شعر آزمودم! مرگ من در زندگی است از مولاناReviewed by مرتضی اکبریان on Aug 5Rating: 5.0

آزمودم! مرگ مــن در زنـــدگی است

چون رهی زین زندگی، پایندگیست