
۲۹۵- رضا، قهر، قرض، قاره، قراضه
۲۹۶- کلام، کالج، کامل، کمال، مالک، مجال
۲۹۷- اریکه، ریه، کره، ریکا، کریه، کرایه، کار، یکه
۲۹۸- تور، صوت، توری، وصیت، صورت، تصور، صورتی، تصویر
۲۹۹- فنی، نفس، نسیه، سینه، نفیس، سفینه
۳۰۰- شیک، کشت، تاک، کیش، اشک، تشک، کشتی، کاشی، کایت، شاکی
۳۰۱- تاب، باد، ادا، ادب، ابتدا
۳۰۲- نگاه، گینه، ینگه، نیا، یگان، یگانه، هاگ، نهی، هانی، انگ
۳۰۳- یاس، آسیا، سایش، شاسی، آسایش
۳۰۴- جور، جلو، خروج، ولخرج
۳۰۵- ببر، بربر، برابر، باربر
۳۰۶- تپق، وقت، تقوا، پاتوق
۳۰۷- شوره، واشر، شوهر، روش، هوار، شهر، هاشور، اوره
۳۰۸- ناب، باغ، انبه، بانه، نابغه
۳۰۹- منو، موج، نمک، جوک، کنج، نوک، نجوم
۳۱۰- ناب، بیان، بینی، بانی، نایب
۳۱۱- نان، ننر، رنگ، انگ، ران، گرا، گران، گنار
۳۱۲- گالری، ریل، لاری، ارگ، گرا، گاری، لیر، ریال، گیرا
۳۱۳- جلا، لزج، زال، جایز، جالیز
۳۱۴- چاق، چرا، قارچ، چادر، قادر
۳۱۵- حفظ، حافظ، حفاظ، حافظه
۳۱۶- درس، سرد، سردر، دردسر، سردرد
۳۱۷- راه، خرابه، بهار، بها، خاره، راهب، بخار، بهر، خبره
۳۱۸- ذره، خیر، ریه، خیره، ذخیره
۳۱۹- زیپ، یزد، پیاز، پیدا، ایدز، ایزد، زیاد، زاید
۳۲۰- هلو، مهد، مدل، دهل، دله، وهم، لوده، دلمه، مولد، همدل
۳۲۱- بور، وبا، هوا، ابرو، روباه
۳۲۲- بازرس، سار، بارز، سرا، بساز، سراب، زبر، سرباز، سزار
۳۲۳- زبل، نیل، بنز، زینب، زنبیل
۳۲۴- ران، ژانر، ارلن، ژنرال
۳۲۵- دار، دام، رام، مرد، درام، مادر، مرام، مردم
۳۲۶- منت، ضامن، تمنا، ضمانت
۳۲۷- صورتی، تیر، توری، وصیت، تصویر، رویت
۳۲۸- طوس، وسط، سوا، واسط، طاووس
۳۲۹- ظرف، افت، تار، رافت، ظرافت
۳۳۰- روش، شیر، شهر، شور، هوش، ریشه، رشوه، شیره، شوهر
۳۳۱- وطن، طوق، نور، نطق، قرن، قطر، رونق، نطوق
۳۳۲- مربا، باج، بارم، جبر، برجام، مبرا، مجرا، ابر، مجاب
۳۳۳- نجف، نان، جفا، جان، فنجان
۳۳۴- ورق، قول، ورم، قلمو، ولرم
۳۳۵- بیت، تبر، ترک، کتری، تکبیر
۳۳۶- کیم، کپی، کمپ، کما، پاکی
۳۳۷- مرحمت، متر، محرم، حرمت، حتم، محترم، مرمت، رحمت
۳۳۸- نفر، نرم، نام، منار، رمان
۳۳۹- امن، دنا، نادم، زمان، نامزد
۳۴۰- تاس، ساکت، یکتا، تاکسی، استیک
۳۴۱- سبک، سیل، کسب، کسل، سبیل، سیکل
۳۴۲- طبل، طلب، لابی، طبی، باطل، بلیط، طالبی، طلاب
۳۴۳- ثنا، ثانی، هانی، ثانیه
۳۴۴- پینه، پایه، پناه، پهنا
۳۴۵- درز، دوز، رزم، روز، ورم، موز، مدور، مورد
۳۴۶- دره، نهر، پند، رهن، نرده، رنده، پرده، پرند
۳۴۷- گدار، شاگرد، شگرد، گشاد، ارشد، گردش، گارد
۳۴۸- نور، نطق، وطن، قرن، رونق، قطور
۳۴۹- نیل، نبی، دین، بدن، بند، بدل
۳۵۰- بست، تخس، سبک، سخت، بختک
۳۵۱- خنک، خدو، خون، نکو، کدو، کوخ، خوک، دون، نخود، کندو
۳۵۲- الویه، هیولا، ولی، یاوه، هیوا، اهلی، اول، هالو
۳۵۳- برش، بشر، شعر، عرب، عرش، شمع، مربع، معبر
۳۵۴- ملی، جام، جامی، مایل، جمال
۳۵۵- اهل، لال، ژله، لاله، هلال، ژاله
۳۵۶- زره، اره، هرز، ظهر، زهرا، هزار، هراز، ظاهر
۳۵۷- روانی، یاور، نوار، نیرو، رویا، ویران، یارو، رنو
۳۵۸- مین، منگ، غنی، مغنی، غمگین
۳۵۹- گوی، خنگ، خون، وین، گونی
۳۶۰- قیم، قید، قدم، یاد، دمق، دما، قیام، قدیم، امید، مقید
۳۶۱- پدر، دره، اپرا، ارده، پاره، پرده
۳۶۲- شرم، شیاد، مادر، شادی، شامی، رشید، مادی
۳۶۳- راه، ارج، اجاق، اجرا، جرقه، قاره، قاجار
۳۶۴- رند، ندا، اژدر، دلار، لادن، نژاد، ژنرال
۳۶۵- نام، ثمن، امضا
۳۶۶- ساس، یاس، اساس، سانس، سینا، سیاس، اسانس، ساسان
۳۶۷- رهن، بریان، نایب، برهان، نبیره، باهنر، اریب
۳۶۸- شرف، شور، روش، فرش، فضا، وفا، شورا، فشار، واشر، شوفر
۳۶۹- لنگ، گلو، چلو، چنگ، الگو، انگل، چوگان
۳۷۰- جان، انار، نارنج
۳۷۱- هنر، دنا، رنده، دانه، انار، نهار، نادر، دانا، اراده
۳۷۲- کشکی، فکری، فرش، کفری، شیر، کیک، کفیر، کیف، کیفر، شکر
۳۷۳- مال، طلا، املت، ملاک، تکامل
۳۷۴- نیش، شنا، شنل، یال، انشا، شالی، شایان
۳۷۵- سیم، مماس، سیما
۳۷۶- وزن، ناز، خون، خوب، بازو، خازن، زبان، زانو
۳۷۷- لواش، قوا، قماش، لقا، مقوا، مولا، شاقول، مشوق
۳۷۸- هند، خدمه، مهد، خنده، نمد، دخمه، خدم، مخده
۳۷۹- سری، سپر، کپی، پیک، ریسک، سیرک، پیکر، کرسی
۳۸۰- ابر، نان، بار، نور، ابرو، بانو، روان، نوبر، روبان
۳۸۱- دکه، باک، آهک، آباد، کباده
۳۸۲- باطری، رابطه، رطب، ریه، بهار، ربا، بیراه، بطری
۳۸۳- گره، ربا، غرب، غار، برگ، باغ، گربه، بهار
۳۸۴- کور، کمر، ورم، فرم، برفک، مرکب
۳۸۵- تلق، اتاق، قاتل
۳۸۶- پله، ملی، گله، لپه، پیله، گلیم
۳۸۷- شمع، مربع، برش، عرش، بشر، عرب، مبشر، معبر
۳۸۸- حسن، سینی، یقین، حسین، قیسی
۳۸۹- کام، کما، کمکی، کیمیا
۳۹۰- ساک، اسکی، عکاس
۳۹۱- بنز، بار، زیر، ران، ارزن، رازی، زیبا، برنز، نیزار
۳۹۲- کما، پلاک، لامپ، ملال، پلک، کلام، کاپ، الکل، کمال
۳۹۳- شوت، شیک، تشک، کشش، کشتی، کشیش، کوشش، کویت
۳۹۴- قوا، ناو، نان، ننو، نوپا، نانو، قانون
۳۹۵- فلج، فعال، اعلا
۳۹۶- دور، رفو، سرو، سود، سفر، سدر، سرود، فرود، فردوس
۳۹۷- کنتور، نوکر، جوک، کرج، نوک، تنور، ترنج، کنج
۳۹۸- بره، کره، کهف، کفه، فکر، کور، برکه، کوره
۳۹۹- شتر، شوت، تور، گشت، گوش، وتر، گوشت، ثروت
۴۰۰- افق، سقف، سفر، فرق، اسقف، اسیر، فارس، فقیر، رفیق، سفیر
۴۰۱- جگر، جدا، رعد، گرد، عاج، دعا، جدار
۴۰۲- ساعد، دعوا، سودا، دود، داس، سواد، داد، عود
۴۰۳- رخت، ترب، خزر، بکر، خبر، بزک، برزخ، بختک
۴۰۴- تخم، متن، بخت، منت، محبت، منبت، منتخب
۴۰۵- سطل، ملی، طلسم
۴۰۶- یاد، صدا، صبا، بید، صیاد، ادیب
۴۰۷- موسیر، سور، ریتم، موسی، رستم، سمور، تیمور، ترسیم
۴۰۸- تیز، سیب، دیس، سبد، دست، یبس، سبزی، زیست
۴۰۹- چاه، چاپ، پشه، پله، شال، هچل، اشپل، چالش
۴۱۰- شنل، هلند، صندل
۴۱۱- خشم، خدا، شخم، شاخ، خادم، خانم، دامن، دانش، نادم، دشمن
۴۱۲- نامه، ایل، میانه، ماهی، ایمن، میله، نهال، میهن
۴۱۳- سلف، فلس، لمس، محل، مسلح، مسلم، مفلس، محفل
۴۱۴- خشک، رخش، کشور، روکش، خرگوش
۴۱۵- یقه، قضیه، بیضی
۴۱۶- تیپ، نیت، عین، پیت، تایپ، عیان، عنایت
۴۱۷- انس، سونا، بالون، لباس، نوبل، بانو، سالن، سنبل، وال، بال
۴۱۸- آوا، آلو، لاک، کال، حوا، الک، حلوا
۴۱۹- گره، سرب، غرب، بره، برگ، برس، گربه، برگه
۴۲۰- کرد، کلر، کلت، کند، ترک، تند، درک، دکل، لکنت، دکتر
۴۲۱- کمر، کرج، کرم، جرم، مرغ، خرج، خرم، مخرج
۴۲۲- هنوز، هالو، لوزه، لنز، نهال، هاون، زانو، وزنه
۴۲۳- لخت، ملت، ملخ، مثل، تلخ، تخم، مختل، خلوت
۴۲۴- نقض، نظر، قهر، ظهر، نقره
۴۲۵- علی، شیشه، شعله
۴۲۶- جلا، جام، مایل، جذام، جمال
۴۲۷- ترشی، کشتی، زرشک، شریک، ریزش، ترکش، زیرک، کتری
۴۲۸- شهر، شور، فرش، شرف، هوش، ذره، شوهر، فروش
۴۲۹- عزا، علت، اتو، لات، زالو، تاول
۴۳۰- طلا، ژاکت
۴۳۱- حدس، ردا، داس، درس، سحر، سقا، سارق، قادر
۴۳۲- میانه، هیزم، زمینه، نامه، میزان، همزن
۴۳۳- عضو، نوع، وضع، عوض
۴۳۴- شیخ، پشت، پیش، پخش، تپش، خشت، پخت، پشتی
۴۳۵- میخ، خیس، ضخیم
۴۳۶- ترم، متر، موم، ورم، وتر، تورم، مرمت، مترو
۴۳۷- اشک، ترش، برکت، بارکش، ارتش، شربت، تراش، ترکش
۴۳۸- اسم، امر، مضر، عمر، عام، عرض، سرما، معارض
۴۳۹- ظلم، کمد، کود، ملک، مدل، دکل، موکل، مولد
۴۴۰- اتو، ازن، ناز، ناو، نوح، حوا، توان، وانت، توازن
۴۴۱- مثل، ملت، مبل، ثبت، مثلث، مثبت
۴۴۲- درو، دورگه، گردن، نور، گردو، گوهر، گردونه، گروه
۴۴۳- دکل، نیک، دین، جلد، کلید، کنجد
۴۴۴- تیم، دقت، قیمت، قیمه، تقدیم
۴۴۵- مژه، مهیج، جمعه
۴۴۶- قوچ، ورق، قوی، قوری، قیچی
۴۴۷- مراد، رای، مدیر، صدر، مادی، مدار، مادر، صیاد
۴۴۸- عطر، عرق، قطار، قطره، قطعه، قاطر، قاره، عطار
۴۴۹- غرب، غروب، غرور، غوره، رهبر
۴۵۰- نیک، قوی، عینک
۴۵۱- عمو، علوم، عمل، ولرم، عرش، مشعل، موش، شروع، شمع، شعور
۴۵۲- نارگیل، گالری، گران، ریل، نگار، گیلان، ریال
۴۵۳- عشق، عقل، قلع، عاشق، عاقل، شلاق، قشلاق
۴۵۴- صوت، تور، صخره، صورت، رخصت
۴۵۵- حال، ناله، نخاله
۴۵۶- سیم، نیش، سینی، نسیم، شیمی، منشی
۴۵۷- عقرب، عاقبت، براق، عقاب، عراق، قاب، تقعر
۴۵۸- ساک، سکه، کاه، ساقه، ساکت، سکته، کاسه
۴۵۹- بنز، نام، زبان، زمان، معنا
۴۶۰- لیر، لقب، بیل، برق، ریل، قلب، بیرق، بریل، رقیب، قبیل
۴۶۱- لغت، غار، کال، کار، لاغر، غلتک، کلاغ، کارت
۴۶۲- ماشه، شانس، نامه، امن، شانه، ماسه، سهام
۴۶۳- کاج، کلم، کالا، کمال، مالک، کلام، املاک
۴۶۴- جیب، عجیب، نیک، عینک، کنج، نجیب
۴۶۵- چاه، سهام، ساچمه
۴۶۶- شنا، شمع، شام، امن، شبنم، مانع، مبنا، شبان
۴۶۷- همدست، مست، ساده، تماس، دهات، مات، تسمه
۴۶۸- پاک، ناو، پوک، ژاپن، پژواک
۴۶۹- قلب، بیل، قالی، قلاب، بقال، لایق
۴۷۰- ژله، هندل، صندل
۴۷۱- شرق، قیر، قرق، ریش، یراق، شیار، قاشق، قاری، شقایق
۴۷۲- فردا، عارف، ردا، دفاع، فشار، شاعر، ارشد، رعد
۴۷۳- سال، داس، هند، نسل، ساده، سالن، دهان، لانه
۴۷۴- گوش، وزن، زنگ، شوت، گوزن، گوشت
۴۷۵- اسب، نبض، ناسا
۴۷۶- دزد، دیه، یزد، نیزه، دنده
۴۷۷- بته، بوسه، نوبت، نسبت، بتون، بسته، ستون، توبه
۴۷۸- چاق، غار، قارچ، قاره، چراغ
۴۷۹- سکو، نوک، سوزن، سوسک، سوسن
۴۸۰- نوک، اکو، سوا، سخن، خنک، خوک، سکان، ساکن، واکسن
۴۸۱- الک، بلا، باک، بغل، کلاس، لباس، کاسب، بالغ
۴۸۲- وصیت، اصول، ویلا، اتو، اصیل، وصلت، تاول
۴۸۳- سکه، کره، کته، عکس، ترس، تره، سرکه، سرعت
۴۸۴- فکر، سفر، کرفس، کرکس، سرفه
۴۸۵- دیگ، قوی، یوگا
۴۸۶- حرص، ران، اره، نهر، هنر، صحرا، صحنه، نهار
۴۸۷- کپسول، وکیل، کپی، پلیس، سیلو، کلیپس، کلوپ
۴۸۸- نقل، دکل، قفل، قند، قلک، دلقک، فندق، فندک
۴۸۹- مبل، وام، لبو، مال، مایو، ویلا، بومی، لیمو، موبایل
۴۹۰- صلح، فلک، فلز
۴۹۱- شور، نشر، نور، رضا، واشر، شورا، ناشر، روشن، رضوان
۴۹۲- کبد، یدک، دبیر، رکود، بید، کبیر، دکور، کویر
۴۹۳- اساس، ساکن، سانس، سکان، اسانس، سکانس، اسکناس
۴۹۴- هوا، هوس، سکه، وسط، واکس، کاهو، کوسه، کاسه، واسطه
۴۹۵- شفا، پخش، خفاش
۴۹۶- سیب، نبی، سبوس، سوسن، سینوس
۴۹۷- درمان، دنج، مار، مرجان، دامن، جان، ارجمند، نجار
۴۹۸- کال، اسب، ساک، سبک، کابل، لباس، کلاس، بالا، کالباس
۴۹۹- جرم، مهر، مزه، رمز، زهر، زره، جمله، مجله
۵۰۰- قلم، حلق، حمل، حرم، رقم، حرام، حامل، احمق، ملحق، محال
۵۰۱- میز، میخ، کمر، رمز، مرکز، مریخ، خمیر، زخمی
۵۰۲- روزی، واریز، راز، ورزش، رویا، شیراز، شیار
۵۰۳- نان، گله، نهنگ، نهال، انگل، لانه
۵۰۴- کاخ، خنک، بانک، رکاب، انبر، خراب، کاربن، خارکن
۵۰۵- شنا، آشنا، آشپز
۵۰۶- علم، عمه، جمعه، جمله، مجله، عالم، معالجه
۵۰۷- روزه، نوه، زره، نیزه، هرز، رهن، وزن، روزنه، زیره، هنر
۵۰۸- مین، هلو، میهن، میوه، میله، لیمو، ولیمه
۵۰۹- راس، آدرس، داس، چادر، درس، آچار
۵۱۰- هسته، هفته، تسمه
۵۱۱- نهر، قرن، قاب، قبر، هنر، ابر، نقره، نقاب، قاره، براق
۵۱۲- مانع، منع، معادل، نعل، مدل، معدن، عمل، عالم، مدال
۵۱۳- تله، تهی، هتل، دیه، تیله، دولت، تولید
۵۱۴- روز، شکر، شور، شتر، زرشک، شرکت، ورزش، روکش
۵۱۵- پرچم، درهم، پرده
۵۱۶- خون، خدا، ناخن، نخود، خندان
۵۱۷- مقوا، افق، رقم، موفق، قوا، فرم، موافق، مافوق
۵۱۸- پهن، پنبه، پوک، پنکه، کپه، کوپه
۵۱۹- دوغ، دره، روغن، روده، رنده، غوره، دروغ، دوره، وردنه
۵۲۰- خام، خوب، خرما، خراب، خمار، خواب، مربا، اخمو، ابرو، بخار
۵۲۱- کمر، کرج، کرم، جرم، مرغ، خرج، خرم، مخرج
۵۲۲- لخت، ملت، ملخ، مثل، تلخ، تخم، مختل، خلوت
۵۲۳- نقض، نظر، قهر، ظهر، نقره
۵۲۴- جلا، جام، مایل، جذام، جمال
۵۲۵- بیمار، بیمه، مربا، بار، بخاری، خام، خرابه، بهار
۵۲۶- شهر، شور، فرش، شرف، هوش، ذره، شوهر، فروش
۵۲۷- عزا، علت، اتو، لات، زالو، تاول
۵۲۸- عضو، نوع، وضع، عوض
۵۲۹- شیخ، پشت، پیش، پخش، تپش، خشت، پخت، پشتی
۵۳۰- سوغات، ترسو، روستا، سوار، اورست، دستور، سرود
۵۳۱- ترم، متر، موم، ورم، وتر، تورم، مرمت، مترو
۵۳۲- اسم، امر، مضر، عمر، عام، عرض، سرما، معارض
۵۳۳- بالغ، لاغر، غبار، مبلغ، مادر، مدال، دلار، دماغ، مرداب
۵۳۴- ظلم، کمد، کود، ملک، مدل، دکل، موکل، مولد
۵۳۵- ندا، کوهان، همدان، کمد، نامه، کماندو، کوه، نهاد
۵۳۶- جلو، هوا، اوج، اهل، خال، جاهل
۵۳۷- موش، شوم، شوت، شکم، کشو، موشک، موکت، تمشک
۵۳۸- کبد، برف، دفتر، دکتر، فردا، راکت، کتاب، کارد، کفتار
۵۳۹- آچار، چادر، چراغ
۵۴۰- هاشور، شوالیه، الویه، شلوار، هیولا، رشوه
۵۴۱- خوب، خون، بخت، فوت، نفت، نوبت
۵۴۲- کتک، کتان، ساک، ساکن، تاس، تانک، کاسکت
۵۴۳- یاس، سیم، سمی، اسم، شام، سیما
۵۴۴- تیر، تهی، ترک، تره، کته، کره، تیره، کتری، ترکیه
۵۴۵- فارسی، دریافت، درس، سفارت، فریاد، ساری، دستیار
۵۴۶- مضر، مرض، بیم، ضرب، مریض، مربی، بیضی، ضمیر
۵۴۷- سهم، سکه، سبک، شکم، شبکه، بشکه
۵۴۸- آهن، تنها، انتها، اهانت
۵۴۹- ستم، قسم، تیم، مست، قسمت، قیمت، تقسیم
۵۵۰- مرد، مروارید، داور، امور، ردا، دیوار، رادیو
۵۵۱- دام، دوا، دما، وام، مواد، دوام
۵۵۲- شهر، رخش، شوهر، خروش، خوشه، رشوه
۵۵۳- کرم، هنر، چکمه، چانه، کمان، مکار، نمره، ماهر، همکار
۵۵۴- گدا، جگر، دارا، اجرا، جادار
۵۵۵- تدبیر، تبسم، رسید، بیست، ترسیم، دربست، مدیر
۵۵۶- لیف، هلو، لطیف، طویله، لطیفه
۵۵۷- هفت، آفت، تیله، فتیله، آتلیه
۵۵۸- اسب، ترس، عروس، راست، سرعت، ساعت، بورس، ترسو، روستا
۵۵۹- گیاه، پگاه، پایه
۵۶۰- بریان، نخبه، انبه، برنا، برهان، بیان، نهار، بینا
۵۶۱- شرق، قیر، قرق، ریش، یراق، شیار، قاشق، قاری، شقایق
۵۶۲- نوک، اکو، سوا، سخن، خنک، خوک، سکان، ساکن، واکسن
۵۶۳- شور، نشر، نور، رضا، واشر، شورا، ناشر، روشن، رضوان
۵۶۴- قلم، حلق، حمل، حرم، رقم، حرام، حامل، احمق، ملحق، محال
۵۶۵- ولادت، اوج، جدول، اردو، وارد، رواج، دلاور، جادو
۵۶۶- هوا، هوس، سکه، وسط، واکس، کاهو، کوسه، کاسه، واسطه
۵۶۷- نهر، نثر، رهن، انس، ارث، راه، نهار، رسانه
۵۶۸- لیر، لقب، بیل، برق، ریل، قلب، بیرق، بریل، رقیب، قبیل
۵۶۹- ناز، زرد، ارز، تند، ران، راز، دراز، نادر، ارزن
۵۷۰- لیوان، تنور، اولی، توان، لیتر، ویران، رویا
۵۷۱- بره، بیل، ریه، هلو، ولی، لبو، بیوه، بلور، لیبرو
۵۷۲- مال، موش، جام، جوش، اوج، اول، شام، شال، لواش، شمال
۵۷۳- عمل، مدل، دعوت، دولت، علوم، تولد، لیمو، معدل، تولید
۵۷۴- سکو، سحر، کسر، کار، کور، روح، سوار، رسوا، راسو
۵۷۵- دریا، پیادهرو، ایده، دوپایه، ادویه
۵۷۶- رسید، سپید، پردیس
۵۷۷- بلا، یاس، اسب، سیب، سیل، شال، بالش، لباس، ابلیس
۵۷۸- رنگ، گاز، زرد، گرد، زرنگ، گردن، انگل، لنگر، گلدان
۵۷۹- بالش، کابل، کباب
۵۸۰- ناگوار، گردان، دارا، نادر، انگور، گوارا، انار
۵۸۱- فنر، فنی، رنو، پری، پیر، نور، نفر، پنیر، نیرو
۵۸۲- دور، درک، رود، تور، کود، کور، کوک، کدو، دکور، کودک
۵۸۳- فهم، بهمن، فنی، بیمه، بین، منفی، نیم، میهن
۵۸۴- دسر، درست، دست، سرقت، دقت، سبقت، سرب، قدرت، دربست
۵۸۵- سال، مار، مجالس، لمس، سرما، سالم، مجلس، جرم
۵۸۶- کتف، کفر، پتک، پفک، پدر، فرد، درک، تفکر، دکتر، دفتر
۵۸۷- تبر، تمبر، ترم، مرتب، ترب، مغرب، مرغ، بستر، سرب، غربت
۵۸۸- عمو، علوم، عمل، ولرم، عرش، مشعل، موش، شروع، شمع، شعور
۵۸۹- رنج، ران، جان، تار، عاج، ارج، نجار، نجات، تاجر، اجرت
۵۹۰- طبقه، نقره، قطره، نطق، طرقبه، نقطه، قبر
۵۹۱- اشک، کفاف، شام، کفاش، شکم، شکاف، شفا، شفاف
۵۹۲- برس، سراب، بهار، ارابه، سهراب
۵۹۳- حدس، ردا، داس، درس، سحر، سقا، سارق، قادر
۵۹۴- جسم، فلج، فیلم، فسیل، مجلس
۵۹۵- عمران، امن، رمان، عمر، چمران، معنا، منچ
۵۹۶- نرخ، عمر، نعمت، خرمن، مخترع
۵۹۷- نبش، منشی، شبنم، متبین، مبتنی
۵۹۸- اتو، ازن، ناز، ناو، نوح، حوا، توان، وانت، توازن
۵۹۹- گوشه، گوجه، جلگه، جلوه
۶۰۰- اشد، هشدار، اره، شاهد، اشهد، ارشد، ارده، دره

بخش شیرینی

بخش شیرینی

۱- جواب
۲- انشا
۳- بالا
۴- تلفن
۵- کاسه
۶- طوطی
۷- بلبل
۸- لوله
۹- کلاه
۱۰- عقرب
۱۱- قیمه
۱۲- مشهد
۱۳- لوزی
۱۴- انار
۱۵- پوشک
۱۶- مدیر
۱۷- املت
۱۸- ارشد
۱۹- هزار
۲۰- تشکر
۲۱- بزرگ، گوشت
۲۲- پنیر، روشن
۲۳- کشمش، شبنم
۲۴- بالن، نوار
۲۵- کرکس، ساده
۲۶- طناب، بالش
۲۷- تشنه، هفده
۲۸- شربت، تماس
۲۹- هدیه، همکف
۳۰- الکل، لازم
۳۱- هویج، نیزه
۳۲- گاری، شرکت
۳۳- عالم، بلیط
۳۴- لاله، کلاغ
۳۵- مرکز، لکلک
۳۶- تخمه، تمیز
۳۷- کتاب، زانو
۳۸- لطیف، نیرو
۳۹- صحنه، زنده
۴۰- تعجب، اجاق
۴۱- دشمن، ناظم، مداد
۴۲- اشوب، بلند، دریا
۴۳- کرفس، ساعت، تانک
۴۴- لباس، سرما، اجیل
۴۵- اسیب، بهار، رویا
۴۶- الگو، ورود، دانا
۴۷- غرور، رسید، دماغ
۴۸- تیله، همسر، راست
۴۹- مدال، لایه، هیزم
۵۰- اشپز، زمان، نعنا
۵۱- ابکش، لواش، دانش
۵۲- خواب، کباب، مرتب
۵۳- کنجد، نخود، مفید
۵۴- کویر، دکتر، اسیر
۵۵- کلاس، تنیس، خروس
۵۶- ساکت، پاکت، درشت
۵۷- زرشک، اردک، پاتک
۵۸- اهنگ، پلنگ، شلنگ
۵۹- بازو، راسو، ابرو
۶۰- موفق، فندق، اتاق
۶۱- قوری، تنور، تنوع
۶۲- معنی، جمعه، قطعه
۶۳- بازی، پیاز، جذاب
۶۴- ثابت، گران، نبات
۶۵- سرود، نبرد، صحرا
۶۶- دراز، جارو، مشرق
۶۷- پاره، خیار، مکان
۶۸- خامه، حمام، چهار
۶۹- معدن، فاعل، سرعت
۷۰- عالی، نجار، حیاط
۷۱- قشنگ، نهار، افقی
۷۲- هفته، تمشک، شاهد
۷۳- لاغر، غروب، ویلا
۷۴- معنا، نعمت، معما
۷۵- جوهر، هسته، تاجر
۷۶- افسر، سلام، اساس
۷۷- معده، دانه، نامه
۷۸- اچار، اباد، اسان
۷۹- نقاب، اشنا، نهنگ
۸۰- لقمه، مجلس، لوله
۸۱- عروس، دولت، درخت
۸۲- مریم، سیاه، سرکه
۸۳- رنده، جدید، جنگل
۸۴- مردم، ادعا، ارتش
۸۵- کشور، موقت، مشکل
۸۶- پلیس، گیاه، گلاب
۸۷- عزیز، پیام، پزشک
۸۸- کارت، برنج، بابا
۸۹- گندم، قدیم، قناد
۹۰- گردو، جدول، جرقه
۹۱- محبت، تخته، هزار
۹۲- زالو، وانت، توله
۹۳- مشهد، دفتر، رشته
۹۴- عجیب، بلال، لامپ
۹۵- مثبت، تقوا، ارشد
۹۶- میهن، نجات، تونل
۹۷- جامد، دنیا، ارزش
۹۸- قایق، قلاب، بالن
۹۹- روشن، نقطه، هفده
۱۰۰- جهنم، مژده، هدیه
۱۰۱- مصاف، فرار
۱۰۲- سالم، ملاک
۱۰۳- عقرب، برکه
۱۰۴- بطری، یابو
۱۰۵- اوار، رایج
۱۰۶- لهجه، هیکل
۱۰۷- الاغ، غایب
۱۰۸- توقف، فلکه
۱۰۹- مهره، هدهد
۱۱۰- مدیر، روزه
۱۱۱- باطل، مطیع
۱۱۲- شجاع، کاسب
۱۱۳- زلال، جامع
۱۱۴- زرنگ، منشی
۱۱۵- جلگه، پگاه
۱۱۶- تعدد، قدرت
۱۱۷- ریال، کابل
۱۱۸- قبول، پوشه
۱۱۹- سالن، کلید
۱۲۰- بانک، اندک
۱۲۱- پایه، هستی، یتیم
۱۲۲- خراش، شبکه، همکف
۱۲۳- قادر، رسوا، ایام
۱۲۴- دلار، رهبر، رتبه
۱۲۵- سوسن، نماز، زبان
۱۲۶- تیمم، مقصد، درست
۱۲۷- مسجد، درون، نخبه
۱۲۸- نفیس، سایز، زمزم
۱۲۹- چابک، کنسل، لشگر
۱۳۰- کفاش، شلوغ، غریب
۱۳۱- اواز، اصیل، الکل
۱۳۲- عادت، دعوا، داور
۱۳۳- جواد، اینه، بهره
۱۳۴- جلسه، سنجد، مدرن
۱۳۵- شنوا، وارد، مدرک
۱۳۶- شروع، ورزش، گشاد
۱۳۷- اذان، اهرم، تمبر
۱۳۸- تنگه، گنبد، صدقه
۱۳۹- خازن، زمرد، ادیب
۱۴۰- حسروت، روغن، تنها
۱۴۱- بهتر، رواج، جالب
۱۴۲- جادو، واجب، بسیج
۱۴۳- حرکت، تمام، مسلح
۱۴۴- شکاف، فردا، اغوش
۱۴۵- توقع، عابر، راحت
۱۴۶- موقع، عامل، لازم
۱۴۷- بلور، رسول، لعاب
۱۴۸- ایزد، دارا، اسیا
۱۴۹- بخار، رفیق، قصاب
۱۵۰- تفنگ، گوشت، تهمت
۱۵۱- مایه، حرفه، بوته
۱۵۲- خالی، طوطی، گونی
۱۵۳- خرما، پیدا، املا
۱۵۴- پیکر، کولر، خمیر
۱۵۵- کوزه، ساقه، پنبه
۱۵۶- ادرس، تماس، سبوس
۱۵۷- جنین، ستون، واگن
۱۵۸- موزه، لاشه، جمله
۱۵۹- دختر، بستر، نظیر
۱۶۰- تخلف، بلوف، کثیف
۱۶۱- ظاهر، خلاق، دهان
۱۶۲- مدار، دنده، دوده
۱۶۳- خزان، پازل، لوزی
۱۶۴- رنگی، خانم، شانه
۱۶۵- سیما، پلید، چایی
۱۶۶- گیتی، اشیا، کشیش
۱۶۷- صادر، انار، میان
۱۶۸- پیشه، شریک، فقیر
۱۶۹- نسیم، ماست، کوسه
۱۷۰- وصیت، عنصر، تعصب
۱۷۱- ایده، دخمه، مثال
۱۷۲- قطار، احمق، منقل
۱۷۳- کمان، اجرت، روکش
۱۷۴- فلفل، فاسد، سرفه
۱۷۵- لانه، نشان، اهلی
۱۷۶- ایفل، فیلم، لحاف
۱۷۷- ضریب، یابو، بیضی
۱۷۸- کاهش، هیکل، کرکس
۱۷۹- معبد، برزخ، زحمت
۱۸۰- جرعه، عیدی، درجه
۱۸۱- شوید، پیچک، پولک
۱۸۲- پناه، ماهی، منبع
۱۸۳- سوال، قالی، قوطی
۱۸۴- جراح، تاول، تراس
۱۸۵- ماهر، سهام، سالم
۱۸۶- موشک، رشوه، روده
۱۸۷- حریف، دینی، دروغ
۱۸۸- گردش، پدال، پرچم
۱۸۹- دودی، ردیف، روان
۱۹۰- نسخه، مخزن، مسیر
۱۹۱- ازار، رفاه، هدهد
۱۹۲- دکان، نهان، نوار
۱۹۳- تلفن، نقاش، شنبه
۱۹۴- گرما، اجرا، امام
۱۹۵- تحول، لنگر، رهبر
۱۹۶- پارو، وجود، دقیق
۱۹۷- برتر، روزه، هستی
۱۹۸- غواص، صخره، همکف
۱۹۹- تابش، شانس، سینه
۲۰۰- پنچر، رایج، جنوب
۲۰۱- خلال، لشگر، رژیم، مریخ
۲۰۲- سایز، زرنگ، گوهر، رییس
۲۰۳- اعضا، اصول، لیتر، رسوا
۲۰۴- باعث، ثبات، تورم، مرکب
۲۰۵- غایب، برفک، کالا، الاغ
۲۰۶- منزل، لایق، قنات، توهم
۲۰۷- حروف، فیوز، زمزم، مطرح
۲۰۸- رمان، نشاط، طراح، حاضر
۲۰۹- شهید، دلاک، کاسب، بالش
۲۱۰- اپرا، اذان، نایب، برپا
۲۱۱- بلوک، کوچک، کلفت، تقلب
۲۱۲- بندر، روغن، نبوغ، غالب
۲۱۳- مربع، عدسی، یتیم، محکم
۲۱۴- زمرد، دلال، لکنت، ترمز
۲۱۵- مخفف، فساد، درست، تیمم
۲۱۶- تگرگ، گشاد، دعوا، املت
۲۱۷- تعدد، دارو، وارد، دعوت
۲۱۸- ابان، نوبر، رکاب، بالا
۲۱۹- قیمت، تخصص، صوت، تعلق
۲۲۰- نادم، مصدر، رواج، جهان
۲۲۱- سویا، ایمن، نادر، رسول
۲۲۲- تراش، شارژ، ژاکت، تصرف
۲۲۳- ترسو، ورزش، شربت، توری
۲۲۴- غریب، بلبل، لعاب، بهره
۲۲۵- عکاس، سرقت، تهمت، توکل
۲۲۶- جلاد، دلیر، راحت، تسلط
۲۲۷- موکت، تشکر، رکود، دکور
۲۲۸- جهاد، دوام، مربا، اشهد
۲۲۹- ضخیم، مایل، لازم، میخک
۲۳۰- پاشا، اغوش، شاعر، ریال
۲۳۱- امضا، اراک، کارد، دامن
۲۳۲- پارک، کلام، منظم، معاف
۲۳۳- حاکم، مذاب، بلوف، فرار
۲۳۴- بیست، توقف، فرصت، تهیه
۲۳۵- خالق، قلمو، واجب، بقال
۲۳۶- گوزن، نازک، کلید، درون
۲۳۷- ظالم، موجب، بنفش، شفاف
۲۳۸- مدام، مسکن، نماز، زرده
۲۳۹- ساعد، دارا، انتن، نماد
۲۴۰- عینک، کلاف، فردا، اصیل
۲۴۱- خراب، بخار، فرنگ، گناه
۲۴۲- شوهر، رفیق، جوان، نسیم
۲۴۳- مریض، ضعیف، قرمز، زمین
۲۴۴- سبقت، تماس، شبنم، مدار
۲۴۵- وصیت، تلاش، مصرف، فشار
۲۴۶- گوشت، تابع، پوست، تمبر
۲۴۷- بسیج، جودو، حساب، بزدل
۲۴۸- مجلل، لطمه، مجرد، دخمه
۲۴۹- سکوت، ترشی، مکار، ریشه
۲۵۰- امور، رنگی، تمام، میگو
۲۵۱- پیکر، رتبه، قیچی، یابو
۲۵۲- دنده، هیکل، طناب، برکت
۲۵۳- اداب، بیوه، مدرن، نبوت
۲۵۴- ادرس، سلول، مدرک، کیوی
۲۵۵- تحمل، لحاف، صحیح، حسام
۲۵۶- ایفل، لهجه، صیاد، درجه
۲۵۷- دلقک، کودن، خلیج، جاده
۲۵۸- کلنگ، گیتی، پلاک، کشتی
۲۵۹- تاول، لنگه، غارت، تنگه
۲۶۰- اجرت، تنبل، شجاع، عابر
۲۶۱- لاشه، مهره، اغاز، اگهی
۲۶۲- شانه، اهدا، اتکا، کفاف
۲۶۳- جاری، میان، ایام، ارنج
۲۶۴- بخیل، خلوت، خانم، نکته
۲۶۵- کتان، گنبد، توقع، قادر
۲۶۶- کافه، سهام، اردو، دکمه
۲۶۷- ماسک، دکان، املا، لانه
۲۶۸- مغرب، سبیل، غرفه، فیلم
۲۶۹- مادر، شریک، اگاه، الکل
۲۷۰- امام، امشب، مخزن، زیبا
۲۷۱- هدهد، پدال، دختر، تخلف
۲۷۲- افعی، سینی، فشنگ، نسیه
۲۷۳- سفید، جدال، فاسد، سالم
۲۷۴- خانه، اهلی، ارام، امید
۲۷۵- دایی، رییس، احمق، ماست
۲۷۶- الاغ، اغلب، لیتر، تابش
۲۷۷- سپاه، اهرم، پنبه، بهمن
۲۷۸- دهان، جنوب، هستی، توبه
۲۷۹- اشیا، چایی، شعار، امین
۲۸۰- شامه، بهتر، امار، اجرا
۲۸۱- ارده، همکف، فقیر، رسوا
۲۸۲- مورد، داور، روکش، شعاع
۲۸۳- چادر، رایج، جراح، حباب
۲۸۴- مسجد، دلاک، کافر، ردیف
۲۸۵- اپرا، ارزن، نوکر، رفاه
۲۸۶- دوست، تحول، لایق، قاره
۲۸۷- حسود، دفاع، عدسی، یتیم
۲۸۸- نبوغ، غافل، لشگر، رمان
۲۸۹- سنگر، رژیم، مبهم، مطرح
۲۹۰- قاشق، قنات، تیمم، منقل
۲۹۱- حریف، فیوز، زحمت، توهم
۲۹۲- شمال، لنگر، رسول، لکنت
۲۹۳- سرور، رکاب، بانک، کامل
۲۹۴- پونز، زمزم، معبر، روده
۲۹۵- چلاق، قاطر، رواج، جزوه
۲۹۶- خدمت، تفکر، رهبر، روان
۲۹۷- تهمت، تنفس، سمبل، لعاب
۲۹۸- نشان، نشاط، طلاق، قارچ
۲۹۹- طبیب، براق، قبول، لوزی
۳۰۰- پیدا، اوار، رکود، دوزخ
۳۰۱- شوید، دوده
۳۰۲- جهاد، دودی
۳۰۳- گردش، شامل
۳۰۴- کمان، نظیر
۳۰۵- شانس، ساحل
۳۰۶- ایزد، دوام
۳۰۷- توکل، لازم
۳۰۸- توقف، فرار
۳۰۹- عقاب، بلور
۳۱۰- عنصر، روزه
۳۱۱- نهان، نغمه
۳۱۲- نقاش، شریف
۳۱۳- مایو، واجب
۳۱۴- جلاد، دیزی
۳۱۵- مقدم، مفرد
۳۱۶- کودک، کاسب
۳۱۷- پماد، دروغ
۳۱۸- کتلت، تباه
۳۱۹- غدیر، رشوه
۳۲۰- راحت، تورم
۳۲۱- مریض، سیرک
۳۲۲- قطار، عامل
۳۲۳- پنجه، مجلل
۳۲۴- سوار، باطن
۳۲۵- دبیر، قیچی
۳۲۶- جوجه، عجله
۳۲۷- مدرن، ترشی
۳۲۸- مخفف، سفره
۳۲۹- جرعه، معدل
۳۳۰- دسته، ستون
۳۳۱- شعله، دلیل
۳۳۲- مکتب، رتبه
۳۳۳- نمره، برکت
۳۳۴- نوار، نازک
۳۳۵- سپید، کیلو
۳۳۶- اتکا، سکوت
۳۳۷- ناخن، بخار
۳۳۸- شهید، هیکل
۳۳۹- غارت، قرمز
۳۴۰- قسمت، امضا
۳۴۱- یابو، وارد، دینی
۳۴۲- مثلث، ثبات، تمام
۳۴۳- الکل، لحاف، فردا
۳۴۴- ساعد، دامن، نفیس
۳۴۵- کیسه، هدهد، دلقک
۳۴۶- املا، اریا، اهدا
۳۴۷- رییس، سویا، امور
۳۴۸- مکعب، برفک، کلام
۳۴۹- حکیم، ماتم، مسلح
۳۵۰- فیلم، مغرب، بلوف
۳۵۱- تلفن، نسیم، ماست
۳۵۲- بالا، انتن، نایب
۳۵۳- زرگر، روغن، نماز
۳۵۴- تعدد، دارو، وصیت
۳۵۵- ناشر، رسوا، اذان
۳۵۶- اپرا، اجرت، تنها
۳۵۷- همکف، فساد، دفعه
۳۵۸- مدیر، رنگی، یتیم
۳۵۹- ترمز، زمین، نخست
۳۶۰- جاهل، لیتر، رایج
۳۶۱- حاصل، زلال، داخل
۳۶۲- عیدی، بطری، سبزی
۳۶۳- پشمی، بیضی، عادی
۳۶۴- ساقه، بنده، زرده
۳۶۵- سرقت، صنعت، کلفت
۳۶۶- بدهی، قوطی، شمسی
۳۶۷- بقچه، کاسه، میوه
۳۶۸- لانه، محله، نسیه
۳۶۹- تخلف، مصرف، حروف
۳۷۰- خردل، بلبل، عاقل
۳۷۱- فقیر، برتر، صادر
۳۷۲- پگاه، نقره، جاده
۳۷۳- کتان، ابان، ایین
۳۷۴- شعاع، شجاع، تجمع
۳۷۵- خنجر، موثر، سرور
۳۷۶- خوشه، شبکه، لاشه
۳۷۷- وعده، جیوه، کوزه
۳۷۸- مرفه، حمله، قیمه
۳۷۹- مادر، گوهر، بهتر
۳۸۰- گردش، تراش، کاهش
۳۸۱- سرفه، خارج، نذری
۳۸۲- جبهه، مربی، کابل
۳۸۳- شادی، عراق، چلاق
۳۸۴- رهبر، آگهی، توهم
۳۸۵- شریک، اجرا، پارک
۳۸۶- سبزه، زیبا، شربت
۳۸۷- مکار، ملکه، پنکه
۳۸۸- توقف، داور، جنوب
۳۸۹- اردو، پارچ، کارد
۳۹۰- حسام، جلسه، فاسد
۳۹۱- دودی، شنوا، دکور
۳۹۲- بزدل، مخزن، ایزد
۳۹۳- بانک، تباه، اگاه
۳۹۴- سیما، محیط، لایق
۳۹۵- قلمو، اهلی، خاله
۳۹۶- خلوت، مجله، بالش
۳۹۷- ریال، طریق، حسین
۳۹۸- اشهد، ریشه، بیشه
۳۹۹- خرما، مترو، تصرف
۴۰۰- شکار، ساکن، محکم
۴۰۱- گرما، مجلل، لنگر
۴۰۲- امشب، شانس، نقاش
۴۰۳- عارف، رواج، افعی
۴۰۴- مجری، رفاه، احمق
۴۰۵- شعبه، بسته، ترشی
۴۰۶- امام، ایده، دلاک
۴۰۷- مربع، باطن، طعمه
۴۰۸- بالغ، لشگر، گنبد
۴۰۹- ملاک، انشا، شامه
۴۱۰- مقدم، دسته، تسمه
۴۱۱- کلنگ، نغمه، مشکی
۴۱۲- منها، هستی، تحمل
۴۱۳- کلمه، مطهر، هیکل
۴۱۴- توجه، جودو، دختر
۴۱۵- نهان، ایام، ارنج
۴۱۶- ماسک، ساده، دخمه
۴۱۷- پنجه، جلبک، برپا
۴۱۸- بوته، تهیه، یابو
۴۱۹- کاغذ، غربت، برکه
۴۲۰- نازک، زبان، اینه
۴۲۱- سوژه، رژیم، روان
۴۲۲- چیپس، سپاه، سینه
۴۲۳- مخرج، ضریب، ضخیم
۴۲۴- جنین، لیمو، لنگه
۴۲۵- پونه، تنگه، تورم
۴۲۶- انگل، تگرگ، تنفس
۴۲۷- طراح، کالا، کرکس
۴۲۸- پاسخ، خسته، خانم
۴۲۹- ضمیر، زیرک، زمرد
۴۳۰- باطل، عطسه، عابر
۴۳۱- اشیا، بیمه، بشکه
۴۳۲- سفیر، سینی، سفره
۴۳۳- پاشا، نشان، ناخن
۴۳۴- فیلم، دلار، دیزی
۴۳۵- دایی، بیست، بایر
۴۳۶- امضا، تضاد، تماس
۴۳۷- شمال، پارس، پماد
۴۳۸- توبه، نبوت، نوار
۴۳۹- توان، ماشه، مواد
۴۴۰- گرده، مدرک، مربا
۴۴۱- ماتم، موقع، عیدی
۴۴۲- زحمت، توقع، عمیق
۴۴۳- ساقه، هدهد، دارو
۴۴۴- چانه، همکف، فرصت
۴۴۵- سالم، مکعب، برکت
۴۴۶- شامل، لعاب، بلوط
۴۴۷- قیمت، تعدد، دفعه
۴۴۸- شاعر، روکش، شعله
۴۴۹- درست، تنها، ارزو
۴۵۰- موکت، تراس، سپید
۴۵۱- پلاک، کتری، یتیم
۴۵۲- ستون، نشاط، طعام
۴۵۳- حدیث، ثبات، تخلف
۴۵۴- املا، اخیر، راحت
۴۵۵- میگو، ورزش، شیهه
۴۵۶- تقلب، بهتر، رنگی
۴۵۷- فرنگ، گوشت، تلاش
۴۵۸- شفاف، فسیل، لیتر
۴۵۹- دلال، لازم، مایو
۴۶۰- خالص، صاحب، بهره
۴۶۱- روغن، نظیر، رکاب
۴۶۲- سراب، براق، قاطر
۴۶۳- معبر، رمان، نماز
۴۶۴- ساعد، دکور، رایج
۴۶۵- ساخت، تخصص، صدقه
۴۶۶- دوست، تعلق، قصاب
۴۶۷- غالب، بالا، انتن
۴۶۸- تعصب، بزرگ، گردن
۴۶۹- قنات، تفکر، ریال
۴۷۰- خرمن، نادر، رشوه
۴۷۱- غارت، ترمز، زرده
۴۷۲- خلاف، فشنگ، گشاد
۴۷۳- غواص، صحیح، حسین
۴۷۴- بلوغ، غریب، بنده
۴۷۵- اسیا، اوار، روزه
۴۷۶- مرکب، بندر، رتبه
۴۷۷- طبیب، برفک، کتلت
۴۷۸- عقاب، بلوف، فرار
۴۷۹- عکاس، سفید، دفاع
۴۸۰- اراک، کولر، رواج
۴۸۱- بقچه، چادر، قرقی
۴۸۲- جهاد، الکل، بلوک
۴۸۳- تمدن، دقیق، حقوق
۴۸۴- رسول، ویژه، تهمت
۴۸۵- کلاف، اغلب، غبار
۴۸۶- خروش، واجب، سبزه
۴۸۷- شنوا، واگن، پنیر
۴۸۸- خشاب، امشب، ابان
۴۸۹- زلال، الان، پنبه
۴۹۰- نجیب، یابو، جواز
۴۹۱- قرمز، مخزن، تنبل
۴۹۲- نهان، ادیب، شبنم
۴۹۳- سمنو، نفیس، مسیر
۴۹۴- شانس، نبوغ، زلال
۴۹۵- مجری، رسوا، قاضی
۴۹۶- جاری، رژیم، کمان
۴۹۷- اپرا، رکود، اداب
۴۹۸- مثال، امیر، تراش
۴۹۹- تازه، زمین، جنوب
۵۰۰- سکوت، وارد، مدار
۵۰۱- لیمو، وراج، جنین، نازل
۵۰۲- وصیت، تحصن، نوید، دورو
۵۰۳- قهوه، هرات، تجسم، معلق
۵۰۴- متین، نسبت، تمام، مقیم
۵۰۵- شرجی، یکان، نوبر، ریزش
۵۰۶- شاخک، کیوی، یکتا، اغوش
۵۰۷- شانه، هستی، یلدا، ابشش
۵۰۸- عطار، رونق، قلمو، وداع
۵۰۹- دوری، یویو، وفات، تردد
۵۱۰- کشمش، شلاق، قسمت، تملک
۵۱۱- معضل، لحیم، ماله، هجوم
۵۱۲- قاصد، درون، نجوا، احمق
۵۱۳- لنگه، هلال، لنگر، رمال
۵۱۴- کینه، هراس، سهام، ملاک
۵۱۵- مشرک، کوپه، هرگز، زمزم
۵۱۶- تنگه، همزن، نارو، وحشت
۵۱۷- محله، هرمز، زنبق، قیام
۵۱۸- تشهد، دعوا، ایزد، دهات
۵۱۹- ملوک، کثیف، فتوا، امام
۵۲۰- تشکر، ریشه، هیکل، لکنت
۵۲۱- چیره، همگن، نشست، تخیل
۵۲۲- سنگک، کمرو، وجود، دشنه
۵۲۳- حلوا، اوند، دروس، سالن
۵۲۴- نظام، مصدر، رحیم، منظم
۵۲۵- اشرف، فایل، لایق، قاشق
۵۲۶- سبیل، لشگر، راسخ، خطبه
۵۲۷- بخشش، شیاد، دهان، نسخه
۵۲۸- مسطح، حجاب، باند، درسا
۵۲۹- دلیر، روان، نخاع، عجله
۵۳۰- اواز، زمام، مطهر، راوی
۵۳۱- حاضر، رسوم، مکمل، لحاف
۵۳۲- رهبر، ربیع، عقرب، بدهی
۵۳۳- سریع، عاقل، لولو، ولرم
۵۳۴- توقف، فارغ، غلاف، فیوز
۵۳۵- انشا، اغما، ایفل، لانه
۵۳۶- سیلو، والا، اجرا، اکید
۵۳۷- سکان، نخوت، تبسم، مسکو
۵۳۸- کافر، رییس، سوزن، نهال
۵۳۹- موثر، رحمت، تعهد، داود
۵۴۰- پدال، لغزش، شورش، شادی
۵۴۱- خطیر، رخنه، مطلب، برنز
۵۴۲- کلفت، تاسف، ذلیل، لیست
۵۴۳- اذان، نژاد، عذاب، بقال
۵۴۴- ظالم، معبد، جاعل، لابی
۵۴۵- خجول، لایی، اجیر، رفیق
۵۴۶- پوپک، کشتی، گوزن، نکته
۵۴۷- قابل، لوزی، چاقو، ویزا
۵۴۸- ممیز، زهره، تملق، قطره
۵۴۹- زمرد، دلیل، امید، دبیر
۵۵۰- جواب، بلبل، نوبت، تابش
۵۵۱- بیات، تفنگ، شیفت، ترنج
۵۵۲- ایام، ماسه، ایرج، جلسه
۵۵۳- طناب، بارز، جنبش، شیره
۵۵۴- حریص، صادق، زرگر، روده
۵۵۵- فریب، بخیل، جریب، بخیه
۵۵۶- مدرج، جزوه، بدعت، تقوی
۵۵۷- بسیج، جهات، تسلط، طراح
۵۵۸- جرات، تجار، اریا، ازار
۵۵۹- سوسن، نذری، مولد، دوره
۵۶۰- نازک، کارد، باخت، تیره
۵۶۱- مجال، قلمه، جفتک، توهم
۵۶۲- ادرس، خسرو، دروغ، وضوح
۵۶۳- مجرا، فاسد، جعلی، لادن
۵۶۴- شاطر، حرکت، اگاه، اختر
۵۶۵- عاجز، وزیر، ایده، دارا
۵۶۶- شفته، مهیج، فراز، ابجد
۵۶۷- مخچه، بهشت، خلقت، قاتل
۵۶۸- مبین، منها، برگه، گناه
۵۶۹- اکثر، درصد، کوسه، ساده
۵۷۰- اتان، انار، تنفر، فارس
۵۷۱- الفت، کتان، لطمه، مبنا
۵۷۲- پرتو، توری، روزن، زرین
۵۷۳- مبدل، قلمی، باعث، عایق
۵۷۴- پویا، قالی، وعده، دایه
۵۷۵- مذاب، سبزی، ذغال، احیا
۵۷۶- گیشه، اهدا، یکان، الاغ
۵۷۷- شکمو، پوشک، کوره، راکت
۵۷۸- اجرت، اتکا، جدار، اثاث
۵۷۹- مخفی، گیسو، خنجر، جلوه
۵۸۰- بنفش، مشتق، نرده، دلقک
۵۸۱- اگهی، یلدا، اویز، زارع
۵۸۲- لحظه، هجوم، مثلث، ثمره
۵۸۳- مصاف، فساد، دوام، میخک
۵۸۴- تاول، لنگه، هرات، تهوع
۵۸۵- حسام، میان، نایل، لیمو
۵۸۶- سوژه، هرگز، زیاد، دارت
۵۸۷- اصیل، لحیم، ماست، توده
۵۸۸- فروع، عابد، درود، دعوت
۵۸۹- عدسی، یکتا، ابهت، تصرف
۵۹۰- حوری، یویو، وصیت، ترشح
۵۹۱- ملاک، کوچه، هرمز، زبده
۵۹۲- بعثت، ترمه، همزن، نوکر
۵۹۳- اتود، دنبه، هلال، لکنت
۵۹۴- کاهو، ورقه، هیکل، لاشه
۵۹۵- دکان، نهاد، دکمه، هراس
۵۹۶- خمار، رحیم، میله، هستی
۵۹۷- شلیک، کاهل، لهجه، همگن
۵۹۸- بانگ، گوهر، راسخ، خدعه
۵۹۹- تشکر، رسوب، باگت، تسمه
۶۰۰- پشتک، کیلو، وحشت، تمنا
۶۰۱- سهیل، لنگر، رشید، درسا، اطلس
۶۰۲- وفات، تملک، کاهش، شهید، دورو
۶۰۳- نوین، نرگس، سلول، لشگر، روان
۶۰۴- باند، درون، نصاب، برزخ، خراب
۶۰۵- شاخک، کرخت، ترحم، منتج، جوشش
۶۰۶- کلید، داور، رونق، قاطع، عینک
۶۰۷- شلوغ، غدیر، ریخت، تیتر، ریزش
۶۰۸- خازن، نسبت، تابع، عظیم، مسلخ
۶۰۹- مملو، واکس، سینا، احمق، قیام
۶۱۰- جراح، حافظ، ظاهر، رخوت، تشنج
۶۱۱- مجدد، دلاک، کاشف، فندک، کلام
۶۱۲- ممتد، دچار، رکوع، عطار، رسوم
۶۱۳- تلفن، نانو، واسط، طلسم، مرمت
۶۱۴- مطرح، حروف، فردا، ارنج، جهرم
۶۱۵- کلان، نخوت، ترسو، والا، اندک
۶۱۶- لغزش، شتاب، بستر، رهبر، رمال
۶۱۷- سهیم، موثر، ربیع، عبور، رییس
۶۱۸- بخار، رکعت، تبسم، مبعث، ثواب
۶۱۹- عقرب، بابک، کثیف، فروش، شجاع
۶۲۰- مشاع، عراق، قوزک، کارا، اعظم
۶۲۱- کفاش، شریک، کشیش، شکاک، شباش
۶۲۲- خسیس، سنگک، کوشش، شامخ، سرکش
۶۲۳- تجسس، سونا، اترک، کلفت، سمعک
۶۲۴- تمام، موسس، سوزن، نشات، مدرن
۶۲۵- مصلا، ارام، مجرم، مدام، امام
۶۲۶- بالش، شوهر، ردیف، فریب، شریف
۶۲۷- القا، اواز، زمرد، دعوا، ازاد
۶۲۸- خزان، نشست، تورم، مطبخ، نادم
۶۲۹- حدود، دهات، تنفس، سلاح، دروس
۶۳۰- ماسک، کودن، نارس، سهام، کرکس
۶۳۱- فتوا، ارزن، نظام، معاف، ایام
۶۳۲- مخرب، بودا، اریا، اهرم، بلوا
۶۳۳- کیفر، رفیق، قدرت، تشتک، رحمت
۶۳۴- شربت، تریا، ادمک، کشمش، تحرک
۶۳۵- ضخیم، مقدم، منظم، مریض، محکم
۶۳۶- مجهز، زیست، تفنگ، گریم، زرنگ
۶۳۷- اسکن، نوبت، تقدم، مجرا، نسیم
۶۳۸- ممکن، نایب، برزو، ولرم، نارو
۶۳۹- تکلم، مصرع، عامل، لیست، مجلل
۶۴۰- مماس، سنجش، شهرت، تجسم، سبقت
۶۴۱- غلیظ، ظالم، مخمر، اغاز، زهرا
۶۴۲- خلاص، صادق، قبول، مخمل، لولو
۶۴۳- غایب، باور، راوی، اغما، اجیر
۶۴۴- مشرف، فسفر، راضی، امین، نگین
۶۴۵- عیال، لایق، قطره، اعلا، اشهد
۶۴۶- جبار، روزن، نگاه، مجزا، الهه
۶۴۷- بسیج، جهان، نخست، ابجد، دختر
۶۴۸- شروع، عقیق، قالب، مشام، منبع
۶۴۹- تنفر، رازی، یگان، اتکا، اینه
۶۵۰- طاقت، تحول، لابی، مطیع، عایق
۶۵۱- سینک، کمرو، واژه، حسرت، توهم
۶۵۲- مونس، سبوس، سیلو، نماد، دروغ
۶۵۳- مرقد، دوار، راکت، امنا، اختر
۶۵۴- مهار، روزی، یلدا، زمزم، معاش
۶۵۵- ایین، نسخه، هجوم، بابت، تجمع
۶۵۶- بوکس، سرقت، تابش، ابشش، شیشه
۶۵۷- جریب، بیرق، قرمه، اجرا، اگهی
۶۵۸- چالش، شلغم، ماضی، اچمز، زرین
۶۵۹- ماست، تجمل، لنگه، زمام، ماهی
۶۶۰- اشرف، فرنی، یکتا، خاور، رفاه
۶۶۱- ثروت، تاول، محضر، روده، تایر
۶۶۲- مبین، ناقص، مخدر، رخنه، ناشر
۶۶۳- باعث، ثریا، تباه، هرمز، ثمره
۶۶۴- زارع، علاج، تردد، دلیل، عابد
۶۶۵- زگیل، لاشه، گیسو، وراج، لیمو
۶۶۶- شکوه، هراس، تقبل، لابی، هیکل
۶۶۷- شدید، دسته، پنچر، ریشه، دبیر
۶۶۸- حباب، بوته، دعوت، تاسف، بافت
۶۶۹- تبرک، کربن، وزیر، راسخ، کافر
۶۷۰- خائن، نرده، حوزه، هرگز، نخبه
۶۷۱- سیما، اردن، نذری، یویو، ابوی
۶۷۲- بیژن، نازل، دلبر، رسوب، نوکر
۶۷۳- مخفف، فارغ، جاعل، لانه، فلفل
۶۷۴- تحمل، لحیم، زیان، نوید، لادن
۶۷۵- مریخ، خیال، پستو، وکیل، خسرو
۶۷۶- مخرج، جدال، نایل، لطمه، جاهل
۶۷۷- درسا، انبه، جزوه، همزن، ابله
۶۷۸- جهات، ترکش، باطل، لحاف، تامل
۶۷۹- خیام، مصاف، زیبا، امید، مبدا
۶۸۰- عوام، مومن، پایه، هرات، مجله
۶۸۱- جدار، جسته، کفاف
۶۸۲- منها، خدمت، بهشت
۶۸۳- زهره، زینت، نخاع
۶۸۴- اطلس، گویا، ژاپن
۶۸۵- دوام، قلعه، خلیل
۶۸۶- بالغ، برنز، غدیر
۶۸۷- شکمو، حلال، شارژ
۶۸۸- پخمه، پارک، سوار
۶۸۹- خلسه، ستاد، گنبد
۶۹۰- جامع، انگل، بارش
۶۹۱- نقره، حربه، کلیه
۶۹۲- خانه، مسطح، مجرد
۶۹۳- لوحه، ضایع، عضله
۶۹۴- بلوچ، شلیک، سکته
۶۹۵- اثار، تیشه، غربت
۶۹۶- نشات، حومه، پشمی
۶۹۷- ادیت، حواس، وزین
۶۹۸- خادم، غنچه، زبان
۶۹۹- فراش، ضعیف، حریص
۷۰۰- کلاه، کندو، قاری
۷۰۱- شهاب، بهمن، نقاش
۷۰۲- بدعت، تکان، نصاب
۷۰۳- دوات، تذکر، رشید
۷۰۴- تولد، دوزخ، خرفت
۷۰۵- حاجت، تبسم، مطرح
۷۰۶- شورش، شعور، ریزش
۷۰۷- تمبر، روان، نسبت
۷۰۸- فارس، سهیم، معاف
۷۰۹- صنعت، تیمم، مشخص
۷۱۰- حصرت، تونس، سلاح
۷۱۱- سالن، نشست، تنفس
۷۱۲- عظیم، مصدر، ربیع
۷۱۳- رحیم، مجهز، زرگر
۷۱۴- کاهل، لغزش، شریک
۷۱۵- مغرب، بخار، رسوم
۷۱۶- عودت، تشکر، رکوع
۷۱۷- ایام، مقصد، دارا
۷۱۸- امان، نانو، والا
۷۱۹- تعهد، دامن، نوبت
۷۲۰- اهلی، یکان، نجوا
۷۲۱- جهان، مدرن، کودن
۷۲۲- گربه، شیوه، شاخه
۷۲۳- نگین، امین، مسکن
۷۲۴- دودی، کشتی، اشتی
۷۲۵- رییس، سرخس، سلیس
۷۲۶- موزه، ماسه، گیوه
۷۲۷- اریب، طناب، ضریب
۷۲۸- بانو، سیلو، دورو
۷۲۹- شامی، منفی، حلبی
۷۳۰- الهه، صدمه، کوسه
۷۳۱- مونس، ادرس، بوکس
۷۳۲- چوبی، بانی، رازی
۷۳۳- عدسی، حوری، اسکی
۷۳۴- دلقک، غلتک، سینک
۷۳۵- نارو، جودو، مملو
۷۳۶- نماد، اتود، زمرد
۷۳۷- قاطع، سریع، مقطع
۷۳۸- گنجه، پوشه، اشعه
۷۳۹- کوره، بوته، لنگه
۷۴۰- اذیت، ابهت، عظمت
۷۴۱- گرما، بطری، شهرک
۷۴۲- نسیه، کاسب، طلسم
۷۴۳- ادمک، عادت، صادق
۷۴۴- مخچه، چرخش، شوخی
۷۴۵- غافل، چراغ، اثاث
۷۴۶- ارده، عبرت، مورخ
۷۴۷- قدرت، زردک، مادر
۷۴۸- مطلب، شاطر، طوطی
۷۴۹- منقل، تشنه، ترنج
۷۵۰- مصدق، قاصد، محصل
۷۵۱- تیرک، ذلیل، تخیل
۷۵۲- سعدی، رکعت، سمعک
۷۵۳- محله، صفحه، ساحل
۷۵۴- مشکی، کاشف، بخشش
۷۵۵- کتان، پستو، برتر
۷۵۶- شکوه، برکه، شبکه
۷۵۷- پرسش، مدرس، مهره
۷۵۸- ماله، خراش، طلاق
۷۵۹- نایب، گراز، نظام
۷۶۰- قلمو، حالت، خالق
۷۶۱- گیسو، سکان، انگل
۷۶۲- ایدا، دارت، رفاه
۷۶۳- خدعه، عقرب، ریخت
۷۶۴- کامل، مرور، واکس
۷۶۵- وزنه، نهال، امور
۷۶۶- سنبل، باجه، جلسه
۷۶۷- جواد، ارام، ابجد
۷۶۸- مقید، یکتا، تسمه
۷۶۹- بخیه، یلدا، دلبر
۷۷۰- صراف، احمق، مفصل
۷۷۱- دوری، روزن، زبده
۷۷۲- راضی، ضامن، مورد
۷۷۳- رمال، اردن، دوره
۷۷۴- کوزه، زیست، سرکش
۷۷۵- جوجه، جهاز، ابجی
۷۷۶- ملوک، ورقه، قیمه
۷۷۷- جلگه، گیتی، توجه
۷۷۸- سفته، تندر، درسا
۷۷۹- زبان، ارزن، زمزم
۷۸۰- کوپه، پنکه، کرکس
۷۸۱- حاضر، حضور، حاجت
۷۸۲- اجزا، مزار، مجرا
۷۸۳- شرور، شوره، شربت
۷۸۴- مادی، پدال، پازل
۷۸۵- قابل، زبان، زارع
۷۸۶- عینک، منزل، میان
۷۸۷- عابد، عبور، عاقل
۷۸۸- طراح، عایق، عرشه
۷۸۹- ایفل، رفیق، ریشه
۷۹۰- بلور، گوجه، گلیم
۷۹۱- خوشه، کشیک، کوچک
۷۹۲- پیکر، حکیم، حیات
۷۹۳- فرجه، مجدد، مرمت
۷۹۴- شریک، شیره، شریف
۷۹۵- حریف، سیکل، سرقت
۷۹۶- اهرم، چرمی، چهره
۷۹۷- ظالم، غلاف، غایب
۷۹۸- ابزی، خزان، خبره
۷۹۹- گردش، غدیر، غرفه
۸۰۰- غنچه، اچمز، اندک
۸۰۱- ضعیف، فردی، یکان
۸۰۲- پوشک، کلام، ملکه
۸۰۳- رخوت، توده، هرات
۸۰۴- طعنه، هستی، یویو
۸۰۵- اویز، زرگر، رحمت
۸۰۶- زیرک، کیفر، رکوع
۸۰۷- حباب، بنشن، ناظر
۸۰۸- هراس، سوره، هرمز
۸۰۹- شارژ، ژاپن، نایل
۸۱۰- منطق، قرعه، هرگز
۸۱۱- غلظت، ترور، ربیع
۸۱۲- مقام، مثلث، ثروت
۸۱۳- تجمل، لهجه، هجوم
۸۱۴- دامن، نکته، همزن
۸۱۵- کسوف، فارس، سرخس
۸۱۶- ماده، هلال، لکنت
۸۱۷- اختر، روده، هیکل
۸۱۸- گنبد، دوام، منظم
۸۱۹- خسیس، سهره، همگن
۸۲۰- تقبل، لیمو، واسط
۸۲۱- معاف، فشار، روضه
۸۲۲- مدیر، رهبر، راسخ
۸۲۳- مصرف، فیوز، زهره
۸۲۴- حلال، لحیم، مسجد
۸۲۵- نهاد، داود، دخمه
۸۲۶- ازاد، دبیر، روزی
۸۲۷- منکر، راکت، تصرف
۸۲۸- نوید، دوات، تحرک
۸۲۹- بهمن، نگین، نقشه
۸۳۰- خیام، مضرب، بالش
۸۳۱- رسوم، مکار، رحیم
۸۳۲- فراغ، غربت، تفنگ
۸۳۳- نوبر، رکعت، ترقی
۸۳۴- تایر، ریخت، ترقه
۸۳۵- بودا، اصیل، لوزی
۸۳۶- ثواب، باطن، نانو
۸۳۷- اعلا، امنا، اتان
۸۳۸- پهلو، والا، اطلس
۸۳۹- ادیت، تونس، سفال
۸۴۰- خرما، اکبر، رفاه
۸۴۱- لنگر، گراز، بزدل
۸۴۲- سرور، وجود، مدرج
۸۴۳- عادی، دنبه، جهات
۸۴۴- داخل، خنثی، ایرج
۸۴۵- عظیم، یکتا، شاخص
۸۴۶- شهرت، رونق، مقصر
۸۴۷- عامل، مشکی، تیشه
۸۴۸- ناقل، قاری، چیره
۸۴۹- گروه، وزین، صنعت
۸۵۰- نسخه، خطبه، بهشت
۸۵۱- ختنه، نذری، گیسو
۸۵۲- مخچه، چشمه، سهوی
۸۵۳- غلیظ، یلدا، شامی
۸۵۴- زمزم، زمرد، قدرت
۸۵۵- لشگر، گونی، سیلی
۸۵۶- حاضر، ضخیم، تمنا
۸۵۷- خلاص، افعی، خیمه
۸۵۸- سنجد، جهان، پنچر
۸۵۹- جهاز، ارام، ثمره
۸۶۰- بالغ، لایی، ایمن
۸۶۱- دعوا، کیسه، مریخ
۸۶۲- رمال، معدل، خلوص
۸۶۳- منور، پهنا، پارو
۸۶۴- حلبی، اسید، موسس
۸۶۵- ناشر، جاهل، پیدا
۸۶۶- توهم، عنصر، انگل
۸۶۷- توجه، غلتک، مربی
۸۶۸- نسیم، حریف، کتان
۸۶۹- صندل، گلیم، شادی
۸۷۰- فساد، سایز، ماسک
۸۷۱- پارچ، حرفه، میوه
۸۷۲- کنسل، مخاط، دلقک
۸۷۳- دوار، نارو، کینه
۸۷۴- نفرت، سهیم، تیتر
۸۷۵- محیط، شانه، کشتی
۸۷۶- واژه، ناقص، باگت
۸۷۷- دورو، اسقف، شکست
۸۷۸- اغوش، پروا، قسمت
۸۷۹- فریب، فرنی، ادرس
۸۸۰- ظالم، مرمر، طبقه
۸۸۱- مقصد، ستاد، شریک
۸۸۲- صریح، ثریا، زبان
۸۸۳- اسکی، پرسش، سیما
۸۸۴- شعاع، سالن، کوسه
۸۸۵- دروغ، جواد، تجمع
۸۸۶- خجول، کارا، زیلو
۸۸۷- عقیق، اثاث، مختل
۸۸۸- کلان، یارو، خائن
۸۸۹- اذیت، برکه، پستو
۸۹۰- قلعه، غوره، تسلط
۸۹۱- فرچه، اخمو، بینی
۸۹۲- ابجد، دهلی، اندک
۸۹۳- عدسی، خدشه، صدمه
۸۹۴- بیضی، غریق، مزار
۸۹۵- جادو، القا، حریق
۸۹۶- بابت، کیفر، مدیر
۸۹۷- ساکن، سمبل، هرات
۸۹۸- تنبک، عاقل، گربه
۸۹۹- اعطا، کاهو، طلاق
۹۰۰- ساری، منفی، تجار
۹۰۱- معلق، قرعه، هرمز، زمام
۹۰۲- فسفر، رهبر، درست، تصرف
۹۰۳- بیشه، هستی، یکان، نایب
۹۰۴- انبر، روزی، یویو، ویزا
۹۰۵- زیان، نوبر، راکت، تراز
۹۰۶- تشهد، درسا، اعضا، اجرت
۹۰۷- زخمت، توقف، فروع، عاجز
۹۰۸- منها، اتود، دامن، نادم
۹۰۹- جنبه، هجوم، محکم، منتج
۹۱۰- مخمر، روزن، نسبت، تقدم
۹۱۱- خارش، شلیک، کادر، راسخ
۹۱۲- قاره، هلال، لنگر، رفیق
۹۱۳- لیست، تاول، لحظه، هیکل
۹۱۴- مملو، وفات، تجسم، مدام
۹۱۵- منظم، مبنا، املت، تمام
۹۱۶- کافه، هراس، سبقت، تملک
۹۱۷- مقیم، مجرم، مطرح، حرام
۹۱۸- کوزه، همزن، نوید، دلاک
۹۱۹- لنگه، هرگز، زهرا، اصول
۹۲۰- منکر، روضه، همگن، نظام
۹۲۱- سینا، اشرف، فایل، لایق
۹۲۲- قارچ، چماق، قرار، رفاه
۹۲۳- حیات، تابش، شیاد، دلیل
۹۲۴- مونس، سونا، احاد، داور
۹۲۵- غافل، لیمو، وضوح، حجاب
۹۲۶- سرقت، تیمم، مجدد، دوره
۹۲۷- مغرب، برتر، ریخت، تیغه
۹۲۸- شامخ، خادم، مجرا، اثار
۹۲۹- خرما، ادبی، یکتا، اکرم
۹۳۰- عجول، لابی، یلدا، ابجی
۹۳۱- مکتب، بدعت، ترشح، حرکت
۹۳۲- تنفر، رسوم، مخمل، لکنت
۹۳۳- گرما، اچمز، زیاد، دارا
۹۳۴- ملوک، کاهل، لغزش، شالی
۹۳۵- متین، نخاع، عظیم، مشتق
۹۳۶- ثواب، بهشت، تعهد، داود
۹۳۷- مثلث، ثروت، تبسم، موثر
۹۳۸- اهدا، افرا، اهرم، ماهی
۹۳۹- حالت، تلفظ، ظاهر، روان
۹۴۰- جبار، رکعت، تابع، عابر
۹۴۱- کادو، وراج، طاقت، تباه
۹۴۲- قاتل، لانه، خالق، قانع
۹۴۳- تحرک، کربن، احیا، اکبر
۹۴۴- ارزن، نارس، مریخ، خبره
۹۴۵- شبدر، رییس، سبیل، لایی
۹۴۶- پیست، توهم، خیام، مجهز
۹۴۷- عبور، رمال، ابهت، تکان
۹۴۸- خمار، رحیم، ممکن، نسیم
۹۴۹- کلید، دارت، کلام، مدرن
۹۵۰- حافظ، ظریف، حاتم، مریض
۹۵۱- کاهش، شامه، کامل، لطمه
۹۵۲- کنسل، لادن، عنصر، روده
۹۵۳- ذلیل، لاشه، علوم، منشی
۹۵۴- خنجر، رخوت، سنجش، شلوغ
۹۵۵- حضور، رسوب، حضار، راوی
۹۵۶- خزان، ناقص، ازاد، دلقک
۹۵۷- پارچ، چکمه، عایق، قسمت
۹۵۸- عذاب، بارز، مذاب، بارش
۹۵۹- ترسو، وزیر، خرفت، تایر
۹۶۰- پوپک، کفاش، بورس، ستاد
۹۶۱- خدعه، دهان، دلبر، بانی
۹۶۲- جرعه، جهرم، رونق، نغمه
۹۶۳- اشهد، خدمه، شکمو، مطهر
۹۶۴- اذان، منصف، ذغال، ایفل
۹۶۵- شاخص، اصیل، اردن، دهلی
۹۶۶- بقال، سلیس، قلوه، واسط
۹۶۷- حبیب، تبرک، بخار، اتکا
۹۶۸- اجیر، اریا، جلال، اغاز
۹۶۹- امید، مدرج، مقدس، درجه
۹۷۰- مسجد، جدار، سینه، نذری
۹۷۱- فرسخ، تختی، ریشه، شریف
۹۷۲- خسرو، کوسن، سهره، رخنه
۹۷۳- معلق، تقوی، عینک، نایل
۹۷۴- گلیم، خمره، لهجه، جاهل
۹۷۵- ایام، شمسی، یکان، اذیت
۹۷۶- باعث، کثیف، امام، الفت
۹۷۷- وعده، پهلو، عودت، دعوا
۹۷۸- دوات، کتان، وجود، وزنه
۹۷۹- درود، عدسی، رکوع، وصیت
۹۸۰- ضامن، بنجل، ایمن، مالک
۹۸۱- زیست، توقف، فتوا، ابزی
۹۸۲- حرفه، هرات، تولد، دوده
۹۸۳- جعفر، ربیع، عرضه، هرمز
۹۸۴- جنبش، شعار، راسخ، خدمت
۹۸۵- جلبک، کاشی، یویو، والا
۹۸۶- شارژ، ژاپن، نشات، تسمه
۹۸۷- تصرف، فیوز، زیره، هیکل
۹۸۸- مجوز، زردک، کشیش، شیفت
۹۸۹- منطق، قالب، بلبل، لحیم
۹۹۰- کلبه، هلال، لنگر، رفیق
۹۹۱- کیسه، همزن، نفرت، تشنج
۹۹۲- ایزد، دورو، وحشت، ترحم
۹۹۳- ماده، هراس، سالن، نقاش
۹۹۴- شگفت، تشتک، کساد، درصد
۹۹۵- عارف، فساد، درون، نخست
۹۹۶- ممتد، دوار، روزن، نوکر
۹۹۷- بخشش، شفته، هجوم، معضل
۹۹۸- اخرت، تلفن، نکته، هستی
۹۹۹- نسیه، هرگز، زارع، عقیق
۱۰۰۰- ابشش، شکاف، فایل، لیمو
۱۰۰۱- کیوی، یکتا، اترک
۱۰۰۲- اواز، زرین، نجوا
۱۰۰۳- موجب، بهمن، نادم
۱۰۰۴- تمام، مخرج، جرات
۱۰۰۵- مبنا، ابقا، اعظم
۱۰۰۶- سینا، اندک، کرکس
۱۰۰۷- مهره، همگن، نظام
۱۰۰۸- تملک، کابل، لکنت
۱۰۰۹- گوهر، ریخت، تفنگ
۱۰۱۰- افعی، یلدا، اعطا
۱۰۱۱- اجزا، ایدا، اهدا
۱۰۱۲- کافر، رحمت، تنبک
۱۰۱۳- اغوش، شلغم، مبدا
۱۰۱۴- مخاط، طریق، قیام
۱۰۱۵- بانگ، گوزن، نایب
۱۰۱۶- برزخ، خفیف، فریب
۱۰۱۷- شهرت، تونس، سرکش
۱۰۱۸- دهات، ترکش، شهید
۱۰۱۹- احیا، اوند، دارا
۱۰۲۰- دامن، نژاد، داود
۱۰۲۱- مرمر، فسفر، ناشر
۱۰۲۲- سیلو، کندو، جادو
۱۰۲۳- گویا، امنا، متکا
۱۰۲۴- ثروت، نوبت، نشست
۱۰۲۵- علاج، خارج، منتج
۱۰۲۶- نانو، اردو، نارو
۱۰۲۷- مهیج، حراج، ارنج
۱۰۲۸- حساس، تنفس، حواس
۱۰۲۹- حلبی، عیسی، فردی
۱۰۳۰- شکاک، مشرک، چروک
۱۰۳۱- مذهب، عذاب، ایوب
۱۰۳۲- گیتی، مشکی، حاجی
۱۰۳۳- تقبل، سنبل، ساحل
۱۰۳۴- جواب، مغرب، خراب
۱۰۳۵- ملوس، فارس، خسیس
۱۰۳۶- زینت، غلظت، مرمت
۱۰۳۷- بطری، روزی، چرمی
۱۰۳۸- ممکن، دهان، کربن
۱۰۳۹- اغما، درسا، شورا
۱۰۴۰- شهود، جلاد، مقید
۱۰۴۱- گوجه، تحول، جنون
۱۰۴۲- عراق، قطره، کارد
۱۰۴۳- نخاع، کرخت، شاخه
۱۰۴۴- منبع، شانه، برنا
۱۰۴۵- شلیک، چالش، کیلو
۱۰۴۶- چشمی، خوشه، شیشه
۱۰۴۷- ابهت، عابد، لابی
۱۰۴۸- کوشش، شرور، شروع
۱۰۴۹- بلوا، چاله، سیلی
۱۰۵۰- سوال، شکوه، درود
۱۰۵۱- قیمه، ضایع، حریم
۱۰۵۲- قدرت، لادن، دنده
۱۰۵۳- کهیر، کاهو، بدهی
۱۰۵۴- فرجه، ساری، مجرا
۱۰۵۵- مجزا، چنجه، لهجه
۱۰۵۶- تامل، اتان، صراف
۱۰۵۷- حبیب، خطبه، بابت
۱۰۵۸- خائن، گناه، خراش
۱۰۵۹- ولرم، باله، جمله
۱۰۶۰- مبلغ، انبه، جنبه
۱۰۶۱- ضعیف، یکان، اعضا
۱۰۶۲- بربر، بانی، نخبه
۱۰۶۳- سونا، نازل، زیست
۱۰۶۴- واکس، کنگر، گروه
۱۰۶۵- ایدز، دهنه، نگار
۱۰۶۶- ابوی، وعده، دلاک
۱۰۶۷- سهوی، ورقه، قفسه
۱۰۶۸- جالب، لنگه، گنجه
۱۰۶۹- هرمز، منکر، کاهل
۱۰۷۰- انار، ابجد، جراح
۱۰۷۱- پیشه، شنبه، برپا
۱۰۷۲- رفاه، ابشش، شورش
۱۰۷۳- کشیش، یکتا، توکل
۱۰۷۴- ابری، روان، ازار
۱۰۷۵- مکار، اگاه، احمد
۱۰۷۶- مخدر، دشنه، نغمه
۱۰۷۷- ساعی، عقرب، راسخ
۱۰۷۸- بلبل، باعث، عابر
۱۰۷۹- خسرو، ریشه، شاخص
۱۰۸۰- شهرک، رخوت، وحشت
۱۰۸۱- لشگر، پگاه، پشمک
۱۰۸۲- انبر، عبرت، عنصر
۱۰۸۳- بیژن، اژدر، اینه
۱۰۸۴- کلنگ، فنری، فلفل
۱۰۸۵- جلال، کادر، کلان
۱۰۸۶- کلید، میوه، ملاک
۱۰۸۷- کلمه، املت، الفت
۱۰۸۸- پارچ، برزو، باطل
۱۰۸۹- مختل، اتکا، اخرت
۱۰۹۰- جوار، خالق، خوار
۱۰۹۱- مقصر، تصرف، تقدم
۱۰۹۲- پوشه، کشیک، کوسه
۱۰۹۳- ایمن، نمره، نیکی
۱۰۹۴- حوری، چراغ، چوبه
۱۰۹۵- برکه، سکون، سرفه
۱۰۹۶- هرات، ماهر، مریخ
۱۰۹۷- خاور، لولو، لایق
۱۰۹۸- رکوع، دوری، دکان
۱۰۹۹- قوطی، مطلب، مولد
۱۱۰۰- دوام، کاهش، کودن
۱۱۰۱- بانک، کاشی، یلدا
۱۱۰۲- غریق، قلمی، یویو
۱۱۰۳- طالب، بتون، نفرت
۱۱۰۴- صورت، تبسم، منقل
۱۱۰۵- ناظر، رهبر، ربیع
۱۱۰۶- شعبه، هراس، ساکن
۱۱۰۷- ترحم، میخک، کوچه
۱۱۰۸- حساس، ساده، هستی
۱۱۰۹- حکمت، تهیه، هلال
۱۱۱۰- خلاق، قهوه، هرگز
۱۱۱۱- ثریا، اخور، رازی
۱۱۱۲- محور، رشید، دوات
۱۱۱۳- عجول، لانه، همزن
۱۱۱۴- نشست، تاول، لیمو
۱۱۱۵- سوزن، نارس، سابق
۱۱۱۶- کافه، هجوم، مقدس
۱۱۱۷- ازاد، دارا، اترک
۱۱۱۸- تهوع، عاقل، لحیم
۱۱۱۹- نگاه، هیکل، لکنت
۱۱۲۰- مسلط، طعنه، همگن
۱۱۲۱- مبعث، ثروت، توده
۱۱۲۲- گریم، مبنا، اصول
۱۱۲۳- تولد، داور، رفیق
۱۱۲۴- علاف، فردا، اوند
۱۱۲۵- مفرد، دهان، نادم
۱۱۲۶- پشتک، کثیف، فاسد
۱۱۲۷- عطار، رییس، سلول
۱۱۲۸- پیدا، اجرا، اکبر
۱۱۲۹- تکلم، مبدا، امنا
۱۱۳۰- مضحک، کاذب، بابک
۱۱۳۱- مملو، وزین، نخست
۱۱۳۲- جریب، بابل، لهجه
۱۱۳۳- کیلو، ولرم، مرمر
۱۱۳۴- ملال، لادن، نرده
۱۱۳۵- اریا، اهلی، یکان
۱۱۳۶- خلوص، صعود، دروغ
۱۱۳۷- صریح، حاجت، ترشح
۱۱۳۸- کمرو، والا، ابزی
۱۱۳۹- دلاک، کنسل، لحظه
۱۱۴۰- کربن، نقاش، شوره
۱۱۴۱- مهار، ابهت، شتاب
۱۱۴۲- رمال، اشرف، سفته
۱۱۴۳- مشکی، کعبه، دهنه
۱۱۴۴- نسیه، یکتا، باور
۱۱۴۵- زیلو، لوحه، نهال
۱۱۴۶- قاصد، صراف، افشا
۱۱۴۷- اندک، دشنه، شهود
۱۱۴۸- کلبه، بدهی، فیله
۱۱۴۹- کوسن، سینه، جهاز
۱۱۵۰- ظالم، لطمه، دهات
۱۱۵۱- موشک، شبکه، شهید
۱۱۵۲- غلاف، ارام، زمام
۱۱۵۳- بیشه، شیار، خرید
۱۱۵۴- منور، وعده، سهام
۱۱۵۵- خمار، ابوی، پیشه
۱۱۵۶- بدعت، عادی، تیره
۱۱۵۷- مقام، امار، فرجه
۱۱۵۸- باگت، گیشه، سهوی
۱۱۵۹- حاضر، ضخیم، زمخت
۱۱۶۰- خراب، اجیر، شریف
۱۱۶۱- بنجل، بیضی، اشهد
۱۱۶۲- فردی، شلاق، مجرم
۱۱۶۳- مجال، باخت، ضامن
۱۱۶۴- منصف، چیپس، شکیل
۱۱۶۵- حاصل، معطل، برده
۱۱۶۶- مخمر، صنعت، دلیل
۱۱۶۷- کابل، معاش، چنگک
۱۱۶۸- مفصل، کفاف، حمله
۱۱۶۹- قابل، خوار، غلیظ
۱۱۷۰- پارک، ماسه، مخرب
۱۱۷۱- حسرت، عبرت، قاطع
۱۱۷۲- کوچک، غنچه، زمزم
۱۱۷۳- سنجد، فروش، درسا
۱۱۷۴- فقیر، جوخه، تبرک
۱۱۷۵- اتیه، بالش، طلسم
۱۱۷۶- پدال، فشار، بینی
۱۱۷۷- حواس، گوزن، مسلخ
۱۱۷۸- گوشه، خروج، کامل
۱۱۷۹- خازن، تقوی، صادق
۱۱۸۰- کوپه، تنفر، توری
۱۱۸۱- پونه، پوزش، تحمل
۱۱۸۲- لیست، غلتک، بلوا
۱۱۸۳- مطلب، خبره، بافت
۱۱۸۴- کمدی، زهرا، جهان
۱۱۸۵- خطبه، اغوش، مورد
۱۱۸۶- برزو، مربع، مذکر
۱۱۸۷- نسیم، سمبل، مشعل
۱۱۸۸- شکست، حلبی، ارنج
۱۱۸۹- وداع، خائن، خلاص
۱۱۹۰- قبول، ناشر، ظریف
۱۱۹۱- جواب، منظم، قوطی
۱۱۹۲- تیشه، ژاکت، تابش
۱۱۹۳- اسقف، تشتک، اژدر
۱۱۹۴- مترو، حشره، زینت
۱۱۹۵- انبه، شیاد، رازی
۱۱۹۶- پهنا، سیکل، حسود
۱۱۹۷- حلقه، ترقی، دارا
۱۱۹۸- مبصر، پستو، کادو
۱۱۹۹- طعنه، مسجد، مجزا
۱۲۰۰- پیکر، مجهز، روده
۱۲۰۱- کاهش، شاغل، لحیم، ملاک
۱۲۰۲- مرقد، دهان، نقره، هجوم
۱۲۰۳- میله، هرمز، زنبق، قیام
۱۲۰۴- سپاه، هراس، سکون، نارس
۱۲۰۵- تیغه، هرات، تکبر، رحمت
۱۲۰۶- نوبت، تجسم، مایه، همزن
۱۲۰۷- کلفت، توقف، فیوز، زیرک
۱۲۰۸- مبلغ، غوزک، کافر، رحیم
۱۲۰۹- تابع، عرصه، هیکل، لکنت
۱۲۱۰- عراق، قاره، هرگز، زارع
۱۲۱۱- وزنه، هستی، یکان، نارو
۱۲۱۲- تبسم، مصاف، فارغ، غربت
۱۲۱۳- بورس، سبزی، یلدا، ایوب
۱۲۱۴- چاله، هلال، لایق، قارچ
۱۲۱۵- فلکه، همگن، نایل، لحاف
۱۲۱۶- مایع، عنصر، رکعت، تقدم
۱۲۱۷- راضی، یکتا، اکید، دبیر
۱۲۱۸- شارژ، ژاپن، نقاش، شباش
۱۲۱۹- شاطر، رییس، ساحل، لغزش
۱۲۲۰- تذکر، رمال، لادن، نخوت
۱۲۲۱- دوام، مومن، نانو، وجود
۱۲۲۲- تعهد، دامن، نادم، مبعث
۱۲۲۳- نوید، دهلی، یویو، وضوح
۱۲۲۴- امام، مصرف، فندک، کشمش
۱۲۲۵- نگار، روان، نشات، تنگه
۱۲۲۶- شنود، دچار، راسخ، خانم
۱۲۲۷- ماسک، کاذب، باعث، ثواب
۱۲۲۸- ایدا، احمق، قسمت، تهیه
۱۲۲۹- حباب، بودا، ادمک، کلبه
۱۲۳۰- شوهر، رسوم، موسس، سلول
۱۲۳۱- دوات، تقبل، لنگر، رسوب
۱۲۳۲- جویا، ارزن، نوبر، رخوت
۱۲۳۳- زمام، مبدا، افشا، ایمن
۱۲۳۴- حرام، موجب، بخشش، شهرک
۱۲۳۵- تمبر، رفیق، قاصد، دخمه
۱۲۳۶- نازل، لیمو، وفات، تمام
۱۲۳۷- سنجش، شامخ، خاور، رخنه
۱۲۳۸- پونز، زردک، کوسن، نجوا
۱۲۳۹- شهاب، برپا، الفت، توهم
۱۲۴۰- امید، داود، دارت، تسمه
۱۲۴۱- نظام، مضحک، عظمت، ترحم
۱۲۴۲- وحشت، تجمع، محکم، مخمر
۱۲۴۳- دورو، وزین، خوار، ربیع
۱۲۴۴- تملک، کادر، امین، نرده
۱۲۴۵- زمرد، دلاک، زمزم، مشاع
۱۲۴۶- بتون، نرگس، اترک، کنگر
۱۲۴۷- چروک، کلید، ترور، ردیف
۱۲۴۸- دلیر، راوی، پلید، دعوت
۱۲۴۹- مقید، دختر، مقدم، مکتب
۱۲۵۰- حضور، راکت، حضرت، ترکش
۱۲۵۱- مقطع، عایق، حقیر، رشید
۱۲۵۲- کالا، اصغر، چابک، کاغذ
۱۲۵۳- اعظم، موسم، معاف، فاسد
۱۲۵۴- تامل، لایی، قامت، تخیل
۱۲۵۵- مخدر، رفاه، مخفف، فشار
۱۲۵۶- مصرع، عابد، اصیل، لابی
۱۲۵۷- مالک، کهنه، بارش، شانه
۱۲۵۸- شلوغ، غریق، ملوس، سلیس
۱۲۵۹- جلاد، دایه، ملوک، کشیک
۱۲۶۰- جلبک، کیسه، طلاق، قفسه
۱۲۶۱- طلوع، جعلی، لهجه، جنین
۱۲۶۲- حرفه، اهرم، ریشه، شامه
۱۲۶۳- قلمه، شهود، لاشه، شادی
۱۲۶۴- گونی، کیلو، ولرم، رکوع
۱۲۶۵- خدمه، زهره، دسته، تشهد
۱۲۶۶- جواب، سبیل، وراج، املت
۱۲۶۷- حربه، سهند، روزن، زبده
۱۲۶۸- عاقل، کلمه، ابجد، جاهل
۱۲۶۹- حسام، ممتد، سنگک، گردش
۱۲۷۰- منتج، اجیر، ناشر، شیره
۱۲۷۱- بدعت، شتاب، دکمه، مربع
۱۲۷۲- شفته، بهشت، فرجه، جسته
۱۲۷۳- امان، بنشن، مبدل، دشنه
۱۲۷۴- نگین، پناه، گنبد، بدهی
۱۲۷۵- غلاف، خفاش، لانه، نقشه
۱۲۷۶- کنسل، قلمی، ناشی، شکیل
۱۲۷۷- سکته، جهات، کساد، اختر
۱۲۷۸- بدنه، سهام، دهان، اچمز
۱۲۷۹- مرور، سرکش، رهبر، بیشه
۱۲۸۰- پاچه، کهیر، اندک، دارا
۱۲۸۱- فایل، لحیم، مونث، ثریا
۱۲۸۲- قالی، یکان، نازک، کسوف
۱۲۸۳- باطل، لطمه، هیکل، لوحه
۱۲۸۴- کلفت، تصور، روزی، یلدا
۱۲۸۵- مجهز، زگیل، لنگه، هراس
۱۲۸۶- نخست، تابش، شلیک، کتان
۱۲۸۷- اشعه، هرگز، زیاد، دینی
۱۲۸۸- بیضی، یکتا، اوند، دلبر
۱۲۸۹- خجول، لولو، وداع، عقیق
۱۲۹۰- گریم، مریخ، ختنه، همزن
۱۲۹۱- شیاد، دلقک، کمرو، واکس
۱۲۹۲- خوشه، هجوم، مسکو، وجود
۱۲۹۳- چنجه، هلال، لادن، نغمه
۱۲۹۴- کندو، والا، اتود، دهات
۱۲۹۵- ترشح، حاتم، مریض، ضخیم
۱۲۹۶- تبرک، کلیه، هرمز، زهرا
۱۲۹۷- خیال، لایق، قرار، رحمت
۱۲۹۸- اکید، داور، رمال، لشگر
۱۲۹۹- چاره، هستی، یویو، وعده
۱۳۰۰- سکان، نکته، هرات، تاول
۱۳۰۱- اجزا، اعلا، اسقف، فیوز، زیبا
۱۳۰۲- مطبخ، خازن، نخبه، همگن، نادم
۱۳۰۳- تقبل، لنگر، رحیم، مقیم، ماست
۱۳۰۴- معاش، شورش، شکمو، وزیر، رسوم
۱۳۰۵- اخور، رییس، سیما، اتکا، القا
۱۳۰۶- دوام، مولد، درون، نماد، درصد
۱۳۰۷- فارس، سینا، اصول، لکنت، توقف
۱۳۰۸- تولد، دوزخ، خلوص، صبور، رکعت
۱۳۰۹- مسکن، نفرت، تیمم، ماسک، کلام
۱۳۱۰- سماق، قاصد، دامن، نوید، دروس
۱۳۱۱- سالن، نهال، لغزش، شهرک، کرکس
۱۳۱۲- اجزا، امام، مشخص، صعود، دعوا
۱۳۱۳- شیفت، ترسو، وضوح، حواس، سنجش
۱۳۱۴- اشرف، فارغ، غربت، توهم، مجزا
۱۳۱۵- تکبر، رونق، قدرت، ترحم، مرمت
۱۳۱۶- ایوب، بلوا، اواز، زمام، مجرا
۱۳۱۷- لحاف، فریب، بشاش، شروع، عادل
۱۳۱۸- منها، ابقا، انار، رخوت، تمام
۱۳۱۹- ربیع، عودت، تکلم، مدام، مزار
۱۳۲۰- سیلو، وکیل، لیمو، وحشت، تجسس
۱۳۲۱- سرقت، تفنگ، گوزن، نارس، تلفن
۱۳۲۲- احیا، امین، نایب، برنا، اریب
۱۳۲۳- قادر، رشید، دعوت، تملق، راکت
۱۳۲۴- مشاع، عبور، ریخت، تحکم، عادت
۱۳۲۵- شامخ، خاطر، رسوب، بخشش، خراب
۱۳۲۶- زردک، کودک، کاذب، برنز، کاسب
۱۳۲۷- چرخش، شکار، رفیق، قارچ، شلاق
۱۳۲۸- نوین، نجوا، اخرت، تحصن، نشات
۱۳۲۹- تبسم، مولا، اتان، نسبت، ممکن
۱۳۳۰- تریا، امور، روان، نوبت، ایین
۱۳۳۱- سهیم، مقوا، اسکن، نرگس، میان
۱۳۳۲- اخمو، وزین، نشست، تمنا، وصیت
۱۳۳۳- شجاع، عوام، مخمر، ریزش، عنصر
۱۳۳۴- شورا، افشا، ابشش، شباش، اغوش
۱۳۳۵- زرین، ناظر، رکوع، عاجز، نخاع
۱۳۳۶- نارو، واسط، طلسم، متین، ولرم
۱۳۳۷- تقدم، مشرف، فساد، دارت، مفرد
۱۳۳۸- قسمت، تجسم، محیط، طریق، تسلط
۱۳۳۹- تعهد، دبیر، روزن، نخوت، دکان
۱۳۴۰- گرمک، کالا، ادمک، کلنگ، کوچک
۱۳۴۱- خراش، شعاع، عظیم، مخرب، بهمن
۱۳۴۲- صورت، تیتر، راضی، حصار، ردیف
۱۳۴۳- تاسف، فرسخ، خرید، اترک، کادر
۱۳۴۴- صریح، حافظ، ظاهر، مصلا، ادرس
۱۳۴۵- اطلس، سریع، عابر، عایق، قطره
۱۳۴۶- جناح، حساب، برپا، تجمع، عراق
۱۳۴۷- سبقت، تونس، سوزن، حسام، مبنا
۱۳۴۸- کثیف، فراز، زیان، شکاف، فرنی
۱۳۴۹- جایز، زیست، تکان، مجرد، دشنه
۱۳۵۰- احمق، قابل، لانه، خارج، جاهل
۱۳۵۱- ارام، محور، راوی، باطن، نسیه
۱۳۵۲- شغال، لحیم، ممیز، پشگل، لوزی
۱۳۵۳- طاقت، ترشی، یکان، مطلب، بینی
۱۳۵۴- دورو، ورقه، هیکل، ادیت، تجلی
۱۳۵۵- تختی، یلدا، اغاز، شتاب، برزخ
۱۳۵۶- بوته، هراس، سوال، سبوس، سیلی
۱۳۵۷- تهوع، عبرت، تخیل، ستاد، دهلی
۱۳۵۸- ازار، رفاه، هرگز، بابک، کوزه
۱۳۵۹- گویا، اگهی، یکتا، شگفت، تجار
۱۳۶۰- خارش، شلوغ، غنچه، نخست، تشهد
۱۳۶۱- مادر، روزی، ساده، همزن، رخنه
۱۳۶۲- پرچم، موسس، شوهر، ریشه، مصدر
۱۳۶۳- حاصل، لوحه، زیلو، وراج، لولو
۱۳۶۴- کابل، لطمه، صدمه، هجوم، لاشه
۱۳۶۵- بنفش، شلیل، ملال، لابی، شکیل
۱۳۶۶- احمد، داخل، موشک، کساد، دلاک
۱۳۶۷- دهان، نقشه، کوسن، نذری، نگین
۱۳۶۸- پوپک، کشیک، چیره، هرمز، کوچه
۱۳۶۹- پوزش، شوخی، طالع، عقرب، شایع
۱۳۷۰- نگار، رحمت، حلقه، هستی، روده
۱۳۷۱- پشمک، کوره، پوزه، هرات، کلیه
۱۳۷۲- ابجد، دوات، جرات، ترقی، دهات
۱۳۷۳- شاخک، کاست، عرصه، هلال، کلبه
۱۳۷۴- اعلا، اسید، جیره، همگن، ایده
۱۳۷۵- دلیل، لحظه، ثروت، تنفس، لیست
۱۳۷۶- بوکس، سهام، اچمز، زیرک، سایز
۱۳۷۷- فردا، اجرت، جلاد، دوخت، اکید
۱۳۷۸- مخفف، فتوا، حدود، درصد، فاسد
۱۳۷۹- جریب، بافت، کلان، نکته، بنشن
۱۳۸۰- اعظم، منطق، تندر، رکعت، مرور
۱۳۸۱- ایرج، حیات، ترقه، کیسه
۱۳۸۲- مجله، محکم، غوره، اندک
۱۳۸۳- کاهی، صخره، اعطا، حاجت
۱۳۸۴- حقیر، قیام، مدرج، سرور
۱۳۸۵- کلام، عاقل، منفی، جعبه
۱۳۸۶- چاقو، قلدر، ژاله، کافه
۱۳۸۷- مشکی، صالح، بعثت، تیره
۱۳۸۸- وعده، پدال، غایب، اثار
۱۳۸۹- پنجه، نسخه، قاره، کافر
۱۳۹۰- سابق، غلیظ، کمدی، بابل
۱۳۹۱- مملو، زنبق، دسته، سماق
۱۳۹۲- کفاف، تلفن، درون، سواد
۱۳۹۳- ترور، سکان، جادو، زرنگ
۱۳۹۴- سنگک، چرمی، غلظت، خبره
۱۳۹۵- مطبخ، فارس، نرده، نگاه
۱۳۹۶- رحیم، پونه، خرفت، طلوع
۱۳۹۷- وداع، اهرم، ترشح، پارک
۱۳۹۸- کاهو، حومه، اصیل، فشار
۱۳۹۹- بلوچ، شکست، شانه، چرخش
۱۴۰۰- دستی، پخمه، ویزا، حباب
۱۴۰۱- طوقه، هجمه
۱۴۰۲- راکد، دولا
۱۴۰۳- دباغ، غرفه
۱۴۰۴- منها، اویز
۱۴۰۵- خطیب، باقر
۱۴۰۶- جناق، قائم
۱۴۰۷- افرا، ارزن
۱۴۰۸- امپر، رفیق
۱۴۰۹- جانی، یویو
۱۴۱۰- پشته، هجده
۱۴۱۱- ثقیل، لعنت
۱۴۱۲- علوم، مبدا
۱۴۱۳- شفیق، قانع
۱۴۱۴- منور، راسخ
۱۴۱۵- قبضه، هرزه
۱۴۱۶- اسبق، قرار
۱۴۱۷- معاف، فاتح
۱۴۱۸- یکصد، دلقک
۱۴۱۹- بیژن، نهاد
۱۴۲۰- عمان، نزول
۱۴۲۱- معمر، مانی، نغمه
۱۴۲۲- نقوش، وزرا، رانت
۱۴۲۳- تمبر، بالش، لخته
۱۴۲۴- ریغو، غلاف، اجری
۱۴۲۵- عینک، نشتی، تبعه
۱۴۲۶- خرما، مویه، یلخی
۱۴۲۷- اردو، دچار، افاق
۱۴۲۸- شریف، یواش، انشا
۱۴۲۹- نجبا، بلبل، باند
۱۴۳۰- مغذی، ذغال، ایمن
۱۴۳۱- دوری، رخوت، وادی
۱۴۳۲- مخاط، اشعه، عامه
۱۴۳۳- مکار، امید، یغما
۱۴۳۴- یاوه، وجین، یقین
۱۴۳۵- کثیر، یاری، راکت
۱۴۳۶- بختک، تنبک، بابت
۱۴۳۷- تخلص، لحاف، اشتی
۱۴۳۸- هلاک، انگل، گوهر
۱۴۳۹- چربی، برنا، نوچه
۱۴۴۰- منجم، جنبه، بومی
۱۴۴۱- سپهر، رازی، یراق، قیاس
۱۴۴۲- کنده، هجری، یاور، رازک
۱۴۴۳- مشوق، قلیل، لولا، امام
۱۴۴۴- تعلل، لذیذ، ذبیح، حالت
۱۴۴۵- اژدر، رویه، همدم، مولا
۱۴۴۶- مطلا، اصغر، رعنا، ایام
۱۴۴۷- ساغر، رییس، سالن، نقرس
۱۴۴۸- وجود، دنگی، یگان، نانو
۱۴۴۹- شهیر، رومی، یورش، شورش
۱۴۵۰- نسبت، تحیر، روسا، انان
۱۴۵۱- قرعه، هاون، نقاد، دمشق
۱۴۵۲- تفحص، صوفی، یورو، وحشت
۱۴۵۳- مقتل، لایق، قران، نادم
۱۴۵۴- گیوه، همتا، اخوت، تفنگ
۱۴۵۵- شدید، دوام، ممکن، نقاش
۱۴۵۶- معطل، لکنت، تولد، دائم
۱۴۵۷- کیلو، والا، ایدز، زردک
۱۴۵۸- اخگر، رینگ، گذشت، تریا
۱۴۵۹- تابش، شیوع، عیال، لعبت
۱۴۶۰- تزار، رسته، هیات، تربت
۱۴۶۱- اینچ، چوبی، یاغی، یوگا، چاقی
۱۴۶۲- تهذب، برتر، رامش، شربت، بخشش
۱۴۶۳- وسطا، افات، تهور، رزرو، امور
۱۴۶۴- کوکب، برزو، وفات، تبرک، بهشت
۱۴۶۵- شمعک، کشکک، کسوف، فروش، کاشف
۱۴۶۶- تیرک، کاتب، باور، رحلت، کبیر
۱۴۶۷- دمان، نفقه، هجرت، تجدد، نفرت
۱۴۶۸- نارس، سوسک، کودن، نوین، ساکن
۱۴۶۹- اخرت، تراز، زائر، رقبا، تبحر
۱۴۷۰- اشتر، ریسه، همسن، نجوا، روان
۱۴۷۱- غلتک، کنیز، زیاد، دروغ، کلید
۱۴۷۲- منکر، رولت، تملک، کریم، رکیک
۱۴۷۳- وصول، لهجه، هژیر، ریشو، لنگر
۱۴۷۴- رویش، شبان، نازک، کنگر، شهرک
۱۴۷۵- مکدر، رمال، لودر، رخام، رهبر
۱۴۷۶- مسجد، دیسک، کتان، نجوم، دمکن
۱۴۷۷- قبول، لیقه، همسو، وثوق، لیمو
۱۴۷۸- شگرد، دایر، رسوخ، خویش، دوزخ
۱۴۷۹- تبسم، منها، الیم، مسرت، مجسم
۱۴۸۰- مضاف، فرید، دولا، اکرم، فیفا
۱۴۸۱- اخور، رسوم، مخبر، رجوع، عرفا، عازم
۱۴۸۲- مریض، ضخیم، مهیج، جناق، قاسم، قائم
۱۴۸۳- درام، منزه، هادی، یویو، ورید، ورطه
۱۴۸۴- زفاف، فیبر، راکد، دیتا، اواز، انار
۱۴۸۵- فیلا، اوپن، ناقل، لحاظ، ظریف، ظنین
۱۴۸۶- سزار، رخصت، ترشک، کاکل، لوکس، لعنت
۱۴۸۷- معلم، مروت، تابو، وقوع، علوم، عودت
۱۴۸۸- خارا، اوره، هندو، وخیم، مریخ، میله
۱۴۸۹- خشوع، عرضه، هراز، زکام، مسلخ، مرفه
۱۴۹۰- نژاد، دوار، رتوش، شهلا، امین، اجیر
۱۴۹۱- اذین، نورس، سوسو، وقیح، حالا، حساس
۱۴۹۲- ارزن، نایب، بستر، روند، درسا، دیشب
۱۴۹۳- ارده، هویه، هالو، وراث، ثریا، ثمره
۱۴۹۴- متون، نقاط، طلاب، باقر، رفرم، رابط
۱۴۹۵- سدیم، مسکو، وزرا، اریب، بورس، بانو
۱۴۹۶- نهال، لیزر، ریخت، تخمک، کربن، کاور
۱۴۹۷- سئول، لیبی، یکصد، دروس، سرخس، ساعی
۱۴۹۸- مغرض، ضامن، نصاب، بالغ، غلام، غذغن
۱۴۹۹- صادر، رتیل، لغزش، شیفت، تقاص، تقبل
۱۵۰۰- ملوس، سازه، هویت، تورج، جهرم، جلسه
۱۵۰۱- ریتم، مجلل، لیسه
۱۵۰۲- عقیق، قحطی، یلخی
۱۵۰۳- خیام، معبد، دلیر
۱۵۰۴- سجاد، دیبا، ایمن
۱۵۰۵- پشتک، کاتر، رقیه
۱۵۰۶- عامل، لشگر، رفقا
۱۵۰۷- سترگ، گالن، نافع
۱۵۰۸- ابسه، هبوط، طوقه
۱۵۰۹- اخیه، هوچی، یاری
۱۵۱۰- متلک، کمند، دمبک
۱۵۱۱- سنبل، لغات، ترنج
۱۵۱۲- تفقد، دجال، لوده
۱۵۱۳- شبکه، هجمه، هجری
۱۵۱۴- نوکر، ربیع، عجول
۱۵۱۵- ناقص، صواب، باگت
۱۵۱۶- اوند، دهنی، یراق
۱۵۱۷- موثر، رانش، شفته
۱۵۱۸- باخت، تایر، رییس
۱۵۱۹- قبوض، ضعیف، فهیم
۱۵۲۰- مشیت، تلقی، یقین
۱۵۲۱- ضحاک، فکلی، حلول، وجین
۱۵۲۲- باعث، اثیر، اتیه، یورش
۱۵۲۳- جفنگ، پگاه، فسفر، فقها
۱۵۲۴- خبیر، گربه، بزدل، داهی
۱۵۲۵- شفیق، رقیق، فانی، ناقض
۱۵۲۶- حاتم، مماس، ارجح، جنسی
۱۵۲۷- فاحش، کشتی، اشرف، رعیت
۱۵۲۸- جنبی، دیگر، نیکل، کارد
۱۵۲۹- خاکی، جیوه، افرا، راهب
۱۵۳۰- بنیه، کهنه، نظام، ابهت
۱۵۳۱- مسیح، محشر، سایر، یورو
۱۵۳۲- جاده، ظهور، اپال، اجری
۱۵۳۳- جهشی، غیرت، همدم، دختر
۱۵۳۴- زمام، امام، مسبب، بومی
۱۵۳۵- کرنش، کشمش، رموز، وحشت
۱۵۳۶- مسری، پیدا، سیلک، لحاف
۱۵۳۷- اصله، جهود، صفحه، حیدر
۱۵۳۸- چاشت، اتان، اروغ، وزنه
۱۵۳۹- ترنم، قماش، رخوت، واشر
۱۵۴۰- نقرس، مسلک، قطاب، اتکا
۱۵۴۱- شلیک، کوسه، پوست، تذکر، کمیت
۱۵۴۲- نچسب، بدعت، اسوه، هجده، برگه
۱۵۴۳- درفش، شهود، جوجه، هجرت، شبیه
۱۵۴۴- دیلم، مسلط، الاغ، غوزک، مبلغ
۱۵۴۵- مکرر، رستم، اذیت، تنزل، رانت
۱۵۴۶- خشکه، هژیر، اینه، هیات، هرزه
۱۵۴۷- زردک، کرار، رودل، لایق، کنسل
۱۵۴۸- شخیص، صعود، رانت، تمول، صحبت
۱۵۴۹- سختی، یغما، سطحی، یاوه، یاغی
۱۵۵۰- چاکر، راسخ، دفعی، یگان، رسمی
۱۵۵۱- مخفی، یواش، دلبر، رقبا، یاور
۱۵۵۲- لعبت، تصرف، جهان، نوید، تحصن
۱۵۵۳- سخیف، فارغ، فیلی، یوگا، فرعی
۱۵۵۴- صراف، فلکه، دیده، هادی، فتنه
۱۵۵۵- گمان، نمکی، اختر، رغبت، نوبر
۱۵۵۶- دیرک، کادو، پوره، هاون، کنیه
۱۵۵۷- حلوا، اخوی، داده، همسو، اشعه
۱۵۵۸- تهذب، بختک، سالن، نکات، بشکن
۱۵۵۹- پیست، تحقق، زورق، قوزک، تملق
۱۵۶۰- حضور، ریمل، بالش، شاهی، رامش
۱۵۶۱- ملحم، موسی، یویو، وقار، رجیم، رالی
۱۵۶۲- پوشه، همسن، نکاح، حالا، اکیپ، امین
۱۵۶۳- لحاظ، ظروف، فضول، لادن، ناقل، نحیف
۱۵۶۴- مکتب، بقال، لخته، هالو، وخیم، وبال
۱۵۶۵- معرض، ضربت، ترمه، هلاک، کریم، کرات
۱۵۶۶- مرام، مویز، زوار، روان، نسیم، نیاز
۱۵۶۷- انان، نماد، دارا، ایفل، لولا، لوند
۱۵۶۸- قباد، دینی، یکصد، دچار، رونق، راهی
۱۵۶۹- تحرک، کاسه، هندو، واقع، عودت، عشوه
۱۵۷۰- مجرا، اژدر، رسته، همتا، اکرم، امپر
۱۵۷۱- نوبه، هراز، زمرد، هویت، تمکن، تراز
۱۵۷۲- شفقت، تابو، وفات، تمام، مشوش، مترو
۱۵۷۳- دولا، افاق، قاتل، لوکس، سپند، سرتق
۱۵۷۴- قهار، رخصت، توسط، طماع، عاشق، عادت
۱۵۷۵- عظما، اعضا، امار، رسوم، مصرع، مبدا
۱۵۷۶- مطرح، حجیم، مضرب، برگر، رفرم، رخام
۱۵۷۷- عامل، لکنت، تنبک، کفار، رجوع، ریخت
۱۵۷۸- جدار، روسا، اخگر، ربات، تفرج، تریا
۱۵۷۹- نقاط، طاوس، سنجش، شراب، بیژن، بورس
۱۵۸۰- زیاد، دعوت، تابش، شناس، سنتز، سایت
۱۵۸۱- نثار، رحلت، تفرش، شریف، فلوت، تلفن، تربت
۱۵۸۲- مارک، کایت، تامل، لندن، نصاب، بارم، بهشت
۱۵۸۳- مجلد، دایه، هبوط، طالب، بودا، ایام، اخیه
۱۵۸۴- عاقد، دمشق، قصاص، صفات، تبسم، منبع، ملحق
۱۵۸۵- حضار، راحل، لیزر، رواق، قائم، مباح، مفصل
۱۵۸۶- قبول، لغزش، شبدر، رویت، تصور، رفیق، رتوش
۱۵۸۷- کودن، نازل، لذیذ، ذغال، لشگر، رکیک، رمال
۱۵۸۸- لیلی، یراق، قوام، منزل، لودر، رتیل، رزاق
۱۵۸۹- شکرک، کاتر، رسوب، بدیع، عیاش، شورش، شوفر
۱۵۹۰- ماسک، کسوت، تحکم، منظم، مطلا، الیم، افات
۱۵۹۱- صنعت، تعقل، لزگی، یاری، یقین، ناقص، نایل
۱۵۹۲- کاوش، شهرت، تجسس، سرهم، ملین، نازک، نوبت
۱۵۹۳- شکار، رعنا، احاد، دلکش، شرخر، رانش، رفقا
۱۵۹۴- فصول، لغات، تورم، متلک، کورک، کاشف، کلفت
۱۵۹۵- محنت، تهور، رویش، شفیع، عیان، نجوم، نوکر
۱۵۹۶- وجود، دنبک، کمین، نسبت، تبرک، کرمو، کودک
۱۵۹۷- مقیم، مهلک، کاتب، برزو، وقیح، حرام، حکاک
۱۵۹۸- اذین، نکبت، تخمک، کالج، جمال، لیلا، لعنت
۱۵۹۹- کرخت، تجرد، داور، رعیت، ترکش، شریک، شیاد
۱۶۰۰- رابط، طنین، نادم، مدرن، نگرش، شاطر، شبان
۱۶۰۱- عروض، قبوض، مریض
۱۶۰۲- ماضی، عصبی، قیسی
۱۶۰۳- قیود، مجدد، مرشد
۱۶۰۴- دجال، مایل، تجمل
۱۶۰۵- میخی، زدگی، گونی
۱۶۰۶- تملک، سمعک، چشمک
۱۶۰۷- عطیه، لیقه، کوفه
۱۶۰۸- مدعو، خسرو، اردو
۱۶۰۹- غیبت، نهضت، حیرت
۱۶۱۰- کرکس، ملوس، اقدس
۱۶۱۱- سهمی، ماهی، مغذی
۱۶۱۲- ثمره، سکته، فیله
۱۶۱۳- ترکه، مرفه، پوکه
۱۶۱۴- قرعه، قبطه، کوله
۱۶۱۵- زیبا، اغوا، پهنا
۱۶۱۶- یورش، سروش، داعش
۱۶۱۷- دیسک، بانک، چیچک
۱۶۱۸- حریص، مختص، شاخص
۱۶۱۹- سیره، کوسه، مویه
۱۶۲۰- کافی، فنری، کیوی
۱۶۲۱- اصلی، یاوه، مصلح، حصول
۱۶۲۲- قاسم، معدی، شاتل، لوده
۱۶۲۳- کسبه، هجمه، بساط، طعمه
۱۶۲۴- تدبر، رباب، بدیل، لحاف
۱۶۲۵- جلسه، هیات، فلزی، یگان
۱۶۲۶- خوار، رزرو، جودو، وارث
۱۶۲۷- چابک، کسمه، قانع، عامی
۱۶۲۸- الکی، یاور، ملیح، حاوی
۱۶۲۹- فیکس، سوخت، پیچک، کرخه
۱۶۳۰- کویت، تتمه، زوال، لیمو
۱۶۳۱- خدمت، تشکل، قدیس، ساکن
۱۶۳۲- ستوه، همسو، متهم، موسم
۱۶۳۳- هیبت، تهیه، بیتا، ایین
۱۶۳۴- شهید، دیمی، جهیز، زخمه
۱۶۳۵- چدنی، یورو، خدعه، هجرت
۱۶۳۶- ترمه، هادی، بریل، لادن
۱۶۳۷- چاقی، یغما، باند، دامن
۱۶۳۸- سریش، شکلک، ارنج، جالب
۱۶۳۹- مرمی، یواش، پروا، اذان
۱۶۴۰- گرما، اصول، ظروف، فروع
۱۶۴۱- نظام، مورد، دیده، سنگر، راهب
۱۶۴۲- محله، همدم، مشقت، دمبل، لخته
۱۶۴۳- دمکن، نخبه، همتا، مدفن، نهال
۱۶۴۴- پرسش، شکمو، وکلا، سپاه، هراز
۱۶۴۵- خطور، رقبا، اژدر، مخلص، صفرا
۱۶۴۶- نفله، هجری، یویو، منور، رسوخ
۱۶۴۷- قیاس، سازش، شیمی، رقیق، قبیل
۱۶۴۸- مبحث، ثالث، ثریا، چموش، شلاق
۱۶۴۹- برات، تولد، دمان، عبید، دهنه
۱۶۵۰- اثاث، ثواب، بطری، فاخر، رجیم
۱۶۵۱- تاول، لایی، یلخی، متکا، اذیت
۱۶۵۲- کشتی، یاغی، یکصد، لکنت، تردد
۱۶۵۳- گرمی، یوگا، اثنا، شگرد، دباغ
۱۶۵۴- سبیل، لهجه، هندو، مسلخ، خشوع
۱۶۵۵- مذکر، رخوت، تنزل، زمام، مالت
۱۶۵۶- طوقه، هلاک، کاهش، خطیب، بیشه
۱۶۵۷- ضعیف، فقید، دعوت، حضار، رسته
۱۶۵۸- ناشر، روند، درجا، کنگر، رواق
۱۶۵۹- مصلی، یراق، قاطع، ممتد، دفعی
۱۶۶۰- سیرک، کلوپ، پوشک، استر، راکت
۱۶۶۱- خازن، ناقض، ضمیر، رکیک، کسوف، فراخ
۱۶۶۲- مردد، دانگ، گزاف، فایل، لیزر، رستم
۱۶۶۳- مزور، روال، لولا، امال، لحاظ، ظالم
۱۶۶۴- مثلث، ثعلب، بیرگ، گربه، هالو، وخیم
۱۶۶۵- زمزم، منحط، طلاق، قصاص، صبور، رزاز
۱۶۶۶- احیا، امپر، رزاق، قصار، رویت، تریا
۱۶۶۷- مطلا، انبر، رسوم، میوه، هویت، تورم
۱۶۶۸- شامه، همسن، نمور، راکد، درام، مارش
۱۶۶۹- خنیا، اکثر، راغب، بخیل، لوند، دوزخ
۱۶۷۰- مقصر، رازک، کلفت، تجدد، دادا، ایام
۱۶۷۱- تقبل، لنگه، هرزه، هبوط، طراح، حکمت
۱۶۷۲- نسیم، موجز، زاهد، دیبا، امین، نوین
۱۶۷۳- حضرت، تفرج، جلیل، لشگر، رفقا، ارجح
۱۶۷۴- وفات، تصور، راسخ، خلقت، تیرک، کرمو
۱۶۷۵- کفار، راحل، لغزش، شریف، فرود، دنبک
۱۶۷۶- جسور، رولت، تابع، عظمت، تملق، قلنج
۱۶۷۷- تگرگ، گالن، نافذ، ذغال، لغات، تربت
۱۶۷۸- نوید، دیرک، کبیر، رئوس، سطحی، یقین
۱۶۷۹- کارد، دنده، هاون، نازل، لعبت، تشتک
۱۶۸۰- بنجل، لوکس، سمند، دوام، مصرع، عناب
۱۶۸۱- دلکش، شرور، رمال، لایق، قاشق، قاصد، قدار
۱۶۸۲- مقرر، رعیت، تنفر، رتیل، لنگر، رفرم، رافت
۱۶۸۳- موکل، لذیذ، ذلیل، لعنت، توهم، مسلم، ماخذ
۱۶۸۴- اعضا، ایمن، نقوش، شیوخ، خصلت، ترسا، تفلن
۱۶۸۵- مسقف، فندک، کادو، واضح، حدید، درهم، دلقک
۱۶۸۶- ساحت، تکبر، رزوه، هجده، هژیر، رییس، رهبر
۱۶۸۷- خدام، مجرا، اویز، زکام، ملوس، سرنخ، سیما
۱۶۸۸- غافل، لیلا، امحا، اذین، نایب، بالغ، بلوا
۱۶۸۹- اکرم، موطن، ناقص، صحبت، تشکر، رعنا، روان
۱۶۹۰- مخرج، جفتک، کرخت، تعرض، ضارب، بارم، بانک
۱۶۹۱- مومن، نورس، سوسن، نگرش، شهود، دائم، دروس
۱۶۹۲- معاف، فلوس، سیصد، دیسک، کشمش، شلغم، شناس
۱۶۹۳- شخیص، صندل، لودر، رموز، زارع، عیاش، عامل
۱۶۹۴- تهور، رودل، لندن، نوکر، رفیق، قدمت، قبال
۱۶۹۵- ششصد، دشتی، یاوه، هجمه، هوچی، یورش، یاری
۱۶۹۶- معلق، قطار، ریمل، لزگی، یگان، نجوم، نوبر
۱۶۹۷- فلاح، حضور، رخام، مشبک، کودک، کاشف، کهیر
۱۶۹۸- شگون، نهصد، دولا، القا، اکبر، رانش، رشید
۱۶۹۹- اصغر، رسوب، بتون، نافع، عارف، فیفا، فریب
۱۷۰۰- دائر، رخصت، توری، یاور، رتوش، شنود، شفقت
۱۷۰۱- لیمو، نماد
۱۷۰۲- ممکن، زکات
۱۷۰۳- قوام، حامی
۱۷۰۴- بیرق، چرخه
۱۷۰۵- درسا، مسجد
۱۷۰۶- گمرک، کرسی
۱۷۰۷- مرام، حاجی
۱۷۰۸- عظما، سمور
۱۷۰۹- فیلی، فلنگ
۱۷۱۰- طلبه، کبدی
۱۷۱۱- حجاب، دایه
۱۷۱۲- اخرت، حریص
۱۷۱۳- معرف، مروج
۱۷۱۴- مهره، ارین
۱۷۱۵- وقار، داود
۱۷۱۶- چنگک، اگاه
۱۷۱۷- چماق، زائر
۱۷۱۸- چشمه، کمرو
۱۷۱۹- چروک، پوست
۱۷۲۰- مایع، عیسی
۱۷۲۱- دیده، همسو، وحدت
۱۷۲۲- پلید، دردو، وصال
۱۷۲۳- فرچه، هجرت، تفضل
۱۷۲۴- سارا، اتود، دکمه
۱۷۲۵- ریسه، هیات، تبار
۱۷۲۶- قران، نوئل، لیبی
۱۷۲۷- سوتی، یواش، شیشه
۱۷۲۸- سیاس، سخیف، فهیم
۱۷۲۹- بخار، رویش، شاکر
۱۷۳۰- منها، ابزی، یراق
۱۷۳۱- ژاکت، تجرد، درنگ
۱۷۳۲- سونا، انشا، ایدا
۱۷۳۳- کوکب، بطری، یورو
۱۷۳۴- دودی، یغما، اوپن
۱۷۳۵- شعرا، اکیپ، پازل
۱۷۳۶- ماکت، ترحم، ماسه
۱۷۳۷- برنا، اذیت، توشه
۱۷۳۸- اخوت، تراز، زیبا
۱۷۳۹- مفرغ، غرفه، همسن
۱۷۴۰- محرک، کسمه، هجری
۱۷۴۱- ایدز، متاع، مقیم، اتکا
۱۷۴۲- صافی، رازک، جنون، دفعی
۱۷۴۳- ایوب، نزول، صغیر، مشفق
۱۷۴۴- دوان، پشتک، پاچه، وثوق
۱۷۴۵- سرمه، مدخل، حلبی، اروغ
۱۷۴۶- جبهه، امید، چهره، وجوه
۱۷۴۷- چشمک، تمام، ماست، کاغذ
۱۷۴۸- شبدر، اخته، غزال، ریخت
۱۷۴۹- گرما، کلوپ، ساری، کاشی
۱۷۵۰- تریا، مغنی، خیام، اخور
۱۷۵۱- دینی، قیود، لکنت، چالش
۱۷۵۲- سلاخ، رحلت، لغات، علاج
۱۷۵۳- مزید، ملقب، مصرع، عناب
۱۷۵۴- حفاظ، شربت، زیره، الهه
۱۷۵۵- قلیل، نشات، نایل، حدقه
۱۷۵۶- مجدد، شاخه، بیات، چرخی
۱۷۵۷- غلام، کارا، سمبه، فلزی
۱۷۵۸- ملبس، مقوی، شکلک، فاتح
۱۷۵۹- حجیم، دوره، کسوف، شکوه
۱۷۶۰- مدفن، عموم، چنجه، مقتل
۱۷۶۱- تباه، هرزه، همدم، مترو، وفات
۱۷۶۲- عقیم، مکرم، موید، درفش، شفیع
۱۷۶۳- تلکه، هبوط، طوسی، یویو، وحشت
۱۷۶۴- اینچ، چموش، شروط، طعنه، همتا
۱۷۶۵- وجود، درجا، اجیر، راند، دمرو
۱۷۶۶- مسگر، راهب، بزاز، زمام، موسم
۱۷۶۷- قصاص، صراف، فروش، شیوع، عقیق
۱۷۶۸- نازل، لحاف، فلفل، لعنت، تحصن
۱۷۶۹- مزین، ناشر، رولت، تذکر، رفرم
۱۷۷۰- عامل، لیقه، هالو، واشر، ربیع
۱۷۷۱- هلاک، کیلو، روشن، نهال، لوده
۱۷۷۲- کنام، معوج، جمیع، عماد، دیرک
۱۷۷۳- تملق، قاری، یکصد، دیتا، ابهت
۱۷۷۴- عذاب، بارم، مویز، زکام، مقطع
۱۷۷۵- ابوی، یورش، شامخ، خویش، شرکا
۱۷۷۶- مصون، نارس، سنبل، لادن، نجوم
۱۷۷۷- بیژن، نهصد، دمار، رقیق، قالب
۱۷۷۸- عبید، دنبه، هجمه، هویت، تابع
۱۷۷۹- ککمک، کوفه، هویه، هژیر، رکیک
۱۷۸۰- قلنج، جنسی، یاوه، هراز، زورق
۱۷۸۱- تورم، مامن، نادم، مطلع، عزلت، عیان
۱۷۸۲- مشاع، عینک، کولی، یگان، نسیم، نازک
۱۷۸۳- مشقت، تقاص، صفات، تشکر، رستم، رقاص
۱۷۸۴- کافی، یاغی، یاور، رخوت، تحرک، تقوی
۱۷۸۵- گوشه، هادی، یقین، نایب، بانگ، بادی
۱۷۸۶- سوله، هاون، نکبت، تفرش، شناس، شبان
۱۷۸۷- مفصل، لشگر، رخام، ماسک، کریم، کرار
۱۷۸۸- فرید، داده، هندو، واکس، سجاف، سکته
۱۷۸۹- قضات، تایر، رزاق، قهار، رفیق، رهبر
۱۷۹۰- اریب، بلبل، لندن، نجوا، القا، انگل
۱۷۹۱- اثیر، رئوس، سپند، دیگر، رعنا، رییس
۱۷۹۲- نورس، سمور، راکد، دلقک، کاهن، کبیر
۱۷۹۳- معاف، فقها، اوره، همسو، وخیم، والا
۱۷۹۴- دیزل، لایق، قاطع، عادت، تولد، تحقق
۱۷۹۵- عجله، هجده، هجرت، توهم، مربع، مرده
۱۷۹۶- حراج، جعفر، روبل، لوکس، سلاح، ساغر
۱۷۹۷- لهجه، هیات، تابو، وقیح، حایل، حرکت
۱۷۹۸- وزرا، اغما، اریا، اذان، نانو، نجبا
۱۷۹۹- افاق، قضیه، هوچی، یواش، شهدا، شعبه
۱۸۰۰- لیمو، وسطا، اژدر، روان، ناقل، نوپا
۱۸۰۱- ظلمت، جوشن، سایت
۱۸۰۲- معمم، حاجی، ریشو
۱۸۰۳- لولا، پارچ، تعرض
۱۸۰۴- پشمی، سازه، بوفه
۱۸۰۵- دخیل، گروه، انشا
۱۸۰۶- کرسی، ارزن، تنبک
۱۸۰۷- کلید، شلغم، کامل
۱۸۰۸- سنبه، سیار، مغذی
۱۸۰۹- بختک، کفار، بارش
۱۸۱۰- مکبر، ایدا، منوط
۱۸۱۱- گیوه، فقیر، زوزه
۱۸۱۲- اذیت، بیوه، فیفا
۱۸۱۳- تمکن، زمرد، خاضع
۱۸۱۴- حراف، بیرق، خنیا
۱۸۱۵- شباب، پوشش، خباز
۱۸۱۶- مکلف، لیزر، ماما
۱۸۱۷- ویفر، عضله، زاید
۱۸۱۸- موجب، فیبر، فقره
۱۸۱۹- شلیک، جواد، کمین
۱۸۲۰- عرفا، زمره، نهاد
۱۸۲۱- قلوه، مکدر، فاضل، حلول
۱۸۲۲- درنا، حاذق، ساعی، شنود
۱۸۲۳- خنده، سهره، جوخه، مغنی
۱۸۲۴- سلفژ، رزرو، عدسی، درکه
۱۸۲۵- وبال، ساتن، دوری، ختنه
۱۸۲۶- نوچه، کسمه، ملحم، مالت
۱۸۲۷- تکیه، پروا، حریر، محرم
۱۸۲۸- مانع، نکاح، ناجی، عمان
۱۸۲۹- کاهل، فلکه، اجرا، خلسه
۱۸۳۰- قصار، مشعل، لایی، باطل
۱۸۳۱- حفاظ، اسبق، احاد، رامش
۱۸۳۲- سبیل، صوفی، معلق، نوکر
۱۸۳۳- ستوه، عشاق، خازن، بانک
۱۸۳۴- مبدا، زهره، اقدس، حیله
۱۸۳۵- وکلا، مغول، جلال، زهرا
۱۸۳۶- بانه، اخوت، پرنس، کلمه
۱۸۳۷- قاتل، تهذب، تابه، خشتک
۱۸۳۸- اصله، فاحش، فلوت، گلشن
۱۸۳۹- برزو، خمره، طاوس، اینچ
۱۸۴۰- خوان، جوار، غمزه، جهیز
۱۸۴۱- کاتر، رونق، طناب، بخیه، راهب
۱۸۴۲- دچار، ریتم، گویش، شبکه، رتوش
۱۸۴۳- طراح، حیدر، بلور، رافت، حضور
۱۸۴۴- طلبه، حراج، شیره، هجری، هرزه
۱۸۴۵- جویا، اوند، خرما، اسقف، اغوا
۱۸۴۶- مسیح، حریم، مسلم، مالک، حکیم
۱۸۴۷- حریق، قطار، خطبه، همسن، قفسه
۱۸۴۸- چروک، کیلو، سمند، دیبا، کارد
۱۸۴۹- نفرت، تجدد، دانگ، گارد، تفنگ
۱۸۵۰- ظالم، محمد، زوار، رومی، مزور
۱۸۵۱- شئون، نعره، ضایع، علما، نافع
۱۸۵۲- غلام، مبحث، حمله، هبوط، ماله
۱۸۵۳- تلقی، یورو، اتمی، یغما، یاری
۱۸۵۴- مفتش، شهرت، خاصه، همتا، شمشه
۱۸۵۵- وثوق، قانع، حضرت، تعقل، قدرت
۱۸۵۶- مسگر، رقاص، مشیت، تشکل، رولت
۱۸۵۷- گلپر، رجیم، لیبی، یقین، رازی
۱۸۵۸- چکمه، همدم، بلوز، زارع، هراز
۱۸۵۹- خاطر، رسوم، دیسک، کاغذ، رکیک
۱۸۶۰- تزار، ریسک، مقدم، منزل، رخام
۱۸۶۱- تفقد، داور، رزاق، قبول، لکنت، لنگر
۱۸۶۲- گراز، زدگی، یراق، قاصد، درنگ، دینی
۱۸۶۳- رئوس، سرتق، قطاب، برند، دائر، دمشق
۱۸۶۴- مشاع، عذاب، برده، هژیر، رستم، رسوب
۱۸۶۵- فارغ، غذغن، نغمه، هندو، واقف، وجین
۱۸۶۶- فکور، رواق، قادر، رخوت، توقف، تملق
۱۸۶۷- الکی، یلخی، یویو، وجود، دولا، داهی
۱۸۶۸- ریغو، وزنه، هادی، یورش، شاطر، شامه
۱۸۶۹- شبیه، هجمه، هویت، تنزل، لغزش، لخته
۱۸۷۰- مقعر، رخصت، تخطی، یاور، رفرم، ریخت
۱۸۷۱- ابوی، یکصد، دکمه، هاون، نجوا، نوید
۱۸۷۲- اکنه، هویه، همسو، والا، افرا، اگاه
۱۸۷۳- عمود، دمنه، هیات، تابش، شفیع، شبهه
۱۸۷۴- هیبت، تکلف، فکلی، یواش، شاخه، شریف
۱۸۷۵- خلیج، جنین، نسیم، مکرم، مسلخ، متقن
۱۸۷۶- ضدیخ، خدیو، وقفه، هجرت، تعرض، ترسو
۱۸۷۷- منفذ، ذرات، تحیر، رینگ، گریم، گذشت
۱۸۷۸- کهیر، رغبت، ترنج، جنود، دنبک، دعوت
۱۸۷۹- مجلد، دردو، وخیم، ماست، تکلم، تابو
۱۸۸۰- موزه، هجده، هالو، وضوح، حاتم، حفره
۱۸۸۱- زگیل، لولا، امپر، روال، لشگر، رزاز
۱۸۸۲- سخیف، فلفل، لندن، نارس، سزار، رییس
۱۸۸۳- قیمه، هوچی، یگان، نکات، تورم، مصدق
۱۸۸۴- افول، لایق، قصاص، صلیب، بنجل، لیلا
۱۸۸۵- کندو، وکیل، لادن، نیام، متحد، دلقک
۱۸۸۶- مسجل، لعبت، تدبر، راغب، بویا، امام
۱۸۸۷- بختک، کوشش، شکرک، کودن، نقاش، شراب
۱۸۸۸- زمخت، تمکن، نادم، محنت، تصور، رموز
۱۸۸۹- سانس، سعید، دروغ، غربت، تبسم، مقدس
۱۸۹۰- مرجع، عطار، رجوع، عماد، داود، درام
۱۸۹۱- جانب، بلاد، دباغ، غریق، قضات، تشنج
۱۸۹۲- الیم، مورد، دلیر، رتیل، لعنت، تریا
۱۸۹۳- حضار، رقیق، قوام، منظم، مجزا، ارجح
۱۸۹۴- فقها، اروغ، غوزک، کرمو، وسعت، تصرف
۱۸۹۵- سوسو، وحشت، تمبر، راند، دیزل، لوکس
۱۸۹۶- روبل، لودر، ریشو، وصول، لحاظ، ظهور
۱۸۹۷- قارچ، چاکر، رعیت، تهور، ربیع، عاشق
۱۸۹۸- کالج، جمال، لذیذ، ذلیل، لحاف، فندک
۱۸۹۹- مجدد، داعش، شکار، رویش، شفیق، قاسم
۱۹۰۰- مقام، مفلس، سیلو، واضح، حریف، فهیم
۱۹۰۱- کوکب، بارم، موطن، ناقض، ضخیم، مارک
۱۹۰۲- خدمت، تراز، زفاف، فلوس، سنجش، شامخ
۱۹۰۳- محقق، قدار، رزرو، وزیر، روند، دوام
۱۹۰۴- رباب، بارش، شهیر، راسخ، خطیر، رهبر
۱۹۰۵- مزار، رویت، ترکش، شناس، سیما، ایام
۱۹۰۶- تقاص، صامت، توهم، مقدر، روسا، املت
۱۹۰۷- منشا، اجیر، رشید، دروس، سرقت، ترحم
۱۹۰۸- دودل، لوند، دریل، لیمو، واکس، سپند
۱۹۰۹- امار، روان، نچسب، بسیج، جنبی، یوگا
۱۹۱۰- کرنش، شلیک، کادو، وحدت، ترشک، ککمک
۱۹۱۱- بیرگ، گالن، نظیف، فراخ، خلفا، ایوب
۱۹۱۲- تنبک، کیفر، ریمل، لیزر، رانش، شفقت
۱۹۱۳- خزان، نثار، رودل، لغات، تمام، مریخ
۱۹۱۴- نیاز، زمام، مزین، نژاد، درنا، ایین
۱۹۱۵- اشتر، راکت، تشکر، رسوخ، خراج، جلفا
۱۹۱۶- قلمو، وقار، راهب، بلور، رتوش، شلاق
۱۹۱۷- طلاب، بیتا، اخور، رفقا، اتان، نقاط
۱۹۱۸- اذیت، تاید، دلبر، راکد، دایر، رقبا
۱۹۱۹- ضریح، حکام، موکد، دیبا، اسرع، عریض
۱۹۲۰- شربت، تجرد، دوئل، لهجه، هلاک، کشمش
۱۹۲۱- مرام، مشبک، کلوخ، خنیا، ایدز، زمزم
۱۹۲۲- منظر، رامش، شبدر، ربات، تبرک، کژدم
۱۹۲۳- حالا، اختر، روضه، هرزه، هبوط، طراح
۱۹۲۴- جناق، قطور، رابط، طماع، عقیق، قلنج
۱۹۲۵- مذکر، ریکا، انگل، لایی، یغما، اکرم
۱۹۲۶- بابت، تفحص، صدور، رانت، تفلن، نایب
۱۹۲۷- فقرا، امید، دیلم، مدعا، اثیر، رئوف
۱۹۲۸- قیود، دیار، رجیم، متاع، عیار، رفیق
۱۹۲۹- وزرا، اشتی، یقین، نهاد، دنگی، یورو
۱۹۳۰- فروع، عبید، دجله، همتا، ابقا، اسقف
۱۹۳۱- قاتل، لنگه، همدم، منبر، رقاص، صادق
۱۹۳۲- فقیر، رولت، تحکم، مسقف، فروغ، غلاف
۱۹۳۳- قبال، لکنت، تجسس، سکون، نشات، تحقق
۱۹۳۴- مدبر، رسمی، یاغی، یاوه، هراز، زکام
۱۹۳۵- حواس، ساتن، نمره، هژیر، رخام، مباح
۱۹۳۶- معوج، جنبه، همسن، نوبت، تجدد، دائم
۱۹۳۷- چارک، کسوت، تفنگ، گریس، سودا، اینچ
۱۹۳۸- مصوب، بومی، یویو، وفات، تکبر، رسوم
۱۹۳۹- شریک، کینه، هادی، یراق، قبرس، سریش
۱۹۴۰- ناقص، صداق، قلیل، لیقه، هندو، وجین
۱۹۴۱- نسبت، تنزل، لیبی، یاور، رازک، کاهن
۱۹۴۲- مبدل، لوده، هجری، یکصد، درفش، شلغم
۱۹۴۳- خطور، ریغو، والا، افاق، قاصد، دوزخ
۱۹۴۴- برتر، رستم، مروت، تشکل، لنگر، رسوب
۱۹۴۵- مدرن، نافع، عیسی، یلخی، یواش، شمیم
۱۹۴۶- شاکر، رقیه، همسو، واقف، فرود، دلکش
۱۹۴۷- مفرط، طاوس، سایه، هاون، نوبر، رفرم
۱۹۴۸- مهار، رینگ، گناه، هجمه، هیات، تیمم
۱۹۴۹- بالغ، غرفه، هجرت، ترنج، جلبک، کاسب
۱۹۵۰- استر، رزاق، قران، نفله، هویت، ترسا
۱۹۵۱- عقیم، مانع، عمود، داور، رافت، تابع
۱۹۵۲- بزدل، لولا، اکبر، ریتم، ملیت، تهذب
۱۹۵۳- اسوه، هجده، هالو، وبال، لشگر، رعنا
۱۹۵۴- کاچی، یاری، یگان، نافذ، ذرات، تملک
۱۹۵۵- سرکش، شکلک، کولی، یورش، شیار، رییس
۱۹۵۶- هیبت، تامل، لیلا، اردو، ورطه، هویه
۱۹۵۷- منجم، مرید، دمار، رحلت، ترسو، وخیم
۱۹۵۸- سئول، لعبت، تکلم، مظهر، رکیک، کرکس
۱۹۵۹- مشاع، عمان، نقاد، دعوا، ادبا، امام
۱۹۶۰- وسطا، احیا، ایفل، لادن، نهضت، تابو
۱۹۶۱- شهرک، کاتب، باقر، رمال، لغزش، شورش
۱۹۶۲- موظف، فکور، رجوع، عناب، بیات، تبسم
۱۹۶۳- مفاد، دانگ، گریم، مجمل، لندن، نظام
۱۹۶۴- مبال، لعنت، تگرگ، گوزن، نکاح، حاتم
۱۹۶۵- شکرک، کسوف، فاخر، راحل، لایق، قماش
۱۹۶۶- رونق، قدمت، تورم، معاد، درهم، معمر
۱۹۶۷- کرخت، تحیر، روبل، لودر، راند، دیرک
۱۹۶۸- منظم، مفصل، لحاظ، ظنین، نماد، درام
۱۹۶۹- نقال، لوکس، سونا، انبر، رخوت، تحصن
۱۹۷۰- قائم، ملوس، سالن، نوکر، رزاز، زورق
۱۹۷۱- افرا، ارزن، نجوا، الیم، مورخ، خرما
۱۹۷۲- قصاص، صفات، تورج، جامع، عظمت، تملق
۱۹۷۳- پارو، وقوع، عیان، نیام، منها، اکیپ
۱۹۷۴- شیاد، درسا، اغما، امان، نکبت، تابش
۱۹۷۵- سنبل، لحاف، فلات، تخلص، صبور، رئوس
۱۹۷۶- نوید، دامن، نازک، کلید، دوان، نوین
۱۹۷۷- مسیح، حبیب، بلبل، لذیذ، ذبیح، حکیم
۱۹۷۸- جنود، دنبک، کالج، جناغ، غربت، تشنج
۱۹۷۹- مجرم، مزور، ریخت، تبار، رقیق، قاسم
۱۹۸۰- سمند، دمان، نفرت، تعرض، ضامن، نقرس
۱۹۸۱- حرکت، تلفظ، ظروف، فسفر، رواق، قبیح
۱۹۸۲- امین، نصاب، بالش، شگرد، دعوت، تریا
۱۹۸۳- سقوط، طالب، بخشش، شروط، طناب، بورس
۱۹۸۴- شیشک، کشیش، شاخص، صنعت، توقف، فروش
۱۹۸۵- کمند، دادا، امپر، رخصت، تبحر، ریسک
۱۹۸۶- مصحح، حرمت، تصرف، فارغ، غریق، قوام
۱۹۸۷- کاوش، شهود، دمرو، واقع، عارف، فندک
۱۹۸۸- معذب، باعث، ثعلب، بخار، رعیت، ترنم
۱۹۸۹- رویش، شکاک، کاهش، شفیع، عاشق، قطار
۱۹۹۰- دیتا، اشرف، فریب، بیژن، نانو، وجود
۱۹۹۱- القا، اقدس، سرنگ، گمرک، کریم، متکا
۱۹۹۲- مجدد، داعش، شراب، بارز، زبان، نسیم
۱۹۹۳- حکمت، تشتک، کتان، نگرش، شگرف، فاتح
۱۹۹۴- مبدا، ایات، تولد، درود، دیسک، کنام
۱۹۹۵- سایر، رموز، زیبا، اماس، سرخس، سپاس
۱۹۹۶- مجمع، علما، انان، نادم، ملبس، سرهم
۱۹۹۷- عشاق، قدرت، تمکن، نکات، تکلف، فجیع
۱۹۹۸- کبود، دریغ، غبغب، بلوا، ایزد، دلقک
۱۹۹۹- اواز، زائد، دائر، رغبت، تفقد، دارا
۲۰۰۰- ایار، راغب، بویا، احاد، دیشب، برنا
۲۰۰۱- ماهر، رالی، یاوه، هندو، واضح، حریم، حاوی
۲۰۰۲- رمزی، یقین، نیاز، زمام، محشر، رهبر، روان
۲۰۰۳- قاشق، قحطی، یاور، ریسه، همتا، افاق، ابوی
۲۰۰۴- نوبت، تحجر، رتوش، شروع، عضله، هاون، هژیر
۲۰۰۵- تابه، هجرت، تربت، تکیه، هراز، زینت، زمخت
۲۰۰۶- سنگر، رانت، تاول، لایی، لواش، شناس، شیفت
۲۰۰۷- خلوت، تتمه، همسو، واهی، یکصد، دوزخ، درکه
۲۰۰۸- گنجه، هبوط، طراح، حبشه، هیات، تفنگ، توسط
۲۰۰۹- معوج، جنبش، شهیر، روال، لوند، دائم، دلکش
۲۰۱۰- قطاب، برده، هادی، یراق، قضات، تحقق، توشه
۲۰۱۱- دوئل، لوده، هرزه، همدم، مجسم، مسجد، موزه
۲۰۱۲- ابقا، اذیت، تحمل، لیزر، ریکا، اریا، املت
۲۰۱۳- باطل، لنگه، هجری، یغما، اژدر، رسوب، رسته
۲۰۱۴- مرمر، رشید، دکمه، هجمه، هلاک، کژدم، کارد
۲۰۱۵- سویا، ایین، نبشی، یلخی، یورو، واکس، وجین
۲۰۱۶- شیوا، ابجی، یاغی، یویو، ورید، درفش، داهی
۲۰۱۷- مخمل، لیبی، یوگا، ارجح، حامد، دیلم، دودی
۲۰۱۸- زاید، دیده، همسن، نقاط، طاوس، سنتز، سکته
۲۰۱۹- دیود، دوام، مقتل، لغات، تراز، زیاد، زکام
۲۰۲۰- صامت، تفضل، لیمو، وزیر، رفرم، مختص، مهمل
۲۰۲۱- مبهم، ممکن، نجوم، مرجع، عموم، مقدم، متقن
۲۰۲۲- زارع، عزلت، تدبر، رستم، مصلح، حایز، حضرت
۲۰۲۳- برزو، وحشت، تایر، رقاص، صفرا، ایوب، ابهت
۲۰۲۴- ترکش، شهدا، امنا، اهار، رامش، شربت، شعرا
۲۰۲۵- فربد، دروغ، غیبت، تاید، دولا، اسقف، الاغ
۲۰۲۶- مهلک، کرمو، وقار، رسوخ، خلیج، جهرم، جودو
۲۰۲۷- گمان، نمور، ریغو، وفات، ترحم، ملنگ، مدبر
۲۰۲۸- فهیم، مطرب، بانگ، گریس، سکون، نظیف، نایب
۲۰۲۹- موسم، مقرر، رسوم، مفتش، شهرت، تیمم، تذکر
۲۰۳۰- ستار، رفقا، اغوا، اردن، نارس، سانس، سودا
۲۰۳۱- کویت، تحرک، کشمش، شیوخ، خفاش، شمشک، شریک
۲۰۳۲- دروس، سرتق، قارچ، چاوش، شرخر، راکد، رفیق
۲۰۳۳- مخرج، جناب، بیرق، قلمو، والا، اکرم، اریب
۲۰۳۴- وزرا، اتود، دوار، راسخ، خدام، مترو، موبد
۲۰۳۵- مرخص، صحبت، توهم، ممتد، دیگر، رخام، راکت
۲۰۳۶- شارژ، ژاکت، تعلل، لکنت، تجسس، سریش، سوخت
۲۰۳۷- ترشک، کورک، کودک، کایت، تهور، رولت، رازک
۲۰۳۸- فایل، لنگر، روند، دلیر، رجیم، مضاف، مدور
۲۰۳۹- اذین، نافع، علوم، مشیت، تمبر، رقبا، ربیع
۲۰۴۰- دباغ، غوزک، کشکک، کاذب، بلاد، داود، دمبک
۲۰۴۱- مشرک، کنگر، رباط، طباخ، خیزش، شمیم، شعور
۲۰۴۲- فیلا، افات، تحکم، مهیج، جهان، نحیف، نسبت
۲۰۴۳- مرهم، مالک، کوکو، واشر، راهب، بارم، بانک
۲۰۴۴- سیاس، سرحد، دیار، رابط، طنین، نورس، نژاد
۲۰۴۵- فیبر، رویت، تنبک، ککمک، کیلو، واقف، وحدت
۲۰۴۶- خراط، طباق، قانع، عبوس، سدیم، مریخ، مصدق
۲۰۴۷- قرار، روسا، اصغر، رئوف، فروع، عقیق، عرفا
۲۰۴۸- اثاث، ثواب، بلوز، زمزم، معلم، مدعا، محدب
۲۰۴۹- زفاف، فلوت، تکبر، رباب، بیتا، ایدز، الفت
۲۰۵۰- مشوق، قیود، دمکن، نهصد، درنا، ایام، ازاد
۲۰۵۱- مسطح، حشیش، شخیص، صدور، رینگ، گلیم، گردش
۲۰۵۲- ناقض، ضدیخ، خارک، کسوت، تفرش، شگون، شامخ
۲۰۵۳- شنود، دلبر، ربات، تیرک، کوکب، بشاش، بلور
۲۰۵۴- محاط، طلاب، بشکن، ناقص، صلاح، حکام، حجاب
۲۰۵۵- ضارب، برات، تزار، رزرو، وثوق، قبوض، قامت
۲۰۵۶- سیرت، تردد، دردو، وقیح، حساس، سلیس، سجاد
۲۰۵۷- معجز، زینب، بدیع، عطار، رانش، شلغم، شهاب
۲۰۵۸- کمین، نقاش، شلیک، کلوپ، پرنس، سفاک، سروش
۲۰۵۹- حراف، فقرا، اخوت، تفحص، صراف، فلاح، فقها
۲۰۶۰- معرض، ضریح، حالت، تمام، مرام، متمم، مزاح
۲۰۶۱- کادو، وکلا، امحا، اثنا، اروغ، غلتک، غوغا
۲۰۶۲- جلوس، سپند، درنگ، گیسو، وضوح، حراج، حسود
۲۰۶۳- بسیج، جهاز، زهرا، اخرت، تبرک، کاسب، کنیز
۲۰۶۴- کوبا، اجرا، ایمن، نوپا، اسرع، عینک، عظما
۲۰۶۵- اینچ، چارق، قباد، دمشق، قیاس، سارا، سیاق
۲۰۶۶- مسرت، تفلن، نجبا، اسبق، قاطع، عازم، عیون
۲۰۶۷- حریص، صادق، قدیس، سرشت، ترنج، جراح، جناق
۲۰۶۸- خدنگ، گزاف، فیکس، سلیم، مکرم، مسلخ، مصرف
۲۰۶۹- فروغ، غلام، معمم، ملزم، مقدس، سجاف، سموم
۲۰۷۰- محقق، قبرس، سطوح، حرام، مسلمریال مقسم، مدرس
۲۰۷۱- عودت، تخمک، کلوخ، خضوع، عروض، ضایع، ضحاک
۲۰۷۲- تکدی، یاوه، هندو، وسیع، عیاش، شفقت، شوره
۲۰۷۳- تقاص، صندل، لیسه، هوچی، یقین، نشات، نوئل
۲۰۷۴- ناشر، رازی، یاور، رقیه، همتا، ارین، ابری
۲۰۷۵- دودل، لهجه، هاون، نچسب، بیان، نهاد، نخبه
۲۰۷۶- تبعه، هژیر، رودل، لیقه، هجرت، تربت، تشکر
۲۰۷۷- اذان، نوچه، هراز، زردی، یواش، شرکا، شعبه
۲۰۷۸- شوید، دخیل، لایی، یکصد، دوزخ، خورش، خجول
۲۰۷۹- نهال، لخته، همسو، وقفه، هیات، توسن، تیغه
۲۰۸۰- شهلا، ابسه، هبوط، طماع، عماد، دلکش، دوده
۲۰۸۱- رتوش، شیره، هادی، یراق، قنوت، تصور، تکیه
۲۰۸۲- محول، لوده، همدم، ملول، لوند، دائم، دنده
۲۰۸۳- مزار، ریمل، لیزر، ریکا، اویز، زمام، زگیل
۲۰۸۴- زینت، تشنه، هجری، یغما، افاق، قمپز، قرمه
۲۰۸۵- حفاظ، ظلمت، تنفر، رانت، توسط، طراح، طاعت
۲۰۸۶- کهیر، رسوب، باخت، تحقق، قلنج، جلبک، جالب
۲۰۸۷- شئون، ناقل، لزگی، یویو، واضح، حشاش، حایل
۲۰۸۸- دچار، راهی، یاغی، یلخی، یورو، ورید، وادی
۲۰۸۹- زابل، لنگه، هرزه، هجمه، همسن، نیاز، نفقه
۲۰۹۰- محشر، روان، نقره، هلاک، کژدم، مشام، ملون
۲۰۹۱- مجلد، دربی، یوگا، امار، رهبر، رفرم، رزمی
۲۰۹۲- ملاس، سیکل، لیمو، وجین، نجوم، مقام، منحل
۲۰۹۳- اوپن، نقوش، شیوا، انار، رستم، ماما، مارش
۲۰۹۴- حیرت، تحول، لغات، تجدد، درجا، ارجح، اصول
۲۰۹۵- مکدر، رامش، شروع، عفاف، فراخ، خادم، خویش
۲۰۹۶- فیفا، اهدا، اژدر، رشید، درفش، شریف، شعرا
۲۰۹۷- کاشف، فرات، تراز، زاهد، دوام، مضحک، مزیت
۲۰۹۸- قاشق، قهار، ریغو، وسعت، ترکش، شلاق، شکار
۲۰۹۹- خطاب، برگر، رسوخ، خانم، مماس، سرنخ، سزار
۲۱۰۰- معاف، فرود، دیبا، ابقا، اسقف، فهیم، فربد
۲۱۰۱- سینک، کارا، ایدا، اوند، دیلم، مونس، منشا
۲۱۰۲- بساط، طلعت، تفرج، جهرم، مومن، نایب، نوبت
۲۱۰۳- مودب، بانو، وحشت، تفنگ، گوهر، رسوم، ریشو
۲۱۰۴- دروغ، غلات، تدبر، رقاص، صلیب، برند، باگت
۲۱۰۵- کاور، رفقا، اکثر، راسخ، خیام، متلک، مبرا
۲۱۰۶- شناس، سیصد، دروس، ساتن، نظیف، فراش، فرید
۲۱۰۷- سوخت، تایر، رخام، مخاط، طاوس، سانس، ستار
۲۱۰۸- مدعو، واکس، سوسو، وصال، لکنت، ترحم، تجسس
۲۱۰۹- غافل، لنگر، رجیم، مبرم، مصمم، مبلغ، مدور
۲۱۱۰- بارو، وزیر، رقبا، اخگر، رفیق، قالب، قادر
۲۱۱۱- مکرر، ربیع، عیار، راکت، توهم، مدام، مایع
۲۱۱۲- مخلص، صعود، دمبک، کمرو، وزرا، اکرم، اشهد
۲۱۱۳- مذهب، بدعت، ترشک، کورک، کشمش، شمیم، شربت
۲۱۱۴- دولا، اختر، رباط، طلاق، قوزک، کارد، کثیر
۲۱۱۵- ملهم، مشبک، کاذب، برتر، رولت، تیمم، تحرک
۲۱۱۶- بارش، شرور، راهب، برنز، زکام، مغرب، مشیر
۲۱۱۷- مقدم، مبهم، مرجع، عذاب، بارم، مرهم، مرحم
۲۱۱۸- کوکو، وقار، رئوف، فروع، علاج، جفتک، جدار
۲۱۱۹- ثواب، بالغ، غفلت، تذکر، روسا، اثاث، الاغ
۲۱۲۰- حایز، زردک، کشکک، کاهن، نورس، سلاح، سرخک
۲۱۲۱- مدون، نمور، راکد، دوار، رویت، تحکم، تمبر
۲۱۲۲- شبدر، رابط، طباخ، خاشع، علوم، مشوش، مفرط
۲۱۲۳- مجسم، ملقب، بودا، اجزا، ایام، معلم، مسبب
۲۱۲۴- نارس، سیار، رازک، کرنش، شمعک، کودن، کنگر
۲۱۲۵- سویا، اخور، روند، دایر، رینگ، گریس، گلپر
۲۱۲۶- مواج، جعفر، رباب، بیرگ، گراز، زمزم، زرگر
۲۱۲۷- حساس، سرقت، تجرد، دباغ، غریو، وقیح، وفات
۲۱۲۸- مسلک، کوشش، شرخر، رانش، شیوخ، خاتم، خفاش
۲۱۲۹- مطلا، انشا، املت، تنبک، کفاش، شلغم، شهدا
۲۱۳۰- مجعد، درنا، ایدز، زفاف، فلنگ، گلیم، گرما
۲۱۳۱- ضارب، بشکن، نقاط، طلاب، بیرق، قبوض، قرون
۲۱۳۲- شفیق، قصار، رزرو، وثوق، قامت، تفرش، تکبر
۲۱۳۳- مدفن، نقاش، شارژ، ژاکت، تمام، متمم، معاش
۲۱۳۴- کلوپ، پاسخ، خوان، ناقض، ضخیم، ملاک، مریخ
۲۱۳۵- متهم، معوج، جنون، ناقص، صلاح، حکام، حراج
۲۱۳۶- غدغن، نافع، عرفا، ایوب، بیتا، اروغ، اسرع
۲۱۳۷- شباب، بشاش، شمشک، کلزا، اینچ، چاوش، چموش
۲۱۳۸- سلاخ، خازن، نسبت، تفحص، صراف، فلوس، فغان
۲۱۳۹- ملنگ، گزاف، فقید، دمشق، قطاع، عازم، علاف
۲۱۴۰- مفلس، سدیم، مکلف، فروغ، غلام، محرم، موسم
۲۱۴۱- فقرا، اتکا، اریب، بسیج، جنین، نحیف، نجبا
۲۱۴۲- حرام، مبعث، ثریا، ازاد، دردو، وضوح، وارث
۲۱۴۳- افات، توکل، لیبی، یاوه، هندو، والا، وکیل
۲۱۴۴- امنا، انگل، لیسه، هوچی، یقین، نوپا، نازل
۲۱۴۵- اذیت، تفلن، نطفه، همتا، اثنا، اریا، اذین
۲۱۴۶- تبرک، کلمه، هاون، نمکی، یاور، ربات، روضه
۲۱۴۷- کمیت، تمول، لهجه، هجرت، تخمک، ککمک، کاکل
۲۱۴۸- بلوز، زاغه، هژیر، رومی، یواش، شهاب، شبکه
۲۱۴۹- بانک، کشکی، یکصد، درجه، هراز، زینب، زردی
۲۱۵۰- فلکه، هیات، تقاص، صواب، برزو، واقف، وحدت
۲۱۵۱- تیرک، کاتر، رعشه، همسو، وسیع، عادت، عمار
۲۱۵۲- افضل، لیقه، هادی، یراق، قاطع، عظما، عطیه
۲۱۵۳- جودو، ورثه، همدم، مسلخ، خلقت، ترنج، تیشه
۲۱۵۴- عصمت، تعقل، لخته، هبوط، طباق، قانع، قبول
۲۱۵۵- اجرا، اخوت، ترفه، هجری، یغما، اعضا، الفت
۲۱۵۶- شامخ، خلیل، لوند، دمکن، نوبر، رتوش، رودل
۲۱۵۷- کندر، رتیل، لیزر، رسوب، بختک، کودک، کاهل
۲۱۵۸- ریمل، لزگی، یویو، واضح، حجاب، باور، بیضی
۲۱۵۹- قمپز، زمرد، دائم، منحط، طراح، حریق، حسود
۲۱۶۰- مخرج، جلوس، ساقط، طماع، عموم، مقسم، مقدس
۲۱۶۱- کنسل، لنگه، همسن، نقره، هرزه، هلاک، هجمه
۲۱۶۲- ماضی، یلخی، یورو، وکلا، اثیر، رفرم، راهی
۲۱۶۳- دیود، دخیل، لیمو، وجین، نژاد، داود، دوئل
۲۱۶۴- خیبر، رستم، مارک، کلیپ، پولک، کلوخ، کژدم
۲۱۶۵- قدار، ریکا، اسبق، قبرس، سموم، معلق، مجزا
۲۱۶۶- تهور، رامش، شهلا، اذان، نچسب، باخت، بینش
۲۱۶۷- تردد، دجال، لغات، تشکر، روان، نشات، ناقل
۲۱۶۸- چنار، رشید، درفش، شخیص، صداق، قارچ، قاصد
۲۱۶۹- عیون، نجوم، مطرح، حفاظ، ظالم، مصرع، مشام
۲۱۷۰- فیلا، ایمن، نهاد، دختر، رسوخ، خفیف، خزان
۲۱۷۱- شاکر، ریغو، وسعت، تحقق، قیاس، سریش، سیلو
۲۱۷۲- سزار، رانت، تراز، زاید، دیلم، مدرس، مشقت
۲۱۷۳- شلاق، قنوت، تفرج، جویا، ابهت، ترکش، تربت
۲۱۷۴- مجیز، زهرا، اوند، دچار، رسوم، مقیم، ماما
۲۱۷۵- خندق، قمار، رقاص، صحبت، تاید، دوزخ، دلیر
۲۱۷۶- مضحک، کفار، رفقا، اویز، زاهد، دوام، دیار
۲۱۷۷- منبر، راسخ، خنیا، ارجح، حروف، فهیم، فراخ
۲۱۷۸- مغرض، ضایع، عنبر، رخام، مزاج، جهرم، جمیع
۲۱۷۹- معظم، مماس، سودا، اسقف، فرات، ترحم، تجسس
۲۱۸۰- سراغ، غیرت، تشکل، لنگر، رجیم، مونس، مشیت
۲۱۸۱- درنگ، گمان، ناشر، روال، لکنت، تجدد، توسن
۲۱۸۲- قالب، برگر، رقبا، اخگر، رفیق، قاشق، قرار
۲۱۸۳- معرض، ضحاک، کاشف، فیوز، زمام، معمم، محرک
۲۱۸۴- مختص، صادر، راکت، توسط، طلعت، توهم، تصور
۲۱۸۵- کادو، واشر، رهبر، ربیع، عقیق، قوزک، قطور
۲۱۸۶- مطیع، عبید، دروس، سیصد، دیبا، اکرم، امید
۲۱۸۷- فلاح، حیدر، رولت، تیمم، موضع، عفاف، عیار
۲۱۸۸- منصف، فقیر، رباط، طلاق، قطاب، بارم، بلور
۲۱۸۹- عیوب، بهشت، ترشک، کنار، راهب، بدیع، باگت
۲۱۹۰- اهدا، اژدر، رئوف، فلان، نظیف، فقها، فیبر
۲۱۹۱- سلیس، سوسن، نیاز، زبون، نقوش، شناس، شبان
۲۱۹۲- جوشش، شدید، دروغ، غلات، تحکم، مروج، مقلد
۲۱۹۳- موجب، بزاز، زارع، عبوس، سلیم، مصمم، مجهز
۲۱۹۴- وحشت، تحرک، کبیر، راکد، دلکش، شکمو، شریک
۲۱۹۵- صادق، قدیس، سرنخ، خویش، شمیم، مخلص، ملاس
۲۱۹۶- سالک، کاور، روسا، اتان، نارس، سانس، سپهر
۲۱۹۷- یوگا، اخگر، رینگ، گردش، شوید، دفعی، دلبر
۲۱۹۸- بیجا، اهار، رباب، بربر، رازک، کوکب، کنگر
۲۱۹۹- ایین، نمور، رانش، شیوع، عماد، درجا، دایر
۲۲۰۰- مجاب، بلاد، دباغ، غریو، وزرا، ایام، اشهد

بخش آبنبات

بخش آبنبات

۱- آبی، صورتی، قهوه ای، سیاه، زرد، سرمه ای، خاکستری
۲- منچ، مار و پله، تخته نرد، روپولی
۳- مربع، دایره، مستطیل، مثلث، لوزی، ذوزنقه، بیضی
۴- کارد، چنگال، قاشق، بشقاب، پارچ، لیوان
۵- مرداب، اقیانوس، خلیج، برکه، رودخانه، دریاچه، استخر، باران
۶- مادر، خاله، عمو، برادر، خواهر، پدر، دایی، عمه
۷- گاری، چرخ دستی، ویلچر، اتومبیل، کامیون
۸- ال کلاسیکو، جام جهانی، مسی، یوونتوس، علی دایی، دربی، فیفا
۹- کاج، قورباغه، لوبیا، خیار، باقالی، کلم بروکلی
۱۰- پیتزا، چیزبرگر، مرغ سوخاری، ناگت، نان سیر
۱۱- نان، پاستا، بیسکوییت، پیراشکی، کلوچه، کیک
۱۲- پژو پارس، پاترول، پرادو، ژیان، کادیلاک
۱۳- تاریکی، سوسک، عنکبوت، ارتفاع، مردن
۱۴- صفحه لمسی، دوربین، بازی، سیم کارت، وای فای
۱۵- ماسه، صدف، حوله، حمام آفتاب، لنگرگاه
۱۶- موبایل، سوییچ، کیف پول، خودکار، آدامس
۱۷- پرینتر، جوهر، روان نویس، مداد، ماژیک
۱۸- اصلاح، حوله، شامپو، سنگ پا، صابون، لوسیون
۱۹- آچار، فیلتر هوا، پنچرگیری، صافکاری، پمپ باد
۲۰- چرخ و فلک، هندوانه، پرتقال، توپ، زمین، تیله، گردو
۲۱- شیشه، پیمان، رکورد، قانون، قولنج، جناغ، شاخ، دل
۲۲- مار کبری، رتیل، زبان، زنبور، عقرب
۲۳- قند، عسل، شکر، خسرو، فرهاد، شیرینی، پیروزی
۲۴- توکیو، یوکوهاما، کیوتو، ناکازاکی، هیروشیما
۲۵- پیانو، ساکسیفون، ساز دهنی، تنبک، گیتار، سه تار، کمانچه
۲۶- لیمو، جوجه، برزیل، شله زرد، قناری، زردآلو
۲۷- مردم شهر، بارون که زد، دنیای من، چتر خیس، دیوونگی، شیدایی
۲۸- مداد قرمز، تراش، پرگار، گونیا، نقاله
۲۹- ترک، سرما، غذا، کتک، رکب، آب خنک، بر، مغز خر
۳۰- مغز، شکم، ریه، پوست، چشم، زانو، انگشت، ماهیچه، ابرو
۳۱- برگه آلو، انجیر خشک، بادام، گردو، کشمش
۳۲- نورافکن، مهتابی، فانوس، لامپ، خورشید
۳۳- قورباغه، کانگورو، خرگوش، ملخ
۳۴- سیگار، نقاشی، سرک، رنج، گرسنگی، جارو، تابلو، کیسه
۳۵- عمارت، کاخ، ویلا، کلبه، کاروان، خانه
۳۶- کنکور، خواستگاری، سخنرانی، جنگ، زلزله، سربازی
۳۷- شخم، تراکتور، خرمنکوب، کشاورز، گندم، برداشت
۳۸- تندرستی، بدنسازی، فوتبال، کشتی، والیبال، بدمینتون
۳۹- باسلوق، کلوچه، باقلوا، سوهان، پولکی
۴۰- الکل، چسب زخم، گاز استریل، بتادین، آسپرین
۴۱- قرمه سبزی، یتیمچه، املت، شیرین پلو، ته چین، قلیه ماهی، کباب ترش
۴۲- روحانی، ترامپ، پوتین، مکرون، اردوغان
۴۳- تلویزیون، گردش، کتاب، فوتبال، پلی استیشن، بازی، مسافرت
۴۴- روزه، گردو، شیشه، لیوان، قولنج
۴۵- سوپرمن، هواپیما، هلی کوپتر، کبوتر، ابر، موشک
۴۶- بینوایان، واتو واتو، مهاجران، پت و مت، چوبین
۴۷- استاد، دانشجو، افتادن، خوابگاه، پاس کردن
۴۸- هواپیما، میهماندار، حراست، برج مراقبت، مسافر
۴۹- اجاره، مسافر، دیوانه، غسال، نوان، دفتر، دارو
۵۰- سگک، تشک، سرپا، خاک، زیر یک خم، کول انداز، فیتیله پیچ
۵۱- انتقام، قرار، نتیجه، اسیر، ژست، رژیم، ماهی، تصمیم
۵۲- مولکول، مورچه، حقیر، نقطه، مثقال، اپسیلون
۵۳- یونان، ماراتن، افتتاحیه، ژیمناستیک، مدال، رقابت
۵۴- طعمه، قایق، دریاچه، قلاب، سطل
۵۵- نفت، آفریقا، کلاغ، تخته سیاه، سوخته، چادر
۵۶- خمیر بازی، شخصیت، مواد مذاب، پارافین، سفال
۵۷- اهرام، فرعون، هیروگلیف، کلئوپاترا، ابوالهول
۵۸- قتل، قاچاق، جاسوسی، خیانت، اختلاس، تهمت
۵۹- شیرازی، کلم بروکلی، خیار، الویه، بالزامیک، سزار
۶۰- لایه اوزون، عینک، تلق، روح، منشور
۶۱- دوچرخه، کالسکه، گاری، چرخ خیاطی، آسیاب آبی
۶۲- تیله بازی، هفت سنگ، وسطی، لی لی، قایم باشک، پانتومیم
۶۳- زمین، پوستی، آب زدن، پوش، انداز، دریایی، طاق
۶۴- راه شیری، سیاه چاله، ستاره، سال نوری، اورانوس
۶۵- بادبان، اسکلت، سکان، غارت، کشتی
۶۶- مسواک، بالش، استراحت، رویا، خرناس
۶۷- ماسه، کلوچه، سیرترشی، زیتون، کباب ترش، دریا، جنگل
۶۸- سمیرا، ساناز، نسترن، ترانه، هانیه، مهتاب
۶۹- دروازه بان، مهاجم، سانتر، دریبل، ضربه آزاد
۷۰- اخبار، تیراژ، ویراستار، کاریکاتور، آگهی، مقاله
۷۱- ماه، خورشید، ابر، باران، رنگین کمان، باد
۷۲- خاکستر سبز، به نام پدر، ارتفاع پست، روبان قرمز، دعوت
۷۳- لایتناهی، مجازی، ذخیره سازی، سبز، کاری، معنوی
۷۴- هندوانه، آلبالو، فراری، گوجه فرنگی، خون، خجالت زده
۷۵- میهمان، هدبند، کلاه شاپو، روسری
۷۶- کوبیسم، سورریال، کلاسیک، پست مدرن، دادایسم
۷۷- ماوس، مانیتور، کیبورد، درایو نوری، پاور، سی پی یو
۷۸- وای فای، رادیو، پلیس، موبایل، واکی تاکی
۷۹- جوجه کباب، هتل، پاسپورت، پرواز، سوغاتی
۸۰- مترو، ترافیک، آمبولانس، خیابان، خط عابر، کوچه
۸۱- مدال، قهرمانی، فهم، خانواده، کردار، دانش، تحصیلات، موطن
۸۲- لیگ برتر، هند شرقی، اروپا، لندن، پوند، روباه پیر
۸۳- نقاشی، اعلانات، راهنما، تبلیغاتی، فرش
۸۴- گندم، جو، چاودار، برنج، ذرت، ارزن
۸۵- جاجیم بافی، نمدمالی، خراطی، رنگرزی، خطاطی، سفالگری
۸۶- سرآشپز، ناهار، بشقاب، چلوکباب، ساندویچ
۸۷- چرچیل، آلمان، ویرانی، استالین، پرل هاربر، هیروشیما
۸۸- آدم برفی، اورکت، اسکی، شومینه، شکلات داغ
۸۹- آبی، قرمز، زرد، نارنجی، بنفش، نیلی
۹۰- اسپری، موزر، سشوار، رنگ مو، پیرایش، بیگودی، شانه
۹۱- شکر، مهتابی، برف، کاغذ، کبوتر، تخم مرغ
۹۲- عدس، ماش، لپه، لوبیا سفید، نخود، باقلا
۹۳- توربین، فرفره، آسیاب بادی، چرخ روزگار، پنکه، زمین
۹۴- قولنامه، عریضه، مقاله، روزنامه، جزوه
۹۵- ترخون، کاهو، کلم بروکلی، فلفل سبز، گوجه، پیازچه
۹۶- الماس، فیروزه، کهربا، زمرد، عقیق
۹۷- وقت، هنر، استعداد، جوانی، عمر
۹۸- رند، عمل، میدان، ناحسابی، خانواده، عنکبوتی
۹۹- سنگ، نارنجک، ماهواره، وزنه، موشک، لنگه کفش
۱۰۰- ویدیو چک، تور، لیبرو، توپگیری، سرویس، پاسور
۱۰۱- فیل، نهنگ، خورشید، کهکشان، اقیانوس
۱۰۲- قدیمی، نوستالژی، کالسکه، تاریخ، گرامافون
۱۰۳- حساب، معادله، تقسیم، هندسه، اعداد، آمار
۱۰۴- سمنان، گناوه، مراغه، آبادان، کازرون، چابهار
۱۰۵- سال نو، عروسی، تولد، قهرمانی، مهرگان
۱۰۶- بلدوزر، زلزله، طلاق، گردباد
۱۰۷- نظر، قامت، آسمانخراش، برج میلاد، قله، دماوند
۱۰۸- اقیانوس، لاکپشت، سالمند، حلزون، نسیم
۱۰۹- لباس، کنترل، آسانسور، سردست
۱۱۰- بسط، قول، قرار، دستور، جان، ترجیح، خون، خط، حکم
۱۱۱- قهوه، بهار نارنج، ادکلن، گلاب، مشک، صابون
۱۱۲- برلین، پاریس، تهران، نیویورک، سیدنی
۱۱۳- اورانیوم، اکسیژن، هلیوم، روی، طلا، نقره
۱۱۴- شاه لیر، بر باد رفته، سرگیجه، لئون، همشهری کین
۱۱۵- سامورایی، خوان، کوتوله، سین، سنگ، تپه
۱۱۶- سنج، زندگی، خون، جمعیت، عصبی
۱۱۷- الکترونیک، عمران، مکانیک، صنایع، رباتیک
۱۱۸- مامور، پلیس، راهرو، اسناد، ارتش، تونل
۱۱۹- دینامیت، تاریک، کلنگ، ذغال سنگ، کانی
۱۲۰- کتابخانه، جالباسی، قلک، کابینت، صندوقچه، سینی
۱۲۱- شیر کوهی، جگوار، یوزپلنگ، سیاه گوش
۱۲۲- سامورایی، دقیقه، بازمانده، دستاورد قسمت
۱۲۳- روبات، هسته ای، سفینه، موبایل، اینترنت
۱۲۴- خبرنگار، مهماندار، بازرگان، هنرپیشه
۱۲۵- سوراخ، انباری، میکی ماوس، فاضلاب، جری
۱۲۶- لباس، نساجی، بافتنی، ابریشم، خیاط، مخمل
۱۲۷- جی پی اس، ستاره قطبی، قطبنما، ماهواره، نقشه، خورشید
۱۲۸- نیوزلند، استرالیا، کوبا، ژاپن، اندونزی، سیشل
۱۲۹- قلعه، فلاخن، زره، شمشیر، شوالیه، سپر، نیزه
۱۳۰- موچین، شامپو، جاروبرقی، بخارشوی، مسواک، تی شوی
۱۳۱- شب چهارده، زیبا، هلال، عسل، رمضان
۱۳۲- آسمان، استقلال، فیروزه، دریا، نیلوفر، رنگ اصلی
۱۳۳- ساز دهنی، گیتار بیس، بانجو، توبا، ساکسیفون، سرنا، ویولن
۱۳۴- هزار و یک شب، موش و گربه، سندباد، درخت آرزو، حسن کچل
۱۳۵- تلگرام، فورجی، آپارات، وبگردی، آنلاین
۱۳۶- ایران، هندوستان، غنا، شیلی، چک، مراکش، آرژانتین، دانمارک
۱۳۷- شمس تبریزی، فیه ما فیه، شاعر، عارف
۱۳۸- سارا و ایدا، فصل نرگس، رگ خواب، اکسیدان، اشوب
۱۳۹- شیره درخت، چسب مایع، عسل، مربا، آبنبات، شربت
۱۴۰- زعفران، مایونز، دارچین، کچاپ، روغن زیتون، سرکه، غوره، پونه
۱۴۱- مقتول، اثر انگشت، رد پا، نوار زرد، کاراگاه، دی ان ای
۱۴۲- نیوتن، قانون، نیرو، زمین
۱۴۳- قنات، تونل، پاناما، مانش، رادیو، شبکه
۱۴۴- مرمر، سیاه، مدیترانه، عمان، کاراییب
۱۴۵- داوینچی، پیکاسو، ونگوگ، میکل آنژ، براندو، بتهوون
۱۴۶- جوز هندی، پاپریکا، خردل، پونه، زردچوبه
۱۴۷- سیمرغ، گریفین، بوتیمار، اهریمن، بختک
۱۴۸- اشترانکوه، پشته کوه، تخت سلیمان، توچال، دماوند، سبلان
۱۴۹- جک لندن، صادق هدایت، مارک تواین، مارکز
۱۵۰- بگونیا، کالادیوم، کاملیا، دیفن باخیا، ارکیده
۱۵۱- ویلا، آیفون، رولکس، لکسوس، آدیداس، پنت هاوس
۱۵۲- درآمد، زیان، ورشکست، کارآفرینی، سود
۱۵۳- متکبر، مستقل، منفعل، درونگرا، مهربان
۱۵۴- سخت افزار، وایمکس، اینترنت، دیتابیس، هکر
۱۵۵- لبخند، قدرشناسی، خوشبینی، باور
۱۵۶- پالپ فیکشن، مری پاپینز، هفت دلاور، خوب بد زشت، پدرخوانده
۱۵۷- نازلی چای، گاماسیاب، قزل اوزن، سفیدرود، هراز
۱۵۸- سونامی، رستم، هرکول، رییس جمهور، کرگدن، بروس لی
۱۵۹- ارکستر، تصنیف، ضرب آهنگ، کنسرت، گیتار، شور
۱۶۰- هخامنشیان، مولوی، زورخانه، زعفران، خلیج فارس
۱۶۱- حافظیه، نقش جهان، ارگ بم، بازار وکیل، باغ ارم
۱۶۲- دروغ، کرگدن، بوفالو، گوزن، دیو سپید، اسب تکشاخ
۱۶۳- تایپیست، سرایدار، ملوان، بقال، مترجم
۱۶۴- گرانش، چگالی، شتاب، نیرو، توان
۱۶۵- دور قاب چین، ترشی، حلیم، کبابی، خورش، دلمه
۱۶۶- اتومبیل، چمدان، مسافرخانه، هواپیما، کاری، چادر، ویزا، دریایی
۱۶۷- گرینلند، روسیه، کانادا، ایسلند، فنلاند
۱۶۸- فروشگاه، تخفیف، درصد، خریدار، برند
۱۶۹- بیمارستان، ویزیت، درمانگاه، دندانپزشک، نسخه، ارتوپد
۱۷۰- سفره ماهی، توتیا، مارماهی، وال، اختاپوس، دلفین
۱۷۱- مدال، قهرمانی، فهم، خانواده، کردار، دانش، تحصیلات، موطن
۱۷۲- بستنی، کشک، خامه، قره قروت، سرشیر، ماست، کره
۱۷۳- میراندا، کوکاکولا، اسپرایت، شیر کاکائو، ایستک، کانادا
۱۷۴- کبک، گنجشک، مرغ دریایی، شاهین، مرغ عشق، قناری، کرکس
۱۷۵- مراکش، مصر، نیجریه، سودان، الجزایر، تونس، کامرون
۱۷۶- نشسته، سحر، کرم، تنگ، کشتی، سم، گل، شکر
۱۷۷- مربا، پنیر، شکر، نیمرو، بربری، چایی
۱۷۸- قاشق، ظرفشویی، چنگال، روغن، کابینت، چاقو
۱۷۹- فشار خون، چربی خون، کبد چرب، افسردگی، اضافه وزن
۱۸۰- شیر دریایی، روباه، خفاش، سمور آبی، کرم خاکی، دلفین
۱۸۱- انگور، توت فرنگی، سیب، لیمو، پرتقال، موز، آناناس
۱۸۲- شرلوک هلمز، جنایت، کارآگاه، ذره بین، پیپ
۱۸۳- شیرجه، شنا، هاکی روی یخ، تکواندو، کشتی آزاد، شمشیر بازی
۱۸۴- تلفن، گفتگو، پیامک، ایمیل، کارت پستال، تلگرام، دود
۱۸۵- آفتابی، بارانی، رگبار، ابری، برفی
۱۸۶- می سی سی پی، نیل، یانگ تسه، تایمز، آمازون، راین، گنگ، سن
۱۸۷- خودکار، مداد، کامپیوتر، ماژیک، پاک کن، لیوان
۱۸۸- منشی، کارمند، رییس، اخراج، مرخصی، وام، استخدام
۱۸۹- پنیر، شکلات، وانیل، تخم مرغ، قهوه، کشمش
۱۹۰- درام، ترسناک، عاشقانه، کمدی، اجتماعی، خانوادگی
۱۹۱- گردو، فندق، بلوط، بادام هندی، تخمه کدو، پسته
۱۹۲- توالت، تره، توت، انگور، کلاه، گوجه، کشتی
۱۹۳- دانه، ریشه، برگ، ساقه، میوه
۱۹۴- باخ، بتهوون، موتسارت، شوپن، چایکوفسکی، شوبرت

 

دانلود ورژن جدید بازی آمیرزا Amirza + جواب تمام مراحل برای اندروید

 

دانلود ورژن جدید بازی Baghlava باقلوا + جواب مراحل برای اندروید