پایان نامه ای از رشته روانشناسی و علوم تربیتی درباره بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سالهای آینده – با فرمت Word ورد را برای شما دوستان محترم آماده دانلود کرده ایم. کنترل میزان رشد جمعیت یکی از مهمترین شاخصهای توسعه بحساب می آید. جمعیت دنیا در سال 1950 دو و نیم میلیارد نفر بوده و اکنون از مرز 6 ملیارد نفر گذشته است و پیش بینی می شود در سال 2025 میلادی به 5/8 میلیارد نفر برسد طی همین سالها در ایران روند رشد جمعیت از متوسط دنیا بالاتر بود و جمعیت 10 میلیونی 100 سال قبل اکنون به نزدیک به 7 برابر رسیده است. کشور جمهوری اسلامی ایران که در دوران سالهای اولیه انقلاب دارای رشد جمعیت بالا و در حدود7/2 (که تا 4/3 نیز ذکر شده است) و در سالهای اخیر این میزان رشد  تا حدود 7/1 (و مواردی تا 2/1 نیز ذکر شده) کاهش یافت این کاهش رشد جمعیت ناشی از اجرای طرحها و برنامه های کنترل جمعیت در سالهای اخیر بوده است. شما هم اکنون می توانید این پایان نامه را بصورت فایل ورد با لینک مستقیم از سایت دانلود برتر دانلود کنید.

فهرست مطالب این پایان نامه به شرح زیر میباشد :

 • بیان مسئله
 • عوامل موثر بر الگوی سنی ازدواج
 • اهداف
 • هدف کلی
 • اهداف اختصاصی
 • اهداف   کاربردی
 • سئوال ها
 • فرضیات
 • روش تحقیق
 • نمونه گیری
 • ملاحظات اخلاقی
 • پیش آزمایی
 • نتیجه بررسی
 • تحلیل داده ها
 • بررسی وضع موجود
 • جدول شماره ۱ جمعیت های برآورد شده در گروههای سنی به تفکیک جنس و تاهل در کل کشور در سال ۱۳
 • جدول شماره ۲ جمعیت های برآورد شده در گروههای سنی به تفکیک جنس و تاهل در روستا در سال ۱۳
 • جدول شماره ۳ جمعیت های برآورد شده در گروههای سنی به تفکیک جنس و تاهل در شهر در سال ۱۳
 • نمودار شماره ۲ هرم سنی روستایی به تفکیک تاهل وتجرد در سال
 • نمودار شماره ۳ هرم سنی شهری به تفکیک تاهل وتجرد در سال
 • نمودار شماره ۴ هرم سنی به تفکیک تاهل و تجرد در کل کشور در سال
 • گروه های سنی
 • گروه های سنی ازدواج
 • سن ازدواج در زن و مرد
 • نمودار شماره ۵ تغییرات میانگین سن ازدواج در زن و مرد در طی سالهای مورد مطالعه
 • در کل کشور
 • مقایسه اختلاف سن زوجین نسبت به سن زن
 • نمودار شماره ۶ اختلاف سن به تفکیک سن زن در کل کشور
 • مقایسه اختلاف سن زوجین نسبت به سن مرد
 • نمودار شماره ۷ اختلاف سن به تفکیک سن مرد درکل کشور
 • مقایسه اختلاف سن زوجین و سال ازدواج
 • نمودار شماره ۸
 • مقایسه اختلاف سن زوجین و وضعیت تحصیلی زنان
 • نمودار شماره ۹
 • برآورد وضعیت الگوی سنی ازدواج در آینده کشور
 • نمودار شماره۱۰ مقایسه تعداد موارد ازدواج درهر گروه سنی به تفکیک زن و مرد
 • درکل کشور(در سالهای تا )
 • آغاز بحران
 • نمودار شماره ۱۱ هرم سنی افراد مجرد درکل کشور
 • نمودار شماره ۱۲ نمایش اختلاف تعداد پسر و دختر به تفکیک سال تولد
 • نمودار شماره ۱۳ مقایسه تعداد افراد مجرد به تفکیک سال تولد (درکل کشور در سال )
 • نمودار شماره ۱۴ مقایسه تعداد افراد مجرد به تفکیک سال تولد
 • جدول شماره ۴ تعداد و درصد افراد در معرض تجرد قطعی به تفکیک سال تولد
 • برآورد رقمی
 • برآورد شرایط ایده آل
 • جدول شماره ۵ محاسبه اختلاف سن ازدواج ایده آل برای پیشگیری از تجرد در جامعه
 • پیشگیری
 • نتیجه گیری
 • منابع

این پایان نامه با فرمت ورد – Word | ص 28 قابل ویرایش میباشد.

قیمت : ۴۰۰۰ تومان (برای حمایت از سایت برای تامین هزینه سرور ها)

بعد از پرداخت لینک دانلود نشان داده شده و به ایمیلتان نیز فرستاده خواهد شد.

قبل از خرید لطفا بر روی راهنمای خرید کلیک نمایید.