رباعی نگریست از مولانا محمد جلال الدین بلخیReviewed by مرتضی اکبریان on Aug 16Rating: 5.0

یک چشم من از روز جدائی بگریست

چشم دگرم گفت چرا گریه ز چیست

چون روز وصال شد فرازش کردم

گفتم نگریستی نباید نگریست

مولانا