پایان نامه ای از رشته روانشناسی و علوم تربیتی درباره بررسی رابطه بین مولفه‌های محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار – با فرمت Word ورد را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. تحقیق حاضر تحت عنوان «بررسی رابطه بین مولفه‌های محیط خانواده با سلامت عمومی زنان باردار» صورت گرفته است، لذا هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه مذکور بوده است. همچنین از جمله اهداف فرعی تحقیق نیز می توان به بررسی رابطه بین مؤلفه­های محیط خانواده با سلامت عمومی، و همچنین بررسی رابطه مؤلفه­های محیط خانواده با مؤلفه های سلامت عمومی اشاره کرد. در این پژوهش محقق درصدد آزمون این فرضیه اصلی بود که بین محیط خانواده و سلامت عمومی زنان باردار رابطه وجود دارد. با توجه به اینکه محیط خانواده دارای 10 مؤلفه می باشد محقق به بررسی این رابطه به تفکیک هر مؤلفه پرداخته است. همچنین با توجه به اینکه پرسشنامه سلامت عمومی نیز دارای چهار مؤلفه می باشد محقق در نهایت به عنوان یافته های جنبی پژوهش به بررسی رابطه مؤلفه های محیط خانواده با هر یک از مؤلفه های سلامت عمومی پرداخته است. این تحقیق از نظر موضوعی و مکانی پیرامون وضعیت سلامت عمومی زنان باردار متأثر از محیط خانواده در منطقه 4 شهر تهران انجام شد. شما هم اکنون می توانید این پایان نامه را بصورت فایل ورد با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این پایان نامه به شرح زیر میباشد :

 • عنوان صفحه
 • چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • اهداف اصلی
 • اهداف فرعی
 • فرضیه‌های تحقیق
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه‌های فرعی
 • متغیرهای پژوهش
 • تعریف مفاهیم و اصطلاحات پژوهش (عملیاتی و مفهومی)

فصل دوم: پیشینه پژوهش

 • مقدمه
 • بخش اول: سلامت عمومی
 • سلامت عمومی و تعاریف آن
 • نشانه‌های سلامت عمومی
 • مدل بیماری روانی و سلامت عمومی
 • رویکردهای مختلف روانشناسی و سلامت عمومی
 • الف) رویکرد روان تحلیل‌گری
 • ب) رویکرد رفتارگرایی
 • ج) رویکرد انسان‌نگری
 • بخش دوم : خانواده و محیط خانواده
 • خانواده و اهمیت آن در نظریه های روان شناختی
 • تأثیر خانواده بر رشد شخصیت
 • نظریه اسناد
 • تأثیر محیط‌های ارتباطی خانواده بر رفتار اعضای خانواده
 • سنجش محیط خانواده
 • مقیاس محیط خانواده
 • نقش سلامت عمومی در ثبات خانواده
 • عوامل خانوادگی موثر در سلامت عمومی
 • شیوه‌های ارتباطی موجود در خانواده
 • مهارتهای زندگی اعضای خانواده و نقش آن در سلامت عمومی خانواده
 • اقتصاد خانواده و نقش آن در سلامت عمومی خانواده
 • ازدواجهای مناسب در تامین سلامت عمومی خانواده
 • بخش سوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

 • مقدمه
 • روش اجرای پژوهش
 • جامعه پژوهش
 • نمونه و روش نمونه‌گیری
 • ابزار اندازه‌گیری و روش گردآوری دادهها
 • الف) پرسشنامه سلامت عمومی گلد برگ
 • شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه گلدبرگ
 • روایی و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی
 • ب) مقیاس محیط خانواده
 • روایی و پایایی مقیاس محیط خانواده
 • روایی
 • روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 • مقدمه
 • روشهای آماری توصیفی
 • روشهای آماری استنباطی
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه‌های فرعی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

 • مقدمه
 • بحث و نتیجه گیری
 • فرضیه اول
 • فرضیه دوم
 • فرضیه سوم
 • فرضیه چهارم
 • فرضیه پنجم
 • فرضیه ششم
 • فرضیه هفتم
 • فرضیه هشتم
 • فرضیه نهم
 • فرضیه دهم
 • نتایج فرضیات
 • محدودیت های تحقیق
 • پیشنهادات تحقیق
 • منابع فارسی
 • منابع لاتین
 • ضمائم پرسشنامه

این پایان نامه با فرمت ورد Word | صفحه 90 قابل ویرایش میباشد.

قیمت : ۱۰۰۰ تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.