پایان نامه ای از رشته روانشناسی و علوم تربیتی درباره بررسی رابطه ی بین عشق ورزی و رضایت مندی زناشویی – با فرمت Word ورد را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. سابقه و هدف یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده های رضایتمندی در رابطه ی زناشویی، وجود عشق در باطه و کیفیت آن است. در این پژوهش به بررسی رابطه اجزاء عشق بر اساس نظریه ی استرنبرگ با رضایتمندی زوجی پرداخته شده است. مواد و روش، این پژوهش بر روی 80 فرد متاهل ساکن شهر قوچان و یا روش نمونه گیری در دسترس برای عشق انجام شد. ابزار مود استفاده ، پرسشنامه رضایتمندی زوجی انریچ (ENRICH)، پرسشنامه مقایس استربرگ برای عشق بود. فرض اساسی این پژوهش مبنی بر وجود رابطه بین عشق ورزی و رضایتمندی زناشویی تائید گردید و فرض دیگر نشان داد که رابطه معناداری بین مدت ازدواج و رضایت مندی زناشویی وجود ندارد. و نتایج بررسی های دیگر نشان داد که بین اجزاء عشق، صمیمیت؛ هوس و تعهد رابطه ی معناداری وجود دارد که بالاترین همبستگی در نمرات مقیاس تعهد سپس صمیمیت و در آخر مقیاس هوس یا رضایت مندی زناشویی مشاهده گردید. شما هم اکنون می توانید این پایان نامه را بصورت فایل ورد با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این پایان نامه به شرح زیر میباشد :

 • عنوان صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • سؤالات و فرضیات تحقیق
 • سؤالات تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • تعاریف نظری و عملیاتی متغییرها
 • الف) تعریف نظری
 • ب) تعریف عملیاتی

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

 • پیشینه
 • رضایتمندی زناشوئی
 • تعریف رضایت مندی زناشوئی و پیامدهای آن
 • عوامل موثر بر رضایتمندی زناشوئی
 • نظریه فروید
 • تعریف عشق ازدیدگاه فروید
 • تجلی غریزه زندگی در عشق
 • نظریه یونگ
 • تعریف عشق از دیدگاه یونگ
 • تئوری جبران در دیدگاه یونگ به چه معناست
 • عشق رومانتیک
 • عشق انسانی
 • عشق و من
 • نظریه فروم
 • تعریف عشق از دیدگاه فروم
 • عناصر عشق دردیدگاه فروم
 • انواع عشق: فروم عشق را چهار نوع می داند
 • انواع عشق دروغین دردیدگاه فروم
 • عشق واقعی یا زایا و مولد دردیدگاه فروم به چه معناست
 • نظریه مزلو
 • تعریف عشق ازدیدگاه مزلو
 • تفاوت میان دو عشق دردیدگاه مزلو
 • مشخصات عشق بین دو جنس دردیدگاه مزلو
 • قابلیت دوست داشتن و دوست داشته شدن
 • جنسیت در عشق خود شکوفا
 • پرستاری، مسئولیت،اشتراک نیازها
 • صفا، نشاط در رابطه عشق سالم
 • فردیت عشقی در افراد سالم
 • حسن سلیقه در عشق افراد سالم
 • نظریه آیزنگ
 • تعریف عشق ازدیدگاه آیزنگ
 • نظریه شوستروم
 • انواع عشق: شوستروم معتقد است که عشق صور متعدد دارد
 • عشق در انسان خویشتن ساز دردیدگاه شوستروم
 • نظریه سالیوان
 • تعریف عشق ازدیدگاه سالیوان
 • نظریه استنبرگ
 • تعریف عشق از دیدگاه استنبرگ
 • تئوری های عشق دردیدگاه استنبرگ
 • دیدگاه سه بعدی عشق
 • مراحل حصول عشق
 • سبک عشق
 • یافته های پژوهشی در خصوص موضوع
 • الف- یافته های پژوهشی داخلی
 • ب- پژوهش های خارجی در رابطه با موضوع

فصل سوم: روش پژوهش

 • روش پژوهش
 • جامعه آماری پژوهش
 • حجم نمونه
 • روش نمونه گیری
 • ابزار پژوهش
 • روایی و اعتبار ابزارها
 • روش اجرا
 • روش های تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم : یافته های پژوهش

 • یافته ها
 • آمار توصیفی
 • آماراستنباطی

فصل پنجم : نتیجه گیری

 • بحث و نتیجه گیری
 • بحث بر اساس فرضیات پژوهش
 • محدودیت های پژوهش
 • پیشنهادات
 • منابع

این پایان نامه با فرمت ورد Word | صفحه 61 قابل ویرایش میباشد.

قیمت : ۱۰۰۰ تومان (پرداخت با کلیه کارتهای بانکی عضو شتاب امکانپذیر است)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.