تا در طلب گوهر کانی کانی از مولاناReviewed by مرتضی اکبریان on Aug 9Rating: 5.0

از بهترین رباعیات مولانا :

تا در طلب گوهر کانی کانی

تا در هوس لقمهٔ نانی نانی

این نکتهٔ رمز اگر بدانی دانی

هر چیزی که در جستن آنی آنی

مولانا