سایت دانلود بـرتـــــر

آخرین به روزرسانی این صفحه: ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
» نمایش دسته بندی مطالب
برای جوینده دانش عزت دنیا و رستگاری آخرت است . امام علی(ع)
رهبر عزیز کشورمان پروژه های دانشجویی

لیست مطالب صفحه اصلی

دانلود تحقیق و مقاله درباره روش های تشخیص لبه در تصاویر

pn-tashkhise-labeye-tasavirتحقیق مقاله و پایان نامه ای از رشته کامپیوتر درباره روش های تشخیص لبه در تصاویر را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. در این پایان نامه سعی شده است کاربردهای مختلف پردازش تصویر که از جمله کاربرد در صنعت ,هواشناسی,شهر سازی ,کشاورزی,علوم نظامی و امنیتی ,نجوم و فضا,فضانوردی ,پزشکی ,فناوری علمی ,باستان شناسی,سینما ,تبلیغات , اقتصاد, زمین شناسی و روانشناسی میباشد مختصرا مورد بحث قرار گیرد…سپس مراحل پردازش تصویر بیان شده و انواع پردازش تصویر که به چند صورت میباشد. در ادامه, عملیات مختلفی که بر روی تصویر صورت میگیرد را بیان کردیم از قبیل:جمع دو تصویر,تفریق دو تصویر, مکمل گیری,میانگیری از تصویر,ترمیم تصویر,هیستوگرام تصویر,نواری شدن,خطوط جا افتاده,بالا بردن دقت عکس, ارتقآی تصویر و عملگر کانولوشن. در فصل بعد فیلتر کردن تصویر و طراحی فیلترهای مختلف از قبیل: فیلتر میانگین ماتریس مربعی,فیلتر میانگین ماتریس گرد,فیلتر لاپلاس,فیلتر پایین گذر گوسی,فیلتر حرکت دهنده,فیلتر تقویت لبه,فیلتر لبه افقی و عمودی,فیلتر افزایش دهنده نور و لبه را خواهیم داشت.و سپس به مفهوم تشخیص لبه,آشکار سازی لبه و ویژگی لبه خواهیم پرداخت و در نهایت روشهای تشخیص لبه در تصاویر که با استفاده از تکنیک فازی,ضرایب شبکه عصبی گیبر و اتوماتای یادگیر سلولی ناهمگام باز را شرح میدهیم. شما هم اکنون می توانید این پروژه ، تحقیق مقاله و پایان نامه را بصورت فایل پی دی اف با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این مقاله پایانی به شرح زیر میباشد :

 • مقدمه

فصل اول:

 • کاربردهای پردازش تصویر
 • کاربرد در صنعت
 • کاربرد در هواشناسی
 • کاربرد در شهر سازی
 • کاربرد در کشاورزی
 • کاربرد در علوم نظامی و امنیتی
 • کاربرد در نجوم و فضا نوردی
 • کار برد در پزشکی
 • کاربرد در فناوریهای علمی
 • کاربرد در باستان شناسی
 • کاربرد در تبلیغات
 • کاربرد در سینما
 • کاربرد در اقتصاد
 • کاربرد در روانشناسی
 • کاربرد در زمین شناسی

فصل دوم:

 • مراحل پردازش تصویر
 • مرحله اول (دریافت تصویر ورودی)
 • مرحله دوم(پیش پردازش تصویر )
 • مرحله سوم(پردازش تصویر)
 • مرحله چهارم(آنالیز تصویر)

فصل سوم:

 • انواع پردازش تصویر
 •   Point Process
 •   Area Process
 •   Geometric Process
 •    Frame Process
 • مقادیر پیکسلها
 • دقت تصویر

فصل چهارم:

 • عملیات مختلف بر روی تصاویر
 • جمع دو تصویر
 • تفریق دو تصویر
 • مکمل کردن تصویر
 • میانگیری از تصویر
 • ترمیم تصویر
 • نواری شدن
 • خطوط از جا افتاده
 • هیستوگرام تصویر
 • بالا بردن دقت عکس
 • ارتقآی تصویر و عملگر کانولوشن
 • افزایش تباین از طریق امتداد اعداد

فصل پنجم:

 • فیلتر کردن تصویر
 • طراحی فیلتر
 • طراحی فیلتر میانگین ماتریس مربعی
 • طراحی فیلتر میانگین با ماتریس گرد
 • طراحی فیلتر پایین گذر گوسی
 • طراحی فیلتر لاپلاس
 • طراحی فیلتر حرکت دهنده
 • طراحی فیلتر تقویت لبه
 • طراحی فیلتر لبه افقی و عمودی
 • طراحی فیلتر افزایش دهنده شدت نور و لبه ها

فصل ششم:

 • تشخیص لبه و مفهوم آن
 • تعریف لبه
 • ویژگی لبه
 • آشکار سازی لبه

فصل هفتم:

 • روشهای تشخیص لبه
 • تشخیص لبه با استفاده از تکنیک فازی
 • پردازش تصویر فازی
 • مجموعه و توابع عضویت فازی
 • تعریف قوانین مرجع
 • نتیجه گیری
 • تشخیص لبه با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی ناهمگام باز
 • اتوماتای سلولی
 • اتوماتای یادگیر
 • اتوماتای یادگیر سلولی
 • عملکرد اتوماتای یادگیر سلولی
 • اتوماتای یادگیر سلولی ناهمگام باز
 • تشخیص لبه با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی ناهمگام باز
 • آزمایش
 • نتیجه گیری
 • تشخیص لبه با استفاده از ضرایب گیبر توسط شبکه عصبی
 • تقسیم بندی درخت چهارتایی
 • تشخیص لبه در دامنه تبدیل گیبر
 • مشخصه های ضریب گیبر
 • روشهای پیشنهادی توسط شبکه عصبی برای تشخیص لبه
 • نتیجه گیری

فصل هشتم:

 • استفاده از روش تشخیص لبه برای محاسبه پارامتر سطح در استاندارد PASI
 • مقدمه
 • روش پیشنهادی
 • بررسی دقت روش پیشنهادی
 • نتیجه گیری
 • مراجع و منابع
 • فهرست اشکال
 •  جدول مقایسه انواع تصویر بر اساس تعدا بیت
 •  حاصل جمع دو تصویر
 • مغز نرمال و بیمار را به همراه حاصل تفریق   PET  تصویر عکس اسکن
 •  شکل مکمل کردن تصویر
 •  شکل حاصل میانگین گیری از تصاویر
 •  شکل دانه های برنج
 •  نمودار هیستوگرام دانه های برنج
 •  بالا بردن دقت عکس
 •  تصویر ماسک اعمال شده بر روی پیکسلها
 •  مقادیر پیکسل تصویر اصلی
 •  تصویر کشیده شده
 •  شکل پیکسلهای تیز ، پیکسلهای آرام تصویر
 •  نمونه تصویری از فیلتر تیز کننده
 •  فرم استفاده از فیلتر تصویر
 •   نمونه عملیات فیلتر تصویر با فیلتر disk
 •  نمونه عملیات فیلتر تصویر با فیلتر گوسی
 •  نمونه عملیات فیلتر تصویر با فیلترلاپلاس
 •  نمونه عملیات فیلتر تصویر با فیلترحرکت دهنده
 •  نمونه عملیات فیلتر تصویر با فیلتر prewitt
 •  نمونه عملیات فیلتر تصویر با فیلتر sobel
 •  نمونه عملیات فیلتر تصویر با فیلترافزایش دهنده شدت نور ولبه ها
 •  جدول آشکار سازی داده ها در یک بعد
 •  نمودار پردازش تصویر فازی
 •  نمودار توابع عضویت فازی
 •  نمودار ارتباط بین اتوماتای یادگیر و محیط
 •  شکل نزدیکترین همسایگی در اتوماتای یادگیر سلولی
 •  شکل عملکرد اتوماتای یادگیر سلولی
 •  توزیع گوسین
 • کلیشه فیلتر گاوسی
 • شکل مقایسه روش کنی با روش اتوماتای یادگیر سلولی ناهمگام باز(تفضلی)
 • شکل مقایسه روش کنی با روش اتوماتای یادگیر سلولی ناهمگام باز
 • شکل مقایسه روش کنی با روش اتوماتای یادگیر سلولی ناهمگام باز
 •  مقایسه اپراتور کنی و سوبل با اتوماتای یادگیر سلولی پراکنده بر روی تصویر با نویز
 •  نمایش درخت چهار تایی
 •  جدول ضرایب گیبر در یک بلوک
 •  ارتباط بین الگوها ی لبه و مشخصه یگیبر مربوط به آنها {لبه عمودی” لبه افقی” لبه مورب  درجه “لبه مورب  درجه }
 •  شکل پلاریته و محل لبه های مختلف عمودی
 •  تشخیص لبه های تصویر توسط ضرایب گیبر
 •  تشخیص لبه های تصویر توسط الگوریتم سوبل
 •  تشخیص لبه های تصویر توسط ضرایب گیبر
 •  تشخیص لبه های تصویر توسط الگوریتم سوبل
 •  نمونه پلاکهای پوستی بیماران
 •   جدول PASA
 •   نمودار فضای رنگی CIELAB
 •  انتخاب ناحیه مورد علاقه
 •  حذف نویز از تصاویر
 • در فضای رنگی   A  انتقال مولفه
 •  صاف کردن تصویر با فیلتر گاوسی
 • محاسبه مشتق تصویر فیلتر شده
 •  تصویر پس از اعمال سرکوب
 •  عملیات آستانه گیری دو گانه
 •  نتیجه اجرای روش پیشنهادی برروی صورت
 •  جدول صحت کار بر روی تصویر بیماران
 •  مقایسه با روشهای دیگر

قیمت : ۱۰۰۰ تومان (برای حمایت از سایت برای تامین هزینه سرور ها)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.

مطالب مرتبط با این نوشته

نظرات و دیدگاه های خود را بفرستید

 • - از نوشتن دیدگاه های غیر مرتبط با پست جدا خودداری کنید.
 • - در خواست های خود را فقط از طریق تماس با ما ارسال کنید.
 • - فقط فارسی یا ترکی تایپ کنید ، نظرات با زبان خارجی تایید و پاسخ داده نمیشود.

گفتگو با پشتیبانی سایت دانلود برتر