پایان نامه ای از رشته روانشناسی و علوم تربیتی درباره بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزم های دفاعی در دانشجویان – با فرمت Word ورد را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. هدف پژوهش حاضر ، بررسی رابطه بین اختلالات روانی و مکانیزمهای دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام می باشد. طرح پژوهش همبستگی ونمونه پژوهش را همان جامعه آماری یعنی دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام تشکیل می دهد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار تحقیق ، پرسش نامه اختلالات روانی SCI- 90- R و پرسشنامه سبک های دفاعی DSQ- 40 بود به منظور تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیر سون استفاده گردید. اختلال روانی.. عبارت است از «نشانگان یا الگوی رفتاری یا روانی که اهمیت بالینی دارد و در فرد یافت می شود و با پریشانی فعلی (مثل نشانه ای عذاب آور) یا معلولیت (یعنی، اختلال در یک یا چند زمینه ی مهم عملکرد) یا با افزایش قابل ملاحظه ی خطر مرگ، درد، معلولیت، یا از دست دادن آزادی ارتباط دارد. به علاوه، این نشانگان یا الگو نباید صرفاً پاسخی قابل پیش بینی و از لحاظ فرهنگی تائید شده به رویدادی خاص، مثل مرگ فرد عزیز، باشد» (انجمن روان پزشکی آمریکا، 2000، ص XXXi). اصطلاح اختلال های روانی برای کل اقدام تشخیص و درمان، اهمیت زیادی دارد. اجازه دهید به تعریف ارائه شده در DSM-IV-TR و اشارات آن، نگاه دقیق تری بیاندازیم. شما هم اکنون می توانید این پایان نامه را بصورت فایل ورد با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این پایان نامه به شرح زیر میباشد :

 • چکیده

فصل اول: مقدمه

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت مسئله
 • اهداف پژوهش
 • سوالات اصلی پژوهش
 • سوالات کلی
 • سوالات اختصاصی
 • متغیرهای پژوهش
 • تعاریف عملیاتی متغییرها
 • تعاریف نظری متغییرها

فصل دوم: پیشینه ی پژوهش

 • اختلال های روانی
 • پیش زمینه تاریخی
 • ماقبل تاریخ و ارواح شیطانی
 • یونان باستان و توجیهات پزشکی
 • قرون وسطی و دیوشناسی
 • عصر خردگرایی و درمان مبتنی بر اصول اخلاقی
 • عصر جدید و بیماری روانی
 • ملاک های تعریف نابهنجاری
 • چشم اندازهای تاریخی رفتار غیرعادی
 • دیدگاه های روانشناختی در مقابل دیدگاه های عضوی
 • زمینه فراهم است
 • ملاک های قانونی
 • ملاک های آماری
 • ملاک های انحراف از هنجار
 • ملاک های بهداشت روانی
 • ملاک های اجتماعی و روان شناختی
 • چهار مباحثه
 • ملاک های بیماری روانی
 • رویکردها/ الگوها
 • الگوی پزشکی (یا زیست – شیمیایی)
 • الگوی روان پویشی
 • الگوی رفتاری
 • الگوی شناختی
 • الگوی ساختارگرای اجتماعی
 • الگوی انسان گرا/ وجودگرا
 • رویکرد تکاملی
 • الگوی نظام های خانوادگی
 • الگوی اجتماعی- فرهنگی
 • الگوی فمینیستی (برابری طلبی زنان)
 • رویکرد التقاطی
 • دیدگاه زیست شناختی
 • دیدگاه روان پویشی
 • دیدگاه یادگیری
 • دیدگاه شناختی
 • دیدگاه انسان گرایی- هستی گرایی
 • دیدگاه اجتماعی
 • ارزش رویکرد تعاملی
 • دیدگاه روان پویشی
 • راهنمای تشخیص و طبقه بندی
 • راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM)
 • رویکرد طبقه بندی
 • سیستم چندمحوری
 • پنج محور DSM-IV-TR
 • محور I: اختلال های بالینی
 • محور II: اختلال های شخصیت و عقب ماندگی ذهنی
 • محور III:بیماری های جسمانی:
 • محور IV: مشکلات روانی- اجتماعی و محیطی
 • محور V: ارزیابی کلی عملکرد
 • اختلال های خُلقی
 • اسکیزوفرنی و اختلال های مربوط
 • اختلال های شخصیت
 • اختلال های مرتبط با رشد
 • اختلال های مرتبط با پیری و شناختی
 • اختلالهای مرتبط با مواد
 • اختلال های خوردن و اختلال های کنترل تکانه
 • تجربه انسان در مورد اختلال های دورانی
 • تأثیر اختلال های روانی بر فرد: داغ و پریشانی
 • تاثیر اختلال روانی بر خانواده
 • تأثیر اختلال روانی بر جامعه
 • مکانیسم ها و سبک های دفاعی
 • مکانیسم های دفاعی Defence mechanism (تعریف و کاربرد)
 • مکانیسم ها و سبک های دفاعی
 • مکانیزم های دفاعی
 • طبقات و نمونه های مکانیزم های دفاعی
 • نظریه ها و طبقه بندی های مختلف مکانیسم های دفاعی
 • دفاع های نارسیستیک
 • دفاع های نابالغ
 • دفاع های نوروزی
 • دفاع های سالم
 • طبقه بندی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV)
 • پژوهش های انجام شده در داخل و خارج ایران

فصل سوم: روش پژوهش

 • ابزار پژوهش
 • معرفی ابزار پژوهش
 • پرسشنامه SCL-90-R
 • سوالات اضافی
 • پایایی آزمون
 • شیوه اجرا و نمره گذاری
 • . پرسشنامه سبک های دفاعی (DSQ)
 • روش اجرا و گرداوری داده ها و نمره گذاری
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: یافته های پژوهش

فصل پنجم: بحث

 • مقدمه
 • الف) بحث
 • ج) محدودیت ها
 • د) پیشنهادات مبتنی بر محدود یت ها
 • منابع و ماخذ 

این پایان نامه با فرمت ورد Word | صفحه 118 قابل ویرایش میباشد.

قیمت : ۱۰۰۰ تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.